Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


KONSPIRATIONSTEORETIKERE – TYPER, TRIN, TERROR

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirationsteoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirationsteoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirationsteoretikere ikke virker.

Antagelsen, om at der kun findes én type konspirationsteoretiker, og at denne er modtagelig for fornuft, dialog og evidens og i det hele taget indstillet på at deltage i et åbent, demokratisk samfund på lige fod med os andre, er slet og ret forkert.

Der er intet, der tyder på, at man i større stil kan nå konspirationsteoretikere.

Forfatterne argumenterer for, at dette skyldes, at der i stedet for én type findes tre typer: Novicen, Prædikanten og Krigeren. Hver type har forskellig adfærd og responderer forskelligt på forsøg på at nå dem med gængse metoder.

Forfatterne præsenterer en struktureret tilgang til denne gruppe borgere blandt andet i form af to simple femtrinsmodeller til henholdsvis analyse og håndtering af konspirationsteoretikeres metoder.

Modellerne kan anvendes af alle uanset baggrund og fungerer også uden for den konspirationsteoretiske verden.

Anvendelse af modellerne vil ikke overbevise konspirationsteoretikerne, for det er næsten umuligt, men det vil bremse konspirationsteoriernes udbredelse og bidrage til at højne kvaliteten af den demokratiske debat – og måske forhindre terror.

Steen Svanholm er folkeskolelærer, musiker, forfatter, foredragsholder og debattør med særlig fokus på logik, videnskab og kritisk tænkning.

Claus Larsen er it-konsulent, forfatter, foredragsholder og kritiker af det overnaturlige, det paranormale, mysticisme, pseudovidenskab, pseudohistorie, mirakler, kulter og andre former for myter og overtro.

Forfatterne har siden 2012 forsket i konspirationsteorier og -teoretikere, primært med udgangspunkt i terrorangrebet den 11. september 2001. På baggrund af den eksisterende forskning og forfatternes eget feltarbejde har de udviklet nye analyser og forklaringsmodeller af konspirationsteoretikere og de teorier, disse tror på.

 


Lektørudtalelse

 

Hvad kendetegner konspirationsteoretikere? Bogen kan læses af alle med interesse for ophavet til fake news og konspirationsteorier, og den vil være velegnet til udarbejdelse af opgaver på gymnasialt niveau og op

Beskrivelse
Baggrundsafsnittet skitserer kort fænomenet konspirationsteorier og det samfundsmæssigt problematiske i deres eksistens. Herefter gennemgås de tre forskellige typer konspirationsteoretikere: Novice, prædikant og kriger. For hver type gennemgås evnen til at lytte og ytre sig, samt hvordan de håndteres bedst i en debat. Den falske debat, altså den form for debat, hvor der ikke ønskes forståelse, men udelukkende kontrol, gennemgås i 5 trin, og der gives konkrete eksempler på de 5 trin fra virkelighedens verden. Derefter gennemgås den fokuserede dialog, som er modpolen til den falske debat. Bogens sidste afsnit koncentrerer sig om sammenhængen mellem konspirationsteorier og terrorisme/konspirationsteoretikere og terrorister, og der er fokus på bl.a. religiøs, politisk og etnisk terror. Bogen afsluttes med en kildeliste
Vurdering

En virkelig brugbar bog, der kort og præcist giver et indblik i de træk, der er gennemgående for de forskellige typer af konspirationsteoretikere. Bogen vil være velegnet til brug ved større opgaver på gymnasieniveau

Lektørudtalelse
Louise Urban Andersen


Anbefalinger

“Jeg har læst bogen med stor interesse. Den er velskrevet. Den er stærkt dokumenteret med evidens og fyldt med gode råd i håndteringen af dette ganske alvorlige fænomen og fortjener en større udbredelse.”
Hans Jørgen Bonnichsen
Fhv. PET-chef, kriminalinspektør og terrorekspert


Anmeldelser fra Saxo.dk


“Konspirationsteoretikere” af Steen Svanholm og Claus Larsen er et vigtigt og tiltrængt indspark i en tid hvor konspirationsteorier vinder frem og får følgere i et hidtil uset tempo, primært båret frem af de sociale medier.

Selv om bogen primært omhandler konspirationsteoretikere, kan den med fordel også læses hvis man blot er interesseret i kritisk tænkning. Dens trin-for-trin anvisninger til en konstruktiv debat er således nyttige i enhver diskussion hvor modparten baserer sig på løse argumenter.
Anonym, 9. august 2023


Fantastisk god bog. Især afsnittet om trin er godt og genkendeligt.
Helle H, 22.juli 2023


Pris

149 DKK (trykt) / 99 DKK (ebog)
Sideantal: 64

Bestil den trykte udgave hos SAXO.

Bestil ebogen hos SAXO.

The book is being translated into English. Stay tuned for updates!

 

Infografik

Del gerne på sociale medier.