Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Afgørelse i retssagen mod Jesper Larsen

Baggrund

Redaktionen blev den 5. og 6. juni 2016 af Thomas Nørgaard, gymnasielærer på Nørre Gymnasium, gjort opmærksom på, at der forefandtes to artikler fra 911facts.dk på en anden hjemmeside.


 


Lederen af Air Traffic Control lyver om beredskabets kommunikation

 

Original Kopi

United Airways-pilot Buck Rogers lyver om cockpit-døre

Original Kopi

 

 


Da redaktionen ikke havde givet tilladelse til kopiering af artiklerne, lagde redaktionen sag an om krænkelse af ophavsret mod ejeren af hjemmesiden, Jesper Larsen.

Der blev afsagt dom den 22. september 2017:

Dommen

22/11/2017 14.27

Retten i Helsingør – retsafdelingen

Udskrift af dombogen

DOM

Afsagt den 22. september 2017 i sag nr. BS 3E-949/2016:

Steen Svanholm
Badensgade 19, 1.
2300 København S
mod
Jesper Larsen
XXXXXXXX
XXXX XXXXXXXXXX

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er modtaget i Retten i Helsingør den 8. august 2016, har sagsøgeren, Steen Svanholm, påstået sagsøgte, Jesper Larsen, dømt til at betale sagsøgeren 44.000,00 kr. med procesrente fra den 6. august 2016.

Beløbet angives at skyldes i forbindelse med ophavsrettigheder.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da sagsøgte ikke inden den meddelte frist eller senere har antaget advokat og indgivet duplik, afsiges der dom efter sagsøgerens påstand, der findes begrundet i sagsfremstillingen og det iøvrigt fremkomne, med renter og sagsomkostninger som nedenfor anført.

Sagsomkostningerne er fastsat således, at 500 kr. dækker retsafgiften, og 4.000 kr. dækker udgiften til advokatbistand.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Jesper Larsen, skal inden 14 dage til sagsøgeren, Steen Svanholm, betale 44.000,00 kr. med procesrente fra den 6. august 2016, samt sagens omkostninger med 4.500 kr.

Mikael Friis Rasmussen
dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Helsingør, den 22. november 2017.

Lis Bjærre, Afdelingsleder

Note: Adressen på Jesper Larsen er anonymiseret.

Q & A