Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Hvordan bruges 911facts.dk?

911facts.dk er den eneste danske site, der kaster et kritisk blik på de mange konspirationsteorier, der florerer omkring terrorangrebet den 11. september 2001.

Redaktørerne er altså ikke konspirationsteoretikere, og tror ikke på nogen af teorierne.

Fokus ligger på to hovedområder:

1. Kritisk undersøgelse af konkrete konspirationsteorier og -påstande

Hvem har fremsat hvilke konspirationsteorier? Er der “noget om det”, eller er det helt ude i skoven?

Redaktionen har valgt at organisere de mange konspirationsteorier kronologisk, efter den eller de enkeltbegivenheder, teorierne henfører til:

 

 

Den enkelte konspirationsteori bliver behandlet ud fra følgende model:

 • Påstand
  Hvad er påstanden? Hvem har fremsat den?
 • Baggrund
  Påstanden uddybes. Hvad er betydningen af påstanden?
 • Fakta
  Her sættes påstanden over for den tilgængelige og relevante evidens- og faktamængde, som i øvrigt findes om emnet.
 • Logik
  For at være sande, skal de mange konspirationsteorier ikke kun støttes af fakta. De må nødvendigvis også være logisk sammenhængende. Man kan for eksempel ikke hævde, at to påstande, der hver især modsiger hinanden, begge er sande. Og en påstand som er i modstrid med sig selv, kan heller ikke være sand.
 • Konklusion
  Her samles trådene, og det vurderes om påstanden holder eller ej.
 • Kilder
  Redaktionen søger at dokumentere så meget som muligt, og bruger så vidt muligt primærkilder, for at sikre et så højt kvalitetsniveau som muligt.
 • Debat
  Redaktionen inviterer alle til at deltage i debatter om de konspirationsteoretiske påstande, både tilhængere, kritikere og interesserede. Spørg gerne ind til den pågældende artikel, hvis der er noget, der ikke er helt klart. Debatten foregår på Facebook, men hvis læseren ønsker det, kan redaktionen kontaktes her.
 • Download artikel
  911facts.dk har alle rettigheder til artiklerne, som dog gerne må anvendes og spredes frit, men kun i deres oprindelige form. Det er altså ikke tilladt at redigere eller ændre ordlyd eller udseende. Udvalgte passager kan naturligvis citeres helt i tråd med almindeligt gældende citatret. Ved enhver brug af artiklerne skal ophavsrettighedshaveren, 911facts.dk, krediteres (nævnes) jf. Ophavsretsloven §3.
 • Stikord
  Hver artikel har tilknyttet en række stikord, så relaterede artikler let kan findes.

2. Vidensbank

911facts.dk er et tilbud til alle interesserede, hvor man kan finde dokumentation om terrorangrebet den 11. september, 2001.

Angrebet og de efterfølgende katastrofer medførte de måske største og mest grundige undersøgelser i nyere tid af en enkelt begivenhed. Et meget stort udvalg af offentliggjorte dokumenter fra disse undersøgelser er tilgængelige på 911facts.dk. Samlingen vokser konstant i takt med at mere og mere dokumentation frigives. I skrivende stund findes over 40.000 siders rapporter, undersøgelser og ekspertvurderinger, over 130.000 fotografier, 770 timers video og 3.400 timers lydoptagelser, i alt mere end 3 TB data.

Dokumentationen findes i øverste menu, under “Dokumentation”.