Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Frit fald og symmetrisk kollaps

Påstand

Kollaps i nærved fritfaldshastighed, symmetrisk, lige ned gennem bygningens egenmodstand.0

Baggrund

Det er uklart, om påstanden gælder World Trade Center 1, 2 eller 7, men den vil her blive behandlet som gældende alle tre bygninger. Påstanden antyder dels, at fritfaldshastighed og symmetri skulle være tegn på kontrolleret nedrivning, og dels at bygningerne kunne modstå, at visse etager brød sammen som følge af brand, og at det, at hver enkelt bygning styrtede helt sammen, derfor må skyldes, at de blev udsat for en kontrolleret nedrivning.

Fakta

World Trade Center 1 og 2 World Trade Center 1 og 2 starter begge deres respektive kollaps i lige præcis det område, hvor flyene ramte, og i den side hvor flyene forårsagede den største skade, og hvor brandene tilsvarende var mest voldsomme. Kollapsene starter tydeligt asymmetrisk ved, at etager i den side, hvor flyene kolliderer ind i bygningen, bryder sammen, hvorefter resten af de pågældende etager ligeledes bryder sammen. Det er alene tyngdekraften der trækker toppen ned, og derfor foregår det ned igennem bygningen selv. Ingen af de to kollaps foregår i frit fald, hvilket ses mest tydeligt ved, at elementer fra bygningens yderside, der falder af omkring kollapset, falder hurtigere (i frit fald) end selve kollapset, som varer betydeligt længere. NIST har forklaret kollapsene af begge tårne i detaljer i deres undersøgelser.1 Den del af bygningerne, der ligger under flykollisionsstedet, har ikke en samlet egenmodstand, der kan modstå et kollaps foroven. Der skal ikke mere end en etages kollaps til, før der er energi og masse nok foroven til at bryde gennem samtlige etager nedefter. Selv om etagerne hver især kun var få meter høje, så udløses der en enorm energi, når de mange tons fra den øvre del af bygningerne bare falder et par meter. Den energi var etageadskillelserne slet ikke bygget til at modstå.2 Der er ingen af de mest indlysende tegn på kontrolleret sprængning/nedrivning af World Trade Center 1 og 2. Det vil sige: ingen rytmisk eksplosionslyde, ingen eksplosionsglimt og ingen eksplosionsskyer. Alle tre er ellers meget tydelige ved kontrollerede sprængninger. Hverken NIST, FEMA eller andre anerkendte eksperter har undersøgt, om der kunne være anvendt sprængstof i tvillingetårnene, men NIST har dog undersøgt dette i forbindelse med World Trade Center 7 3. Man kan med rimelighed anvende samme konklusion om World Trade Center 1 og 2, nemlig at det er helt usandsynligt, ikke mindst fordi hver enkelt eksplosionslyd ville være på omkring 130 dB og kunne høres vidt omkring på nedre Manhattan. World Trade Center 7 Bygningen er 186 meter høj og er minimum 13,5 sekunder om at kollapse, hvilket samlet set er meget langt fra frit fald. Undervejs i kollapset falder en del af bygningen dog i 2,25 sekunder med frit fald svarende til et fald på 32 meter ud af bygningens samlede højde på 186 meter. Tyngdekraften trækker ganske rigtigt bygningen lige ned (hvad skulle den ellers gøre?), men henimod slutningen af den synlige del af kollapset kan man se, at bygningen vælter og falder fra hinanden. De 13,5 sekunder er den visuelle del af kollapset, inden området indhylles i røg og støv. Forud for de 13,5 sekunder er der yderligere cirka tre sekunder, hvor ingen bevægelse på bygningen kan observeres, men hvor der presses røg og støv ud i bunden af bygningen, hvilket indikerer, at bygningen allerede er begyndt at kollapse indefra.4 Kollapset var altså samlet set langt fra frit fald, det var ikke symmetrisk, og bygningen spredte sig udover de omkringliggende gader.5
Det er svært, at få påstandens sidste del “…lige ned gennem bygningens egenmodstand” til at passe med World Trade Center 7, eftersom kollapset her ikke ligner World Trade Center 1 og 2s, hvor hele den øvre del kollapser ned gennem den nedre del. For World Trade Center 7s vedkommende kan man højst opfatte den østlige penthouse, der kollapser tidligt i forløbet som noget, der falder “lige ned gennem bygningens egenmodstand”, for penthousen ses tydeligt falde ned gennem bygningen, dels ved at den rent fysisk forsvinder, og dels ved at man kan se ruder gå i stykker på nordsiden i en lodret linje ned gennem bygningen svarende til der, hvor penthousen ser ud til at falde ned. Dette er visuelt meget detaljeret illustreret i denne analyse6:
Det fremgår tydeligt, at kollapset skyldes, at branden på 12. og 13. etage har fået den 79. søjle til at give efter, hvilket indleder et progressivt kollaps af hele bygningen, hvor penthousens fald blot er et af de første tydelige tegn set udefra fra nordsiden. Det hele er fuldstændig i overensstemmelse med NISTs undersøgelse af kollapset.1 Penthousen i sig selv falder i øvrigt ikke symmetrisk, men med den østlige del først, og det foregår ikke i fritfaldshastighed. Der er ingen af de mest indlysende tegn på kontrolleret sprængning/nedrivning af World Trade Center 7. Det vil sige: ingen eksplosionslyde og ingen eksplosionsglimt. Begge dele er ellers meget tydelige ved kontrollerede sprængninger. NIST har faktisk undersøgt muligheden for, om sprængstof kan være benyttet og kom frem til, at det er helt usandsynligt, ikke mindst fordi hver enkelt eksplosionslyd ville være på mellem 130 dB og 140 dB og kunne høres vidt omkring på nedre Manhattan. 7 I øvrigt Fritfaldshastighed og symmetri er ikke sikre tegn på kontrolleret nedrivning. Der er masser af eksempler på kontrollerede nedrivninger, som hverken er i frit fald eller symmetriske8. 130 dB er så højt, at smertegrænsen for de fleste mennesker er nået. Vi snakker altså ikke om brag, der ikke kan undgås at blive bemærket, men om brag der er så høje, at det vil få de fleste mennesker til at føle smerte, og er langt over risikoen for høreskader.9 Ingen af disse ødelæggende brag er registreret af et eneste kamera i miles omkreds, eller af vidner i området.

Logik

Påstanden er manipulerende og misvisende, idet den forsøger at drage en konklusion ud fra usande præmisser om, at fritfaldshastighed og symmetri er bevis på kontrolleret nedrivning, og at der skulle være modstand nok i bygningernes nedre del til at modstå den kollapsende øvre del. Udtrykket “nærved” er et gummiord, der bliver brugt til at undskylde det ubehagelige faktum, at ingen af de tre bygninger kollapser med fritfaldshastighed. “Nærved” indikerer, at man er så tæt på fritfaldshastighed, at der må være en anden forklaring end den, myndighederne er kommet med. Påstanden peger derfor kun på en anden forklaring, nemlig at bygningerne må være sprængt af en hemmelig konspiration. Uagtet at præmisserne er usande, er påstanden også selvmodsigende, hvis den skal forestille at dække over alle tre bygningers kollaps. De tre bygninger kollapsede alle forskelligt. World Trade Center 2 blev ramt skævt, hvilket medførte at den øverste del kippede langt mere end toppen af World Trade Center 1:
World Trade Center 1
World Trade Center 2
Sammenlignet med World Trade Center 7 startede kollapsene i World Trade Center 1 og 2 ved flykollisionsstederne altså relativt højt oppe på bygningerne, hvor hele den øverste del faldt ned gennem bygningen selv. World Trade Center 7 blev ikke ramt af et fly, men var præget af brande spredt over det meste af bygningen, der over syv timer efter førte til, at bygningen kollapsede meget mere progressivt startende indvendig og først i den østre side:
World Trade Center 7
Med andre ord:
 • World Trade Center 1s “symmetri” ligner ikke World Trade Center 2s “symmetri”
 • World Trade Center 7s “symmetri” ligner hverken World Trade Center 1 eller 2s “symmetri”
Også i forhold til World Trade Center 7 selv er påstanden selvmodsigende, for selv om den sidste del af kollapset kan se symmetrisk ud fra nordsiden, så er det asymmetrisk, hvis man medregner hele kollapset, specielt den øverste del, penthousen, som også i sig selv kollapsede asymmetrisk.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
 • Manipulerende
 • Misvisende
 • Usand
 • Selvmodsigende

Kilder

 1. Vidste du at! Spørgsmål til bagsiden af Tamara’s flyer. Kritik og ideer efterlyses!, Michael Højgård Hansen, i11time.dk
 2. NIST NCSTAR 1-9: Volume 1: Chapters 1 – 8, side 261
 3. Static v. Dynamic Loading: Why the WTC Towers Fell So Fast
 4. NIST NCSTAR 1-9: Volume 1: Chapters 1 – 8, side 355 NIST NCSTAR 1-9: Volume 2: Chapters 9 – Appendix E, side 693
 5. NIST NCSTAR 1-9: Volume 1: Chapters 1 – 8, side 290
 6. NIST NCSTAR 1-9: Volume 1: Chapters 1 – 8, side 95
 7. Video analyse af World Trade Center 7s kollaps
 8. NIST NCSTAR 1-9: Volume 1: Chapters 1 – 8, side 356
 9. Examples of sound pressure and sound pressure levels, Wikipedia
 10. Kontrollerede sprængninger

Q & A