Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Der var to fly, men tre bygninger, der kollapsede

Påstand

To fly kan umuligt få tre bygninger til at kollapse, hvis kun to af bygningerne bliver ramt af fly.0

Baggrund

Det postuleres, at tårnene ikke kollapsede på grund af flyene og de efterfølgende brande og endvidere, at tårnenes kollaps udviste alle tegn på kontrolleret sprængning, hvor nedrivningseksperter har anbragt sprængladninger strategisk i bygningerne for derefter i et nu at sprænge bygningerne, så de anretter mindst mulig skade på omgivelserne.

World Trade Center-komplekset bestod af syv bygninger, de to tårne (World Trade Center 1 og 2), og fem andre bygninger, World Trade Center 3, 4, 5, 6 og 7. Sandhedsbevægelsens medlemmer har ikke beskæftiget sig synderligt meget med de fire andre bygninger, der også blev ødelagt under angrebet. Man har fokuseret på World Trade Center 1 og 2 og specielt World Trade Center 7, der udnævnes til at være “the smoking gun”, eller endda “the loaded gun”1. Grunden til dette skal findes i påstanden om, at World Trade Center 1 og 2 “faldt i egne fodspor” med minimal skade på de omkringliggende bygninger, hvorfor det så skulle være umuligt for World Trade Center 7 at kollapse efter syv timer uden at være skadet synderligt og uden at brænde ukontrolleret.

De faktorer, der typisk udpeges som essentielle, er som følger:


WTC 7

Stålkonstruktion

Blev ikke ramt af fly

Blev ikke ramt af vragstykker *)

Brændte ikke *)

Kollapsede (blev ødelagt)

*) I en sådan grad at det havde indflydelse på kollapset

Fakta

Samtlige syv bygninger i World Trade Center-komplekset blev ødelagt under angrebet.

World Trade Center 1 og 2

World Trade Center 1 og 2 blev alvorligt beskadiget, da de to fly fløj ind i dem. De kraftige beskadigelser efterfulgt af voldsomme brande, der ikke blev bekæmpet, medførte, at begge bygninger kollapsede efter henholdsvis 55 minutter (World Trade Center 2) og 1 time og 48 minutter (World Trade Center 1).

World Trade Center 3, 4, 5 og 6

Tvillingetårnenes kollaps betød, at World Trade Center 3-6 blev beskadiget i så alvorlig grad, at de ikke stod til at redde.

World Trade Center 7

World Trade Center 7 blev også ramt af vragrester fra World Trade Center 1, og de efterfølgende voldsomme brande, det ikke var muligt at bekæmpe, førte til bygningens kollaps cirka syv timer senere.

I virkeligheden er det altså “to fly, syv bygninger” (hvis man kun tæller angrebet i New York med).

Samme karakteristika

Sandhedsbevægelsens manglende interesse for de fire øvrige bygninger i World Trade Center-komplekset er uforståelig set i lyset af, at de fire bygninger udviser nøjagtig samme karakteristika (med en enkelt undtagelse) som World Trade Center 7:


WTC 7
(som påstået)
WTC 3 WTC 4 WTC 5 WTC 6

Stålkonstruktion

Blev ikke ramt af fly

Blev ikke ramt af vragstykker *)

Brændte ikke *)

Kollapsede (blev ødelagt)

Kilde 2 Kilde 3 Kilde 4 Kilde 5

*) I en sådan grad at det havde indflydelse på kollapset

Ser vi på billederne fra World Trade Center-komplekset, ser vi klart, at World Trade Center 3, 4, 5 og 6 alle blev voldsomt beskadiget.

Logik

Det eneste, der adskiller World Trade Center 7 fra World Trade Center 3, 4, 5 og 6, er, at World Trade Center 7 ikke blev ødelagt umiddelbart efter, at World Trade Center 1 og 2 kollapsede, og at World Trade Center 7 var en skyskraber. Det er ikke højden på World Trade Center 7 eller graden af ødelæggelse fra World Trade Center 1 og 2s kollaps, der er det centrale i påstanden, men om bygningen blev skadet alvorligt af vragstykker og den efterfølgende brand.

Da det også påstås, at World Trade Center 1 og 2 “faldt i deres eget fodspor”, og at vragstykkerne var så få og små, at de ikke gjorde synderlig skade på de omkringliggende bygninger, så må de fire bygninger jo være blevet ødelagt af samme årsag som World Trade Center 7, i fald påstandene om World Trade Center 7 skal holde.

Den manglende interesse omkring disse fire bygninger fra Sandhedsbevægelsens side er særdeles problematisk. Det er åbenlyst, at man peger på en bygning, World Trade Center 7, og plukker nogle kendetegn ud, der kun kan lede til ét svar, nemlig en kontrolleret sprængning med sprængstoffer og (nano)termit i store mængder strategisk placeret på forhånd de rigtige steder i bygningen.

Man kan ikke opstille kriterier for World Trade Center 7s kollaps og så se bort fra, at de samme kriterier også må gælde for de fire andre bygninger. Man er nødt til at konkludere, at de også må være ødelagt ved samme metode som den, World Trade Center 7 hævdes at være ødelagt med.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:

  • Misvisende
  • Ulogisk

Kilder

  1. Løbeseddel, i11time.dk
  2. Niels Harrit, TV 2 Nyhederne, 6. april, 2009 (07:02)
  3. Chapter 3 WTC 3, FEMA 403: World Trade Center Building Performance Study
  4. Chapter 4 WTC 4, FEMA 403: World Trade Center Building Performance Study
  5. Chapter 4 WTC 5, FEMA 403: World Trade Center Building Performance Study
  6. Chapter 4 WTC 6, FEMA 403: World Trade Center Building Performance Study

Q & A