Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

FAA (luftfart)

Federal Aviation Administration (FAA) er de amerikanske føderale luftfartsmyndigheder, underlagt transportministeriet. Myndighedernes ansvar omfatter udarbejdelse af forskrifter af den kommercielle luftfart i USA, bl.a. vedrørende flysikkerhed, administration af pilotcertifikater, kontrol af luftrummet over USA, og miljømæssige konsekvenser af civil luftfart.

Direktiver

Disse direktiver er udarbejdet af den amerikanske generalstab, og beskriver kommandovejene i tilfælde af flykapringer.

Direktiverne fastslår, at det er FAA, der har ansvaret for håndtering af flykapringer, og har beføjelser til at anmode om militærets hjælp, hvis kapringer skulle indtræffe.

Kommunikation

Efterfølgende er der frigivet hundredvis af siders dokumentation af kommunikationen mellem Federal Aviation Administration (FAA), North Eastern Air Defense Sector (NEADS), og North American Aerospace Defense Command (NORAD).

Sider