Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Osama bin Laden var ikke eftersøgt af FBI for 9/11


Påstand

Det er bevis på, at det ikke er al-Qaeda og Osama bin Laden, der stod bag angrebet den 11. september 2001, at Osama bin Laden ikke var efterlyst af FBI for denne forbrydelse.0

Baggrund

Påstanden huserede, før Osama bin Laden blev likvideret den 2. maj 2011 af amerikanske elitestyrker. Konspirationsteoretikere mente, at eftersom FBI ikke specifikt på eftersøgningsplakaten skrev, at Osama bin Laden var eftersøgt for terrorangrebet den 11. september 2001, var det ensbetydende med, at Osama bin Laden ikke havde noget med angrebet at gøre.

Fakta

Osama bin Laden var allerede før den 11. september eftersøgt for andre terroraktioner i et sådant omfang, at yderligere tilføjelser ikke ville ændre noget.1 Under retssagen mod Zacarias Moussaoui blev der fremlagt dokumentation, der knyttede Osama bin Laden til terrorangrebet.2 For at en person kan efterlyses i USA, skal bevismaterialet fremlægges for en dommer. Den 4. november 1998 besluttede en domstol i New York, at det bevismateriale, der var fremlagt mod Osama bin Laden for hans indblanding i ambassadebombningerne i Afrika, var tilstrækkeligt til at begære en eftersøgning af Osama bin Laden og hans toprådgivere.3 Osama bin Laden og al-Qaeda havde siden 1998 været mistænkt i andre terroraktioner mod amerikanske interesser, blandt andet bombningen af USS Cole i Yemen, den 12. oktober, 2000.4 Osama bin Laden blev heller ikke eftersøgt for denne forbrydelse, hvilket i lighed med 11. september 2001 skyldes, at Osama bin Laden allerede var eftersøgt. En yderligere eftersøgning ville ikke ændre noget. At denne sagsgang er normen hos FBI, fremgår også tydeligt på en anden måde. Nemlig ved at der heller ikke er andre eftersøgte terrorister, der får tilføjet nye eftersøgninger, selv om de måtte begå ny terror. Til gengæld kan de godt få flere sigtelser, efter de er blevet pågrebet, hvilket fremgår af FBIs “Most Wanted”-oversigt, hvor Osama bin Laden stod oplistet, før han døde i 2011. Bemærk, at netop den 11. september bruges som eksempel på dette.
“Future indictments may be handed down as various investigations proceed in connection to other terrorist incidents, for example, the terrorist attacks on September 11, 2001.”5
Det praktiske ved det system er, at FBI kan sigte og eftersøge en person en gang for alle på baggrund af en begrundet mistanke om blot en enkelt forbrydelse, og når personen så er pågrebet, kan de efter at have forhørt personen, beslutte, hvilke sigtelser de vil opretholde, hvilke de vil droppe og hvilke de vil tilføje. En anden og mere plausibel forklaring på, hvorfor Osama bin Ladens forbindelse til 11. september og USS Cole ikke blev specifikt nævnt, er, at FBI og efterretningstjenesterne ikke har nogen interesse i at fortælle alt for meget om, hvordan de sætter mistænkte i forbindelse med en forbrydelse, da det vil kræve, at de afslører helt eller delvist, hvem deres kilder er. Af samme årsag er dansk politi heller ikke videre meddelsomme omkring deres efterforskning. Dansk politi konspirerer ikke mod befolkningen, blot fordi de ikke fortæller alt om en efterforskning. Der er dog ingen tvivl om, at FBI mistænkte Osama bin Laden for medvirken til både bombningen af USS Cole og angrebet den 11. september, og at de havde materiale til at underbygge denne mistanke. FBIs dusør for Osama bin Laden voksede også voldsomt efter den 11. september, så den til sidst var på hele 25 millioner dollar for spor, der kunne føre direkte til pågribelsen af Osama bin Laden.6 Yderligere 2 millioner dollars blev udlovet af de to amerikanske fagforeninger, the Air Line Pilots Association, med godt 53.000 medlemmer, og the Air Transport Association of America, som er brancheforening for USA’s luftfartsselskaber.7 FBI ændrede deres efterlysning i november 2001, hvor blandt andet dusøren blev hævet betragteligt fra de oprindelige 5 millioner til 25 millioner. Samtidig blev dusøren fra de to luftfartsorganisationer tilføjet. Man må formode, at det kun kan skyldes, at der var fly involveret den 11. september, hvilket ikke var tilfældet i hverken Afrika eller Yemen. Udover eftersøgningen for ambassadebombningerne, så var der ligeledes følgende tekst på FBIs eftersøgning:
“IN ADDITION, BIN LADEN IS A SUSPECT IN OTHER TERRORIST ATTACKS THROUGHOUT THE WORLD.”
Osama Bin Laden var også eftersøgt for andre terroroperationer end ambassadebombningerne, for eksempel USS Cole og 11. september. Grundlæggende er det et spørgsmål om at forstå al-Qaeda som er en celleopdelt organisation, hvor cellerne i høj grad opererer selvstændigt.8 Udover de 19 medlemmer af de pågældende celler, der døde den 11. september, er flere andre med tilknytning til al-Qaeda blevet anholdt og sigtet. Den mest kendte af dem er Zacarias Moussaoui, som den 3. maj 2006 blev idømt seks gange livstid for sin medvirken til angrebene den 11. september.

Logik

Det ville være ulogisk på den ene side at give Osama bin Laden skylden for terrorangrebet den 11. september 2001 og på den anden side ikke efterlyse ham. Det ville alt for nemt røbe en eventuel konspiration. Det ville også være ulogisk at sætte dusøren på Osama bin Laden op umiddelbart terrorangrebet den 11. september 2001, hvis man ikke eftersøge ham for netop disse angreb. Eftersom der er helt faste juridiske og praktiske retningslinjer for FBIs efterlysninger, nemlig at man ikke opdaterer en eftersøgning, blot fordi den eftersøgte føjer nye kriminelle gerninger til sit generalieblad – ville det være opsigtsvækkende og mistænkeligt at skrive terrorangrebet den 11. september 2001 på Osama bin Ladens eftersøgningsplakat. Det juridiske rationale, der ligger bag den praksis er, at man i og for sig kun kan være eftersøgt eller ikke-eftersøgt. Men man kan selvfølgelig være en mere eller mindre vigtig “fangst”, hvilket typisk afspejles i, om man figurerer på FBI’s “Most Wanted”-liste, som Osama bin Laden gjorde, og i størrelsen af dusøren, hvorfor Osama bin Ladens dusør steg voldsomt efter 11. september 2001 og var suverænt den højeste i verden.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
 • Usand
 • Ulogisk
 • Selvmodsigende

Kilder

 1. Michael Højgård Hansen, i11time.dk, 15. januar 2009 Løbeseddel fra i 11. time uddelt i Bogense, januar 2009 David Ray Griffin, Infowars.com, 2. november 2009
 2. FBIs efterlysning af Osama Bin Laden, november 2001
 3. Bevismaterialet fra Zacarias Moussaoui sagen, 31 juli 2006 Afskrift af video med Osama Bin Laden fra Zacarias Moussaoui sagen
 4. Pressemeddelelse, United States Attorney, New York, 4. november 1998 Anklagen mod Osama Bin Laden, United States Attorney, New York, november 1998 Anklagen mod Osama Bin Laden, punkt 1-3, United States Attorney, New York, november 1998 Anklagen mod Osama Bin Laden, punkt 4-238, United States Attorney, New York, november 1998
 5. FBI’s “Most Wanted”-liste (Web Archive)
 6. ABC News, 19. juni 2001 China Daily, 20. marts 2007 FBIs efterlysning af Osama Bin Laden, november 2001
 7. FBIs efterlysning af Osama Bin Laden, november 2001
 8. Religion.dk, 24. oktober 2008

Q & A