Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Om siten


Tragedien den 11. september 2001 står stadig tydeligt i vores hukommelse. 19 medlemmer af den islamisk-fundamentalistiske terrorgruppe al-Qaeda kaprede fire passagerfly i et terrorangreb strategisk rettet imod hjertet af USAs vitale infrastruktur og dræbte, i et religiøst vanvid, tæt ved 3.000 uskyldige mennesker.

Umiddelbart efter angrebet opstod en græsrodsbevægelse, der har døbt sig selv Sandhedsbevægelsen eller The Truth Movement. Bevægelsen har i tidens løb rejst mange spekulative påstande og teorier om den tragiske begivenhed.

Bevægelsen har ikke en centraliseret organisation bag sig, men består af mange grupperinger med vidt forskellige argumenter og påstande. Grupperingerne er ofte meget fjendtligt indstillet overfor hinanden og overfor kritikere i særdeleshed.

Bevægelsen er dog af den fælles overbevisning, at den officielle forklaring er et bevidst bedrag. Deres erklærede mål er derfor at afdække, hvad bevægelsen selv opfatter som den virkelige historie bag terrorangrebet. Det hævdes primært, at Osama Bin Laden og al-Qaeda ikke var bagmændene bag terrorangrebet, men derimod USAs egen regering, som nøje planlagde alle begivenhederne ved terrorangrebet mod sin egen befolkning og derved med fuldt overlæg dræbte tusinder af civile, brandfolk, politifolk, efterretningsagenter og destruerede finansielle virksomheder, centrale sikkerheds- og efterretningsafdelinger og arkiver med mere.

Tilhængerne er desuden overbevist om, at det ikke kun er den amerikanske regering, der står bag angrebet, men i særdeleshed også en hemmelig magtfuld elite bestående af politiske ledere, finansfyrster og andre personer med stor indflydelse. Deres mål skulle være at få indført den såkaldte New World Order, en apokalyptisk total kontrol af hele verden, politisk, økonomisk og mentalt.

Deltagerne i denne konspiration udpeges typisk som værende Bush-familien, den økonomiske og politiske elite, medierne, frimurerne, Illuminati, den katolske kirke, Rosencreutzerne, den engelske kongefamilie, Hitler, jøderne, reptilvæsenerne, rumvæsenerne og, måske ikke overraskende, alle kritikere af Sandhedsbevægelsen.

Midlerne til at indføre denne nye verdensorden hævdes blandt andet at være desinformation, såkaldte false flag-terroraktioner, hemmelige agenter (som regel klædt i sort og med sorte solbriller), hemmelige stråler, der forårsager jordskælv og tsunamier og implanterede microchips i folks hjerner.

Disse påstande har skabt en vis debat i mange lande og har medført, at en relativ stor del af verdens befolkning nu deler bevægelsens tro på en omfattende konspiration.

Katastrofen har senere fået sin plads i sproget, blandt andet som “11. september“, eller på engelsk, “nine-eleven“, og er en del af den danske historie-kanon.

911facts.dk er et uafhængigt medie, der har til formål at undersøge de væsentligste af disse påstande og afveje, om de fremsatte påstande er korrekte eller ej. Der sættes også fokus på, hvilke metoder og mål den danske Sandhedsbevægelse har, og hvad konsekvenserne er af disse. 911facts.dk skrives og redigeres af en uafhængig redaktion.

Claus Larsen har en it-baggrund, er mangeårig skeptiker og en internationalt anerkendt skribent for blandt andet Skeptica, netværket af uafhængige skeptikere i Danmark. Claus Larsen boede og opholdt sig i New York den 11. september 2001.

Steen Svanholm er folkeskolelærer, musiker og skribent. Han har oplevet, at konspirationsteorier har særlig godt tag i mange kunstnere og gætter på, at det hænger sammen med, at kunstnere er vant til at have en bevidst fagligt naiv åbenhed overfor omverdenen. Det er godt til kunstnerisk udfoldelse, men skidt for realitetsforståelsen.