Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Der var intet fly ved Pentagon

Påstand

Der var intet fly ved Pentagon.0

Baggrund

Påstanden antyder, at det var noget andet end Flight 77, der ramte Pentagon, og at angrebet dermed ikke var udført af islamistiske terrorister. Det varierer, hvad det så skulle være, der ramte bygningen, men nogle af de hyppigst fremsatte teorier er, at det var en bombe, der blev sprængt indefra1, eller at det var et missil (typisk fremført af en Global Hawk drone), der blev fjernstyret langt væk fra Pentagon2. I påstanden indgår også, at vragresterne ved Pentagon ikke skulle stamme fra et Boeing 757 fly.3

Ud over dette findes en parallel påstand, der hævder, at de flymotordele og landingshjul, der blev fundet på stedet, svarer til rester af en Global Hawk drone.4

Fakta

Alle beviser – tekniske beviser, vidneudsagn, retsmedicinske fund, elektroniske data – peger entydigt på, at Flight 77 blev kapret af islamiske al-Qaeda-terrorister og bevidst fløjet ind i Pentagon.

Der er ingen beviser for andet.

Vragrester

 • Der er overvældende mange fotografier fra angrebet på Pentagon, og et stort udvalg af disse viser klart vragdele fra et fly. Heriblandt er der let genkendelige dele af en flymotor, landingshjul og selve skroget, der netop svarer til Boeing 757 fra American Airlines.5

Skader

 • Der er skader på ting i området udenfor Pentagon, eksempelvis væltede lygtepæle, der ikke kan være forårsaget af hverken et missil eller en bombe.6
 • Der er fotografier og optagelser af overvågningskameraer af selve ulykken.7

Lig

 • Der er fotografier af lig på gerningsstedet.8

Tekniske beviser

 • Der er data fra Flight Data Recorderen, den ene af de to såkaldte sorte bokse, der bekræfter ruten.9
 • Der er radardata, der bekræfter ruten.10
 • Der er passagerlister, der identificerer de omkomne og terroristerne.11
 • Der er telefonopkald fra flyet, der bekræfter kapringen.12
 • Der er videoer af kaprerne i lufthavnen.13

Vidner så flyet

 • Der er 136 vidner, der bekræfter at have set et fly. Heraf så 39, at det var et passagerfly, og 26 så, at flyet var fra American Airlines og bekræfter, at det var en Boeing 757. 104 af vidnerne så selve sammenstødet med bygningen.14
 • American Airlines mangler to Boeing 757 fly.15
 • Et hav af pårørende mangler familiemedlemmer.16

Tre vidner har fortalt, at de troede, det var en bombe. Disse tre befandt sig alle inde i Pentagon-bygningen og observerede derfor hverken fly eller sammenstød og så i øvrigt heller ikke noget missil.17

Ingen beviser for en konspiration

 • Ingen af de få eksperter eller fagfolk, der mener, det ikke kan have været et passagerfly, var vidner til ulykken.
 • Der er ingen billeder, tekniske beviser, vidner eller anden dokumentation, der bekræfter et missil eller en Global Hawk drone.
 • Der er nul vidner, der så et missil, et militærfly, en Global Hawk-drone, eller andre ting, der er uforenelige med den officielle forklaring.

Logik

Manglende fotografier

Der er flere selvmodsigende ting ved påstanden. Den mest åbenlyse er, at hvis det vitterligt var et planlagt svindelnummer, så havde det været oplagt at fremlægge forfalskede billeder eller videoer af et fly, der tydeligt rammer Pentagon. Men det har man ikke gjort. Der findes kun still-fotografier fra overvågningskameraet på parkeringspladsen, på hvilke det er svært at skelne et fly. Det vil sige, at de påståede konspiratorer på den ene side skulle kunne sprænge bygningen i luften, placere tonsvis af vragdele fra et fly, bestikke hundredvis af vidner, men ikke være i stand til at lave bare et eneste forfalsket billede.

Global Hawk drone

Det samme gælder dog den alternative teori om et fjernstyret missil eller en Global Hawk drone. Dem er der heller ikke billeder af.

Tilmed var Global Hawk dronen under udvikling i september 2001, og kom først i brug under Afghanistan krigen, fra oktober 2001 17. Hvis det var en Global Hawk der ramte Pentagon, ville det øjeblikkelig afsløre afsenderen, og dermed hele konspirationen.

En simpel sammenligning af Global Hawk og Boeing 757 viser også det absurde i den påstand18:

 

Tilmed ville det også være første gang at man brugte Global Hawk droner mod bygninger. At noget sker første gang er i følge Sandhedsbevægelsen en umulighed. Se artiklen “Højhuse i brand er aldrig kollapset”.

 

Ockhams Ragekniv

Hvis man mener, at en Global Hawk drone godt kan ligne en Boeing 757, har man faktisk et endnu større problem, for hvis en Boeing 757 kan forveksles med en Global Hawk drone, så gælder det omvendte jo også: De, der mener at have set en Global Hawk drone, kunne lige så godt have set en Boeing 757.

Så hvordan løser vi det problem? Her må vi bruge Ockhams Ragekniv.

Ockhams Ragekniv er et fundamentalt filosofisk naturvidenskabeligt princip. Det stammer oprindeligt fra en fransiskanermunk, William af Ockham, der levede fra 1285–1349. Det går i korthed ud på, at hvis man har to forklaringer, bør man vælge den, der forudsætter færrest formodninger.

Et eksempel: I gamle dage satte man på gårdene i Danmark en lille skål grød med smør ud til nissen op til jul. Næste morgen konstaterede man, at skålen var tom.

Man kan fremsætte i hvert fald to mulige forklaringer:

 1. Nissen har spist grøden.
 2. Katten har spist grøden.

Eftersom nisser aldrig er blevet observeret (udenfor folkloren), og katte er mangfoldige på gårde, er det korrekt at konkludere, at det var katten der spiste grøden.

Det skal pointeres, at Ockhams Ragekniv ikke automatisk resulterer i den korrekte slutning, hvis ens data er utilstrækkelige. I ovenstående eksempel kunne det jo også være en sulten gårdskarl, der var gerningsmanden. Men som en pragmatisk løsning har Ockhams Ragekniv videnskabeligt set vist sig at være yderst effektiv. Populært sagt skærer Ockhams Ragekniv igennem alt det, der ikke er underbygget af fakta, og efterlader den mest rimelige konklusion.

Anvendt på den aktuelle påstand må vi erkende at:

 • Global Hawk-dronen var ikke operationel i september 2001.
 • En Boeing 757 kan forveksles med en Global Hawk-drone – og omvendt.

Vi kunne tilføje flere erkendelser, men allerede nu er der ingen grund til at konkludere, at det var en Global Hawk-drone, der ramte Pentagon. Tværtimod følger det, at ethvert argument, der hviler på påstanden om, at en Global Hawk-drone er observeret på vej mod Pentagon, og at en sådan drone kan forveksles med en Boeing 757, rent faktisk understøtter den officielle forklaring om, at det var Flight 77, der ramte Pentagon.

Bombe

Det argumenteres også, omend sjældnere, at Pentagon blev sprængt indefra af en bombe. Der refereres til få vidner, der hørte sammenstødet og eksplosionen og syntes, at det lød som en bombe, der detonerede.19 Men hvis det var en bombe, havde der ikke været grund til at påstå andet, for en bombe, der dræber hundredvis og ødelægger en del af bygningen ville være skræmmende nok i sig selv.

Imidlertid udgør bombepåstanden et andet problem for konspirationsteoretikerne. Hvis der var tale om en bombe, ville det modsige konspirationsteoretikernes insisteren på, at USA ikke lader sig overrumple af primitive midler og usofistikerede folk såsom islamiske terrorister. Men da islamiske terrorister netop er kendt for at bruge bomber som terrorvåben, ville en bombe i Pentagonbygningen pege næsten entydigt på islamiske terrorister og ikke et højteknologisk komplot planlagt og udført af en konspirerende hemmelig intern magt, eksempelvis i regeringen, militæret og jødiske pengemagnater.

Det understreges af, at det rent faktisk lykkedes al-Qaeda at bombe World Trade Center 1 allerede i 199320. Bombeattentatet havde til formål at vælte det ene tårn over i det andet, og dræbe tusindvis af mennesker. Al-Qaeda stod også bag, da to amerikanske ambassader i henholdvis Dar Es Salaam, Tanzania21 og Nairobi, Kenya22, blev bombet den 7. august 1998, og da den amerikanske destroyer USS Cole blev ramt af en selvmordsbomber i Aden, Yemen, den 12. oktober 200023. al-Qaeda har også udført talrige bombeattentater i Nordafrika24, Mellemøsten25, og Kashmir26. Den danske ambassade i Islamabad, Pakistan, blev udsat for et bombeattentat af al-Qaeda den 2. juni 2008.27

Vragdele

Det hævdes fra tid til anden, at vragdelene fra flyet er placeret, for at det skal ligne et passagerfly. Hvis det var tilfældet, må man sige, at det er kluntet gjort. Havde man haft mulighed for dette, havde det trods alt været oplagt at efterlade blot en enkelt let identificerbar vragdel af flyet, hvor f.eks. kendingsbogstaver eller flyselskabets navn stod på og derefter sørge for, at et fotografi af vragdelen straks gik verden rundt.

Fjernstyring

Set i sammenhæng med angrebene på World Trade Center er selvmodsigelserne endnu mere udtalte. Konspirationsteoretikerne hævder, at flyene, der ramte World Trade Center, var fjernstyret elektronisk 28. Det må så betyde, at flyet ved Pentagon også blev fjernstyret, hvilket også antydes af visse konspirationsteoretikere med henvisning til at flyet fløj i en meget kompliceret bane. Men hvis det var tilfældet, så bekræfter det jo netop, at der rent faktisk var et fly ved Pentagon, og modsiger dermed teorien om missiler eller andre ting.

Helt rundtosset bliver det, hvis man brugte fjernstyrede fly ved World Trade Center, men et missil eller en Global Hawk drone ved Pentagon, som man så påstod var et fly. Dette ville både være kluntet og enormt besværligt, fordi man ville være nødt til at slæbe en masse vragstykker ind på området, bestikke en masse vidner og sikre sig, at overvågningskameraerne ikke viser et fly på filmen.

Konklusion

Alt i alt er det nok en af de mest veldokumenterede katastrofer i historien. Katastrofens omfang taget i betragtning er der lagt meget mere information frem om ulykken, end man normalt gør ved flyulykker af hensyn til de pårørende og de langtrækkende konsekvenser af selve angrebet.

Påstanden er med andre ord:

 • Usand
 • Uden vidner
 • Afkræftet af dokumentation (fotos, video, telefonopkald)
 • Afkræftet af tekniske beviser (vragdele, lig, “sorte bokse”)
 • Afkræftet af vidner
 • Selvmodsigende

Kilder

 1. Løbeseddel, i11time.dk
 2. “Bomberne som Forsvandt”, Henrik Melvang, BombsInsideWTC.dk
 3. Mystik omkring Pentagon den 11. september 2001, Henrik S. Rasmussen, i11time.dk
 4. Pentagon & Boeing 757 Wheel Investigation
  Pentagon & Boeing 757 Engine Investigation
 5. Mystik omkring Pentagon den 11. september 2001, Henrik S. Rasmussen, i11time.dk
 6. Vragdele

  United States vs. Zacarias Moussaoui, Government Exhibit P200030 01-455-A

   

  Pentagon & Boeing 757 Engine Investigation, Aerospaceweb.org

  Pentagon & Boeing 757 Wheel Investigation, Aerospaceweb.org

   

 7. To video clips, 12 still billeder, overvågningskamera, Pentagon
 8. United States vs. Zacarias Moussaoui, Government Exhibit P200042 01-455-A
  United States vs. Zacarias Moussaoui, Government Exhibit P200045 01-455-A
  United States vs. Zacarias Moussaoui, Government Exhibit P200047 01-455-A
  United States vs. Zacarias Moussaoui, Government Exhibit P200048 01-455-A
 9. Specialist’s Factual Report of Investigation, Digital Flight Data Recorder, National Transportation Safety Board
 10. Recorded Radar Data Study, National Transportation Safety Board
 11. Passagerliste, Flight 77
 12. Telefonopkald fra Flight 77, Government Exhibit P200045 01-455-A
 13. Videoer af kaprerne i lufthavnen
 14. Pentagon vidner, Excel regneark
 15. “8:37:52: Boston Center control notifies NEADS of the hijacking of Flight 11, the first notification received by NORAD that American 11 had been hijacked. The controller requests military help to intercept the jetliner.”
  Tidslinie, terrorangrebet den 11. september 2001, Wikipedia
 16. American Airlines bekræfter at Flight 11 og Flight 77 er kapret og styrtet (video).

 17. Passagerliste, Flight 77
 18. Global Hawk, Wikipedia
 19. Global Hawk, specifikationer
  Boeing 757, specifikationer
 20. U.S. Army Medical Department, Office of Medical History, Responding in the Pentagon 1
 21. 1993 World Trade Center bombing, Wikipedia
 22. 1998 United States embassy bombings, Wikipedia
 23. 1998 United States embassy bombings, Wikipedia
 24. USS Cole bombing, Wikipedia
 25. al-Qaeda involvement in Africa, Wikipedia
 26. al-Qaeda involvement in the Middle East, Wikipedia
 27. Kashmir conflict, Wikipedia
 28. 2008 Danish embassy bombing in Islamabad, Wikipedia
 29. Et eller flere af flyene var fjernstyrede

Q & A