Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Vidner så eksplosioner og lysglimt

Påstand

Mere end hundrede førstehåndsvidner så eksplosioner og lysglimt.0

Baggrund

Påstanden stammer fra en løbeseddel, der bliver uddelt af i11time, som er den danske afdeling af Sandhedsbevægelsen. Påstanden tager udgangspunkt i interviews med folk på gaderne omkring World Trade Center den 11. september 2001, der har hørt eksplosioner af den ene eller anden art1. Sandhedsbevægelsen bruger påstanden til at underbygge konspirationsteorien om, at World Trade Center 1, 2 og 7 var mineret med nanotermit og sprængstof.

Fakta

Der findes ingen dokumentation for, at der skulle have været eksplosioner umiddelbart før og under World Trade Center 1 og 2s kollaps.

Da flyene ramte World Trade Center 1 og 2, eksploderede flyenes brændstof, ca. 37.000 liter2, og skabte to enorme ildkugler. En stor del af brændstoffet røg ned gennem elevatorskakte, serviceskakte og helt ned i foyeren og kælderen.

Der var adskillige naturlige eksplosioner, mens World Trade Center 1, 2 og 7 stod i brand, både inde i bygningerne fra computerskærme, trykflasker og andet inventar og udenfor bygningerne fra andre brændende bygninger i World Trade Center-komplekset og hundredevis af brændende biler og redningskøretøjer, hvis dæk, brændstoftanke og andet udstyr eksploderede. Bemærk, at i 2001 brugte man billedrørskærme og ikke fladskærme, som stort set alle har i dag.

Der var dog ikke nogen eksplosioner i forbindelse med eller lige op til selve kollapset. Utallige videooptagelser af kollapset bekræfter ligeledes, at der ikke forekom eksplosioner i forbindelse med selve kollapset.

De enkelte, små lysglimt, der ses i nogle videoer, er knust glas, der reflekterer lyset.

Logik

Det er interessant, at påstanden ikke omtaler vidner, der hørte de påståede eksplosioner. Når bygninger bliver sprængt af professionelle eksperter, høres enorme rytmiske brag, der kommer fra de eksplosioner, der sprænger bærende elementer væk og får bygningen til at kollapse.

Disse videoer demonstrerer med al ønskelig tydelighed, at hverken World Trade Center 1, 2 eller 7 var kontrollerede sprængninger. De viser samtidig, at kontrollerede sprængninger ikke er defineret ved altid at medføre symmetriske sammenstyrt, der lander i bygningens eget grundplan, hvilket ofte hævdes af konspirationsteoretikere:


Controlled Demolition, Inc., The Loizeaux Group LLC

Video, YouTube

Video, YouTube

Video, YouTube

Video, YouTube

Når sprængstof eksploderer, presses den omkringliggende luft væk med enorm styrke afhængigt af, hvilket sprængstof der bruges. Den pensionerede danske lektor i kemi Niels Harrit peger i sine foredrag om terrorangrebet den 11. september 2001 på sprængstoffet RDX.4 Ved eksplosion udsendes en chokbølge, der bevæger sig med 8.750 m/s eller over 25 gange lydens hastighed.5

Et sådant tryk ville resultere i et så højt brag, at ingen ville kunne undgå at høre det. Dette skete som bekendt ikke (video).

Niels Harrit viser i sine foredrag endda en kontrolleret sprængning, hvor man netop hører de rytmiske brag fra detonationerne. Dermed modbeviser han selv påstanden om, at World Trade Center 1, 2 og 7 var kontrollerede sprængninger.6

Eksplosioner sker over tid

Et mere alvorligt problem er, at tidspunkterne for “eksplosionerne” strækker sig, lige fra flyene ramte World Trade Center 1 og 2 til selve kollapset. I World Trade Center 1s tilfælde er det 102 minutter, og i World Trade Center 2s tilfælde 56 minutter. Hvis World Trade Center 1 og 2 er kontrollerede sprængninger, så er bygningerne sprængt på en helt uortodoks måde, nemlig over længere tid, og hvor sprængstoffet er fordelt og detoneret på en fuldstændig vilkårlig måde i bygningerne.

For det første er dette en helt absurd måde at sprænge bygninger på, specielt hvis man har i sinde at få det til at ligne naturligt kollaps. For det andet er det i direkte modstrid med en anden central påstand, nemlig at kollapsene var pludselige og uventede, og at de derfor var typiske for kontrollerede sprængninger.

Sandhedsbevægelsen argumenterer altså, at fordi talrige vidner fortalte om eksplosioner over tid, er det bevis på, at bygningerne blev sprængt i et nu.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:

 • Usand
 • Udokumenteret
 • Ulogisk
 • Selvmodsigende

Kilder

 1. Løbeseddel fra i11time
  Credible Sources Such As New York Firefighters And Law Enforcement Officers, 911proof.com
 2. Brandmænd, der taler om eksplosioner
  Kavalkade over eksplosioner hørt på gaden
  William Rodriguez
 3. NIST NCSTAR 1: Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster: Final Report of the National Construction Safety Team on the Collapses of the World Trade Center Tower, side 24
 4. Pruitt-Igoe, Wikipedia
  A brief historical and theoretical review of Pruitt Igoe, YouTube
 5. RDX, Wikipedia
 6. Lydens hastighed, Wikipedia
 7. Niels Harrit, Det Syvende Tårn, foredrag, Ridehuset 28 feb. 2010:
  https://www.youtube.com/watch?v=hqdTWCLjaig

Q & A