Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Færre passagerer på flyene end normalt

Påstand

“Oven i bunken af mistænkeligheder skal lægges det usædvanligt lave antal passagerer ombord hver af de kaprede fly den morgen.”0

Baggrund

Påstanden peger i retning af, at det skulle være fordelagtigt for kaprerne, at der var særligt få passagerer med flyene netop den dag. I så fald var det nemmere at overmande passagererne og dermed kapre flyene.

Fakta

Hvis man ser bort fra de pladser, som kaprerne optog, så var belægningen på flyene tirsdag den 11. september 2001 følgende:

Flight 11

%

11. september 2001

%

Forrige 3 måneders tirsdage

76 passagerer ud af 158 mulige, i alt ca. 48%, hvilket var en højere belægning end de seneste tre måneders tirsdage, som havde ligget på næsten 39%.1

Flight 77

%

11. september 2001

%

Forrige 3 måneders tirsdage

53 passagerer ud af 176 mulige, i alt ca. 30%, hvilket var en marginalt lavere belægning end de seneste tre måneders tirsdage, som havde ligget på knapt 33%. 2

Flight 93

%

11. september 2001

%

Forrige 3 måneders tirsdage

33 passagerer ud af 182 mulige, i alt ca. 18%, hvilket var en meget lavere belægning end de seneste tre måneders tirsdage, som havde ligget på 52%. Faktisk den laveste belægning i hele perioden.3

Flight 175

%

11. september 2001

%

Forrige 3 måneders tirsdage

51 passagerer ud af 168 mulige, i alt ca. 30%, hvilket var en lavere belægning end de seneste tre måneders tirsdage, som havde ligget på 49%. Dog var der to andre afgange i den periode, hvor passagerantallet var endnu lavere.4

Der var ingen forudgående afbud til nogle af afgangene, dog var der ni personer, der ikke mødte op1.

Ingen vidner hævder at være blevet advaret, og her kunne teoretisk set være tale om op til 490 personer, svarende til det samlede antal af tomme sæder i de fire fly.

Det er svært at få øje på at der skulle være et påfaldende mønster omkring passagerantallet, når fordelingen af passagerer på de enkelte fly er:

 • Flight 11: En del flere end normalt
 • Flight 77: Næsten samme som normalt
 • Flight 93: Markant færre end normalt
 • Flight 175: En del færre end normalt

Påstanden om usædvanligt få passagerer på de fire fly er således ikke korrekt i den forstand, at den kun gælder for et eller to af flyene.

Logik

Det er uklart, hvad påstanden skulle indikere i forhold til begivenhederne den dag.

Nogle af passagererne var blevet advaret på forhånd

Hvis det skulle være tilfældet, må det i praksis være sket, før de bestilte plads, eftersom der ikke var nogen afbud.

Det strider imidlertid mod al fornuft og logik, for så skal man ikke bare have advaret folk, men også have vidst, hvem der overvejede at bestille plads på en af afgangene og så have kontaktet dem og advaret dem. Det ville kræve overnaturlige evner udi tankelæsning, og besad man disse evner, ville man allerede besidde så megen magt, at forfalskede terrorangreb var overflødige.

Passagerantallet blev holdt kunstigt nede for at give kaprerne lettere adgang til at overtage flyene

Hvis det skulle være tilfældet, så virker det som en ret overflødig disposition, idet der er ikke noget i flykapringens historie, der peger på, at det er nemmere at kapre et passagerfly med få passagerer end med mange.

Det sætter desuden planlægningen i et ret amatøragtigt lys, fordi kun et fly – Flight 93 – havde markant få passagerer, og paradoksalt nok mislykkedes missionen med at ramme et strategisk mål netop med dette fly, fordi en gruppe passagerer gik til modangreb, hvilket bevirkede, at flyet styrtede før det nåede sit mål, formodentlig Capitol Hill eller Det Hvide Hus.

Hvis nogen vitterligt kunne manipulere med passagerantallet, hvorfor så ikke gå planken ud og sørge for, at der næsten eller slet ingen passagerer var med på nogen af flyene? Eller enklere, at give kaprerne mulighed for at indsmugle skydevåben og sprængstof, hvilket ville lette kapringen uanset antallet af passagerer. Eller endnu enklere, bare give dem direkte adgang til flyene. Så havde Flight 93 sandsynligvis også nået sit mål.

Påstanden modsiger desuden en række andre påstande fremsat af konspirationsteoretikere, nemlig de påstande der antyder, at flyene skulle være fjernstyrede, og at nogle af kaprerne skulle være i live efterfølgende. For påstanden anerkender jo, at der vitterligt var tale om flykaprere, og i kilderne til påstanden beregnes antallet af kaprere netop til 19, hvilket jo udelukker, at nogle af dem kan være i live efterfølgende.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:

 • Usand
 • Uden vidner
 • Udokumenteret
 • Ulogisk
 • Modsiger andre påstande

Kilder

 1. “Add to that pile of suspicion the unusually low number of passengers aboard each of the hijacked flights that morning.”

  Flight Manifests and Passenger Lists, 911hardfacts.com

  “…a lingering question is why the passenger loads on the four planes hijacked in US skies are being described by industry officials as “very, very low.””

  Flight 77 Passengers, 911review.org

 2. Staff report August 26 2004, National Archives, 9/11 Commission Records, s. 6-7
 3. Staff report August 26 2004, National Archives, 9/11 Commission Records, s. 28
 4. Staff report August 26 2004, National Archives, 9/11 Commission Records, s. 36
 5. Staff report August 26 2004, National Archives, 9/11 Commission Records, s. 19

Q & A