Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Historical Office (militær)

Historical Office, Office of the Secretary of Defense er det amerikanske forsvarsministeriums historiske afdeling, hvis opgave er at indsamle og bevare historiske dokumenter og lign. vedrørende ministeriets opgaver, og stille materialet til rådighed for offentligheden.

Pentagon 9/11

Afdelingen udgav i 2007 en historisk fremstilling af angrebet på Pentagon, de efterfølgende skader på bygningen, redningsindsatsen og de efterfølgende kriminaltekniske undersøgelser.Pentagon 9/11,
Defense Studies Series
Download PDF