Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Påstand

Alle overvågningskameraoptagelser fra nærliggende hoteller og tankstationer omkring Pentagon blev konfiskeret få minutter efter angrebet.0

Baggrund

Påstanden antyder, at konspiratorerne stod klar til at beslaglægge optagelser, der kunne vise, at det ikke var et fly, der ramte Pentagon.

Fakta

Der er ingen evidens for, at der gik “få minutter” fra terrorangrebet fandt sted til, man fjernede optagelserne fra overvågningskameraerne. Nogle optagelser blev indsamlet samme dag, andre i dagene derpå.1

Logik

Når der sker en forbrydelse, og gerningsstedet er kameraovervåget, beslaglægger politiet naturligvis de videooptagelser, der potentielt kan vise forbrydelsen. Det ville have været mistænkeligt, hvis optagelserne ikke var blevet konfiskerede.

Påstanden taler faktisk imod en konspiration: Det ville have været en alvorlig belastning for anklagemyndigheden i en retssag at skulle forklare, hvorfor så vigtigt bevismateriale ikke var blevet sikret i tide, og at man derfor ikke havde fulgt normale efterforskningsprocedurer.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:

  • Usand
  • Udokumenteret
  • Ulogisk
  • Selvmodsigende

Kilder

  1. Løbeseddel, i11time.dk
  2. Jacqueline Maguire, Special Agent, FBI, Flight77.info (webarchive)

Q & A