Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Baggrund

Redaktionen blev den 6. december 2015 af Thomas Nørgaard, gymnasielærer på Nørre Gymnasium, gjort opmærksom på, at der forefandtes to artikler fra 911facts.dk på en anden hjemmeside. Artiklerne var kopieret af Thomas Nørgaard selv og var forsynet med hans egne kommentarer.


 


Osama bin Ladens tilståelsesvideoer er falske

 

Original Kopi

Termit fundet i støvet fra World Trade Center

Original Kopi

 

 


Da redaktionen ikke havde givet tilladelse til kopiering af artiklerne, udtog redaktionen en stævning om krænkelse af ophavsret mod ejeren af hjemmesiden, Thomas Nørgaard.

Under et mæglingsmøde den 26. april 2016 oplyste Thomas Nørgaard, at han inden mæglingsmødet havde fjernet artiklerne fra sin hjemmeside igen. Sagen blev herefter lukket.

Q & A