Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Er Sandhedsbevægelsens mål at få svar på spørgsmål?

Baggrund

Sandhedsbevægelsen har til formål at gennemtvinge en såkaldt “ny, uvildig undersøgelse” af terrorangrebet den 11. september 2001. Bevægelsen mener overordnet, at det ikke var al Qaeda, der stod bag angrebet, men at de virkelige skyldige er blandt andre USA’s egen regering, Bush-familien, den økonomiske og politiske elite, medierne, frimurerne, Illuminati, den katolske kirke, Rosencreutzerne, den engelske kongefamilie, Hitler, jøderne, reptilvæsenerne, rumvæsenerne og måske ikke overraskende alle kritikere af Sandhedsbevægelsen.

Bevægelsen har også medlemmer her i Danmark. Det præcise antal er uvist, omend nogle tal tyder på mindre end 1.000 aktive1. Bevægelsen fokuserer primært på de spørgsmål, som man mener ikke er besvaret, hvorfor man er meget aktiv blandt andet på sociale medier, hvor man både stiller spørgsmålene og plæderer for, at disse spørgsmål og tilhørende synspunkter får større mediedækning. Indlæggene optræder ofte i debatter, der ikke har noget som helst med terrorangrebet at gøre.

911facts.dk’s redaktion har gentagne gange tilbudt foredrag til Sandhedsbevægelsen, hvor både vi og bevægelsens repræsentanter kunne komme til orde med efterfølgende debat2. Da cand.scient. i human ernæring, krammeterapeut og konspirationsteoretiker Per Brændgaard således i et opslag om fejlinformation om ernæring på Arne Astrups Facebook-væg uopfordret henvendte sig til en af denne hjemmesides redaktører om World Trade Center 7’s kollaps, tilbød vi Per Brændgaard et fælles offentligt debatforedrag3.

I den første email til os foreslog Per Brændgaard, at han ville tage Thomas Nørgaard, gymnasielærer på Nørre Gymnasium, med som sin bisidder. Thomas Nørgaard har, i lighed med Per Brændgaard, været meget aktiv i Sandhedsbevægelsen4.

Vi har længere nede i artiklen dokumenteret hele dialogforløbet med Per Brændgaard og Thomas Nørgaards tilladelse5.

Analyse

For at imødekomme Sandhedsbevægelsens krav om svar på deres spørgsmål, tilbød vi Per Brændgaard og Thomas Nørgaard et format, der lå i forlængelse af deres eget forslag. Ud over de indledende præsentationer af begge parter og paneldebat, som foreslået af Per Brændgaard og Thomas Nørgaard, foreslog vi, at de ud også kunne få svar på deres mest presserende spørgsmål. Samtidig ville vi undgå at gentage tidligere foredrags svagheder. For det første så de meget lange indlæg fra parterne ud til at kede publikum. For det andet fremmede den løse struktur ikke en debat, men blev til meningsudvekslinger. For det tredje ville en sådan meningsudveksling ikke tilføre debatten noget nyt. Det sidste er relevant, fordi den sidste nyhed fra Sandhedsbevægelsen ligger tilbage i 2009, hvor Niels Harrit sammen med andre udgav den såkaldte “nano-rapport”6. De efterfølgende tiltag fra Sandhedsbevægelsen har reelt set kun været nærmest ordrette gentagelser af de samme påstande, argumenter og kampråb.

Da vi lægger vægt på at besvare spørgsmål så fyldestgørende som muligt, og at vi selv gerne så en tilsvarende indsats fra Sandhedsbevægelsens medlemmer, bad vi om de mest presserende spørgsmål på forhånd og tilbød tilsvarende en liste med nogle af de spørgsmål, som vi havde tænkt os at stille til dem. Dette blev i begge tilfælde afvist.

Det viste sig, til vores store overraskelse, at hverken Per Brændgaard eller Thomas Nørgaard var interesseret i at få svar på de tekniske spørgsmål, de måtte have. De begrundede deres afvisning med, at de ikke opfattede os som eksperter eller blot kompetente til at svare på deres spørgsmål, vel at mærke spørgsmål som de ellers på sociale medier ivrigt har stillet til os i forventning om, at vi svarede på dem.

Thomas Nørgaard påstod endda, at vi skulle have nægtet at svare på spørgsmål til debatten7. Ser man et øjeblik bort fra, at påstanden ikke er sand, er den også selvmodsigende, da Thomas Nørgaard samtidig afviste os som kompetente til at svare på noget som helst. Thomas Nørgaard kritiserede altså os både for, at vi ikke ville svare og samtidig for at være så inkompetente, at vi ikke kunne svare.

Vores forslag til format var med andre ord identisk med deres. Vi ønskede blot, at deltagerne også fik “svesken på disken”, om man så må sige, altså kendsgerningerne frem i lyset, og derigennem kunne få besvaret og debatteret i hvert fald nogle af de mange spørgsmål, som Sandhedsbevægelsen har fremsat.

Dette ønskede Per Brændgaard og Thomas Nørgaard altså ikke.

 

 

 

IP address : 188.178.126.61 Server timestamp : Tuesday 29th of January 2019 06:03:24 PM

Vi bad gentagne gange om en præcisering af, hvad det var for emner, de så ønskede at debattere. Hvis det ikke handlede om de tekniske spørgsmål, efterlod dette nemlig kun de politiske aspekter af terrorangrebet den 11. september 2001, aspekter som Sandhedsbevægelsen også anvender som begrundelse for deres krav om endnu en undersøgelse. Men da vi som udgangspunkt ikke deltager i politiske debatter vedrørende terrorangrebet den 11. september 2001, ville de politiske ytringer ensidigt komme fra Per Brændgaard og Thomas Nørgaard, hvor vi så blot ville kommentere, men altså ikke debattere, disse.

Da vi ikke kunne få en sådan præcisering, måtte vi til sidst konkludere, at Per Brændgaard og Thomas Nørgaard reelt afviste vores tilbud. Man kan ikke debattere noget, hvis man ikke ved, hvad der konkret skal debatteres.

Logik

Forberedelse eller ej?

Afvisningen af forberedte spørgsmål kan have en af to årsager:

 1. Enten havde Per Brændgaard og Thomas Nørgaard tænkt sig at møde op til foredraget helt uforberedt og blot ekstemporere løs.

  Hvis dette er tilfældet, så må vores tilbud siges at være blevet modtaget i den modsatte ånd, end hvad var tiltænkt, nemlig som et seriøst foredrag, der skulle afdække de spørgsmål, som Per Brændgaard og Thomas Nørgaard har følt, de brændte inde med, og få en debat om disse spørgsmål og svar.

 2. Eller også ville Per Brændgaard og Thomas Nørgaard møde op med en forberedt, men ikke tilkendegivet, liste af spørgsmål, som vi ikke fik mulighed for at forberede svar til.

  Hvis dette er tilfældet, har Per Brændgaard og Thomas Nørgaard ikke været i en ærlig dialog, men haft skjulte motiver. Uanset hvad disse motiver end måtte være, må man konkludere, at to af de mest fremtrædende medlemmer af den danske underafdeling af Sandhedsbevægelsen er indgået i dialogen med nærmest konspirationsagtig hensigt.

Kompetence eller ej?

Hvornår?

Eftersom både Per Brændgaard og Thomas Nørgaard tidligere har stillet os tekniske spørgsmål, hvor de forventede svar, må der være sket en ændring i deres opfattelser af vores faglige kunnen.

Det må i Thomas Nørgaards tilfælde være i tidsrummet mellem den 11. april 2015, kl. 12:27, hvor han stiller os et teknisk spørgsmål8, som han klart forventer et svar på, og den 11. april 2015, kl. 15:56, hvor vi bliver bedømt som inkompetente9.

Thomas Nørgaard ændrer så opfattelse igen, i det øjeblik Per Brændgaard inddrager ham som sin bisidder10.

I Per Brændgaards tilfælde kan vi også fastslå tidsrummet præcist, mellem kl. 12:3210 og kl. 18:32 den 19. marts 201811, hvor han ændrer opfattelse af vores kompetenceniveau, hvilket desuden medfører, at Thomas Nørgaard endnu en gang har ændret sin opfattelse, så den er på linje med Per Brændgaards.

Begge ændrer dog igen opfattelse af vores kompetenceniveau, da de den 19. maj 2018 kl. 08:1812 oplyser os om, at de til enhver tid gerne vil stille op til en debat om den 11. september 2001 helt uden begrænsninger. Det betyder så, at de nu accepterer, at vi er kompetente til at svare på spørgsmål.

Et lille døgn efter meddeler Thomas Nørgaard så, at han ikke opfatter os på nogen måde som kompetente til noget som helst13. Dette betyder så igen, at Per Brændgaard også har skiftet opfattelse.

Opfølgning 1

Efter denne artikels offentliggørelse har både Per Brændgaard14 og Thomas Nørgaard15 offentliggjort deres bud på, hvordan dialogen er forløbet, og hvad betydningen er.

Per Brændgaard skriver i sin gennemgang:

De prøver her at få sagen til at handle om deres kompetenceniveau, hvilket den slet ikke gør. Jeg opfatter dem som meget kompetente forsvarere af den officielle fortælling om 9/11.14

Det bekræftes af Thomas Nørgaard, som i sin gennemgang også har inkluderet intern mailkommunikation, hvor Thomas Nørgaard den 20. marts 2018 (ukendt klokkeslæt) kommer med følgende forslag til Per Brændgaard:

Hvad med at en af dem fremlægger en sag (eks. WTC 7) på 15 min. Derefter fremlægger en af os den sammen sag på 15 min. efterfulgt af 15 min. diskussion.

Og så det samme bagefter med en anden sag.15

Dette er en de facto accept af vores forslag til formatet, hvor Thomas Nørgaard i lighed med Per Brændgaard anerkender os som kompetente til at fremlægge vores syn på sagerne.

Uvist af hvilken årsag har begge i fællesskab i løbet af perioden den 20. marts 2018 til den 14. maj 2018 besluttet sig til alligevel ikke at acceptere vores forslag, men i stedet hævde, at vi nu ikke var kompetente til noget som helst. Dette bestyrker vores konklusion om, at Per Brændgaard og Thomas Nørgaard har afvist vores tilbud om et debatforedrag.

Forløbet viser, at Per Brændgaard ændrer opfattelse om vores kompetenceniveau fire gange, og Thomas Nørgaard gør det samme fem gange:

 

 

Hvorfor?

Hvis Per Brændgaard og Thomas Nørgaard anser os for hverken at være eksperter eller blot kompetente til at deltage i en debat, hvorfor så fastholde, at vi deltager i debatten, og hvorfor i det hele taget selv deltage? Hvorfor stille os tekniske spørgsmål, hvis man ikke anser os for kompetente til at give svar på disse? En anerkendelse af kompetence til at besvare spørgsmål er jo ikke ensbetydende med et krav om accept af de svar, der gives.

En debat er ikke kun udvekslinger af holdninger, den har også til formål for deltagerne at overbevise modparten med bedre argumenter. Hvis man ikke har været åben over for muligheden for at ændre sin opfattelse, har man ikke alene indgået en aftale om en debat under falske forudsætninger, man respekterer heller ikke publikum, der jo ikke kommer for at blive prædiket for. Det vil simpelthen være falsk varedeklaration.

Opfølgning 2

Efterfølgende fandt parterne frem til en løsning, hvorefter redaktionen ville finde et tidspunkt og lokation for foredraget.

Den 29. januar 2019 blev Per Brændgaard i Københavns Byret idømt 1 år og 2 måneders fængsel for voldtægt. Derudover blev Per Brændgaard frakendt retten til at drive erhverv som kropsterapeut i 1 år.16

På den baggrund må det stå klart, at redaktionen ikke kan deltage i foredrag, hvor Per Brændgaard deltager som modpart. Derfor anser vi debatforedraget med Per Brændgaard og Thomas Nørgaard for indstillet.

Redaktionen noterer sig, at Thomas Nørgaard har givet udtryk for, at han selv ikke vil afvise at stille op sammen med Per Brændgaard i fremtiden.17

Opfølgning 3

Den 16. april 2019 blev Per Brændgaard frikendt i Landsretten.

Konklusion

En gennemgående markør for Sandhedsbevægelsen er de talrige tekniske spørgsmål, som bevægelsen stiller, primært på sociale medier. Hvis omverdenen ikke svarer på spørgsmålene, anses dette for at være et udtryk for, at svarene enten ikke findes, eller at de bliver undertrykt, for at skjule sandheden om terrorangrebet.

Derfor er det tankevækkende, at Per Brændgaard og Thomas Nørgaard ikke anser det for relevant at indgå i en debat, hvor deres spørgsmål kunne blive besvaret. Man kan selvfølgelig ikke generalisere, men noget kunne tyde på, at i hvert fald Per Brændgaard og Thomas Nørgaard kun foregiver at være interesseret i en afklaring af begivenhederne den 11. september 2001, men hvor de har helt andre motiver. Hvad disse i så fald måtte være, ved kun Per Brændgaard og Thomas Nørgaard.

Per Brændgaard og Thomas Nørgaard er efterfølgende ikke vendt tilbage med et konstruktivt forslag, hvor de på forhånd har fremsendt de spørgsmål, de ikke mener er besvaret i forbindelse med terrorangrebet det 11. september 2001. De har heller ikke accepteret vores forslag, der indebærer det samme. Vi ser derfor ingen grund til at fortsætte dialogen.

Dialogen

Facebook-dialog 1

I et Facebook-indlæg påpegede ernæringsforskeren Arne Astrup, professor, overlæge, dr.med. og leder af Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, problemet med fejlinformation om ernæring.

18. marts 2018 kl. 11:09

De alternative faktafæller er faktisk ret forudsigelige.

Claus Larsen

19. marts 2018 kl. 06:24

Dejligt at møde dig igen, Claus. Du trak dig fra vores debat om Bygning 7? https://perbraendgaard.dk/wake-up-with-building-7/

Per Brændgaard

19. marts 2018 kl. 06:36

Per,

Jeg har bestemt ikke trukket mig fra nogen debat, i og med at du slet ikke har nogen kommentarer til dit blogindlæg.

Hvis du har mod på et offentlig debatforedrag, er jeg og Steen Svanholm altid klar. Du kan kontakte os på redaktion@911facts.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig! :)

Claus Larsen

Email-dialog 1

Dette førte til følgende dialog via email:

19. marts 2018 kl. 12:32

From: Per Brændgaard [perbraendgaard@gmail.com]

Sent: Monday, March 19, 2018 12:32 PM

To: Claus Larsen [redaktion@911facts.dk]

Subject: Debatmøde om 9/11

Hej Claus

I forlængelse af vores debat på Arne Astrups facebookside: Jeg stiller som sagt gerne op til debat med jer. Jeg foreslår, at det bliver jer to mod mig og Thomas Nørgaard. Jeg foreslår et program, hvor vi først præsenterer hver for sig i lige lang tid. Efterfulgt af paneldebat først mellem os fire og til sidst med publikum. Hvordan lyder det?

Mange hilsner

Per Brændgaard

www.perbraendgaard.dk

19. marts 2018 kl. 17:31

To: Per Brændgaard [perbraendgaard@gmail.com]

Fra: Claus Larsen [redaktion@911facts.dk]

Kære Per,

Det glæder os, at Thomas Nørgaard gerne vil mødes med os til et fælles debatforedrag.

Vi har allerede prøvet det format du foreslår, til det foredrag vi inviterede Jeppe Severin til, tilbage i 2012. Når vi ser tilbage på det foredrag, slår det os, at publikum måske ikke fik så meget ud af langtrukne fortællinger, som de reelt godt kendte til forinden. Den efterfølgende debat trak også ud for længe, folk gik simpelthen døde på det.

Du var meget ivrig her til morgen for at få Claus til at besvare et bestemt spørgsmål. Det er jo det, der kendetegner Sandhedsbevægelsen, at man mener, at der er en række spørgsmål, der endnu ikke, her næsten 17 år efter katastrofen, er besvaret. Det vil vi naturligvis gerne imødekomme, hvorfor vi foreslår dette format:

– Introduktion, fra begge parter: “Hvem er vi?” Tid: 2 min til hver.

– Oplæg, fra begge parter: “Hvorfor er vi her?” Tid: 5 min til hver.

– Spørgsmål og svar: I stiller et spørgsmål, uddyber det kort, hvorpå vi så prøver på at besvare det. Nogle spørgsmål kan nok besvares hurtigt, andre kræver måske lidt længere tid. Vi vil i hvert fald bestræbe os på at gøre det så kort, klart, og tydeligt som muligt. Tid: Afhængigt af antal spørgsmål.

– Debat: Ordet er frit, hver part stiller et spørgsmål, og får svar, hvorpå vi skifter. Publikum kan også byde ind, når de synes. Tid: 45 minutter.

– Afslutning, fra begge parter. Tid: 2 min til hver.

Tidsforbruget bliver så ca. 1 time, plus tiden til spørgsmål og svar. Da I har mange spørgsmål, går der mest tid med denne del af arrangementet.

Da vi skal have mulighed for at besvare jeres spørgsmål så fyldestgørende som muligt, har I på forhånd udleveret spørgsmålene til os, gerne med jeres uddybende kommentarer, således at vi kan forberede vores svar. Dette vil også sikre, at tiden ikke løber fra os alle og publikum kommer til at kede sig.

Vi vil medbringe vores eget kamerahold, hvor I selvfølgelig tilsvarende kan bruge jeres eget.

Hvad siger I til dette format?

Med venlig hilsen

Steen & Claus

19. marts 2018 kl. 18:32

From: Per Brændgaard [perbraendgaard@gmail.com]

Sent: Monday, March 19, 2018 6:32 PM

To: Claus Larsen [redaktion@911facts.dk]

Subject: Re: Debatmøde om 9/11

Kære Claus

Tak for dit svar og oplæg. Nej, det setup kan jeg ikke gå med til, da det vil fremstå for publikum som om, at I er neutrale eksperter, hvilket jeg ikke betragter jer som. Jeg kan heller ikke gå med til at aflevere spørgsmål på forhånd. Jeg ser det ikke som spørgsmål og svar men som en ligeværdig, demokratisk debat.

Mange hilsner

Per Brændgaard

www.perbraendgaard.dk

20. marts 2018 kl. 09:35

From: redaktion@911facts.dk [redaktion@911facts.dk]

Sent: Tuesday, March 20, 2018 9:35 AM

To: ‘Per Brændgaard’ [perbraendgaard@gmail.com]

Subject: RE: Debatmøde om 9/11

Kære Per,

Vi er faktisk eksperter, når det gælder terrorangrebet den 11. september 2001. Vi er formodentlig dem i Danmark, der ved mest om konspirationsteorier om 9/11 samt om hvorfor folk bliver konspirationsteoretikere og hvad der kendetegner dem.

Vi er også neutrale, i den forstand at vi arbejder ud fra tilstræbt objektivitet, helt på linje med andre medier.

Det anerkender danske medier, i og med at vi efterhånden har haft en del optrædener i medierne. Du anerkender jo også dette, ved at stille os tekniske spørgsmål om 9/11, som du insisterer på at vi besvarer.

Vi er med vores tilbud om et fælles foredrag gået ud fra, at du (og Thomas) ønskede svar på de mange spørgsmål, som I vedbliver med at stille i talrige tråde og debatter, ikke kun til os, men også andre. Du og Thomas Nørgaard ønsker svar på jeres mange spørgsmål. Det må vi derfor holde jer fast på.

Det er jo hele Sandhedsbevægelsens eksistensgrundlag, at I ikke mener at have fået svar på jeres mange spørgsmål, noget der også fremgår af jeres materiale, og af Niels Harrits egne foredrag.

Det eneste vi beder jer om, er at nedskrive dem I anser for at være de mest presserende, og sende til os før afholdelsen, så vi kan give så fyldestgørende svar som det er os muligt, noget vi som redaktion fra starten af har lagt afgørende vægt på. Vi lægger stor vægt på, at vores besvarelser er grundigt underbygget af fakta og solide konklusioner. Vi mener ikke, at improviserede svar er en saglig måde at besvare jeres spørgsmål på.

I skal jo skrive jeres spørgsmål ned alligevel, da I havde tænkt jer at stille spørgsmål til os til selve foredraget.

Vi kan godt tilbyde en tilsvarende del, hvor vi har tilsendt jer spørgsmål på forhånd, med uddybende kommentarer, som I så får tid til at besvare under foredraget. Det tager dog tid fra de spørgsmål, som I selv har. Men det er helt op til jer, hvad I finder mest vigtigt: At få besvaret så mange af jeres spørgsmål som muligt, eller afstå tid til at få besvaret vores.

Som du har bemærket, har vi i vores forslag afsat rigelig tid til debat, som også indbefatter spørgsmål fra publikum til både os og dig og Thomas. Der kan I selvfølgelig stille de ekstra spørgsmål, der måtte trænge sig på, selvfølgelig med det forbehold, at det kan være spørgsmål, som vi vil undersøge nærmere, hvorfor vi ikke kan besvare dem til selve foredraget.

Hvis I ikke ønsker at debattere tekniske spørgsmål om fysik og videnskab til debatforedraget, hvilke emner har I så tænkt jer at få afdækket?

Med venlig hilsen

Steen & Claus

27. marts 2018 kl. 13:46

From: redaktion@911facts.dk [redaktion@911facts.dk]

Sent: Tuesday, March 27, 2018 1:46 PM

To: ‘Per Brændgaard’ [perbraendgaard@gmail.com]

Subject: RE: Debatmøde om 9/11

Kære Per,

Vi har ikke hørt tilbage fra dig i en uge nu.

Har du brug for mere tid til at tænke over vores seneste forslag?

Med venlig hilsen

Steen & Claus

Facebook-dialog 2

Der gik yderligere 12 dage, før Per Brændgaard gav lyd fra sig, i en debattråd om et andet emne:

8. maj 2018 kl. 11:47

Hvis det ikke var fordi, jeg fylder år den dag, så ville jeg da gerne være kommet og være ham med de irriterende spørgsmål om konspirationsteorier. Det er jo et begreb, der først blev anvendt informationsstrategisk af CIA for at imødekomme kritik af den officielle forklaring om mordet på John F. Kennedy. Siden da er begrebet ‘konspirationsteori’ og ‘konspirationsteoretiker’ blevet brugt systematisk som psykologisk metode til at stemple alle kritikere af systemet som tosser. Det er desværre stadigvæk i dag og også i Danmark en effektiv metode til at undgå at tale om politik og evidens.

Per Brændgaard

14. maj 2018 kl. 14:01

Kære Per,

Det er vi kede af at høre. Du er altid velkommen til at komme til et af vores offentlige foredrag.

Vi afventer forøvrigt stadig dit svar på vores sidste email.

Med venlig hilsen

Steen & Claus

Email-dialog 2

Dialogen fortsatte på email.

14. maj 2018 kl. 16:31

From: Per Brændgaard [mail@perbraendgaard.dk]

Sent: Monday, May 14, 2018 4:31 PM

To: redaktion@911facts.dk

Cc: Thomas Nørgaard [thn@oegnet.dk]

Subject: RE: Debatmøde om 9/11

Kære Steen & Claus

Jeg beklager mit manglende svar. Jeg stiller gerne op til et debatmøde lige på og hårdt. Ikke noget med at sende spørgsmål på forhånd. Så vidt jeg ved, så ønsker Thomas Nørgaard også kun den model. Det andet bliver noget underligt noget. Jeg opfatter jer ikke som eksperter, og jeg har ikke noget behov for at få jeres velforberedte svar på nogen spørgsmål. Men jeg vil gerne debattere åbent, frit og live med jer. I er velkomne til at komme med et nyt oplæg/program, der følger sådan et setup med fuldstændigt lige vilkår. Og forslag til tid og sted.

Mange hilsner

Per

18. maj 2018 kl. 18:41

From: redaktion@911facts.dk [mailto:redaktion@911facts.dk]

Sent: Friday, May 18, 2018 6:41 PM

To: ‘Per Brændgaard’

Cc: ‘Thomas Nørgaard’

Subject: RE: Debatmøde om 9/11

Kære Per og Thomas,

Vi er noget overraskede over, at I ikke har noget behov for at få svar på jeres tekniske spørgsmål. Vi har hidtil været af den opfattelse, at det var årsagen til jeres interesse for emnet – at I ikke mener, at der er fundet svar på en lang række spørgsmål, hvorfor I støtter op om Sandhedsbevægelsens krav om en såkaldt “ny, uvildig undersøgelse” af terrorangrebet den 11. september 2001.

Claus’ tilbud til Per om et foredrag var direkte afledt af Pers tekniske spørgsmål til Claus, et tilbud som Per med det samme accepterede. Tilsvarende har Thomas nu i en del år stillet en lang række tekniske spørgsmål til os på vores Facebook væg, som han insisterer på at vi besvarer. Som vi erindrer det, har Thomas faktisk ikke afkrævet os svar på andet end det rent tekniske, hvor andre debattører ofte har søgt at dreje debatten hen i retning af en politisk debat.

Det er ikke afgørende for os, om I anser os for eksperter eller ej. Det står jer frit for at annoncere dette til foredraget, så alle er klar over jeres holdning. Men jeres afvisning af at få svar på jeres tekniske spørgsmål gør, at vi er usikre på, hvad I mener debattens formål så er. Hvis I ikke vil spørge os om tekniske ting, og vores tilgang til terrorangrebet ikke er politisk motiveret, hvad skal debatten så handle om?

Vi har tilbudt jer et foredrag, hvor I kan få svar på jeres tekniske spørgsmål. Det har I afvist. Derfor mener vi, at det er mest fair at I så konkretiserer, hvad det egentlig er I har til hensigt med foredraget.

Med venlig hilsen

Steen & Claus

19. maj 2018 kl. 08:18

From: Per Brændgaard [mail@perbraendgaard.dk]

Sent: Saturday, May 19, 2018 8:18 AM

To: redaktion@911facts.dk

Cc: ‘Thomas Nørgaard’ [thn@oegnet.dk]

Subject: RE: Debatmøde om 9/11

Kære Steen & Claus

Vi vil til enhver tid gerne stille op til en debat, hvor der ikke er nogen former for begrænsninger på, hvad der kan bringes op i forhold til terrorangrebene den 11. september 2001.

Med venlig hilsen

Thomas & Per

20. maj 2018 kl. 08:25

From: redaktion@911facts.dk [redaktion@911facts.dk]

Sent: Sunday, May 20, 2018 8:25 AM

To: ‘Per Brændgaard’ [mail@perbraendgaard.dk]

Cc: ‘Thomas Nørgaard’ [thn@oegnet.dk]

Subject: RE: Debatmøde om 9/11

Kære Per & Thomas,

Det vil altså sige, at I har ændret holdning, og opfatter os nu som måske ikke eksperter, men dog kompetente nok til at give jer svar på de tekniske spørgsmål, hvorfor vi er tilbage til udgangspunktet.

Hvis det skal give mening for os at deltage, må vi derfor udbede os en komplet liste over de spørgsmål I har tænkt at stille os, så vi kan forberede svar.

Vi er ikke, og har aldrig udgivet os for at være, en politisk motiveret redaktion. 911facts.dk er et uafhængigt medie, der har til formål at undersøge de væsentligste af disse påstande og afveje, om de fremsatte påstande er korrekte eller ej. Der sættes også fokus på, hvilke metoder og mål den danske Sandhedsbevægelse har, og hvad konsekvenserne er af disse.

Det står jer naturligvis frit for at fremsætte de politiske holdninger, der er kommet til udtryk i Sandhedsbevægelsen, hvorpå vi vil komme med vores kommentarer til disse.

Med venlig hilsen

Steen & Claus

20. maj 2018 kl. 09:34

From: Thomas Nørgaard [thn@oegnet.dk]

Sent: Sunday, May 20, 2018 9:34 AM

To: redaktion@911facts.dk

Cc: Per Brændgaard [mail@perbraendgaard.dk]

Subject: Re: Debatmøde om 9/11

Til 911facts

Jeg opfatter jer på ingen måde kompetente til noget som helst. Hvis I ikke vil mødes til åben debat, så bekræfter I blot dette.

Venligst send ikke flere mails til mig, medmindre I er villige til at tage en debat på en time eller to med ligelig taletid til alle parter.

/Thomas

20. maj 2018 kl. 11:17

From: redaktion@911facts.dk [redaktion@911facts.dk]

Sent: Sunday, May 20, 2018 10:09 AM

To: ‘Thomas Nørgaard’ [thn@oegnet.dk]

Cc: ‘Per Brændgaard’ [mail@perbraendgaard.dk]

Subject: RE: Debatmøde om 9/11

Kære Per og Thomas,

Eftersom I mener, at vi ikke er kompetente til at debattere noget som helst, anser I altså foredraget som en platform, hvor I agter at fremsætte jeres påstande og politiske holdninger, men hvor I på ingen måde vil forholde jer til vores svar.

Det er ikke debat, men mikrofonholderi, hvilket vi ikke deltager i. Vi konkluderer derfor, at I har afvist vores tilbud, fordi I ikke ønsker en debat med os.

Skulle I begge, eller blot en af jer, ændre holdning, er I altid velkomne til at kontakte os igen. I er som altid meget velkomne til at dukke op til vores egne foredrag.

Med venlig hilsen

Steen & Claus

Efter denne afsluttende mail, tikkede disse beskeder ind:

20. maj 2018 11:16

From: Thomas Nørgaard [thn@oegnet.dk]

Sent: Sunday, May 20, 2018 11:16 AM

To: redaktion@911facts.dk

Cc: Per Brændgaard [mail@perbraendgaard.dk]

Subject: Re: Debatmøde om 9/11

Vi vil svare på alle jeres spørgsmål.

20. maj 2018 21:52

From: Per Brændgaard [mail@perbraendgaard.dk]

Sent: Sunday, May 20, 2018 9:52 PM

To: redaktion@911facts.dk; ‘Thomas Nørgaard’ [thn@oegnet.dk]

Subject: RE: Debatmøde om 9/11

Kære Steen og Claus

Jeg konstaterer, at I ikke ønsker at møde os i en offentlig debat.

Med venlig hilsen

Per

21. maj 2018 kl. 09:48

From: Thomas Nørgaard [thn@oegnet.dk]

Sent: Monday, May 21, 2018 9:48 AM

To: 911factsdk [redaktion@911facts.dk]

Cc: Per Brændgaard [mail@perbraendgaard.dk]

Subject: Re: Debatmøde om 9/11

Kære Steen og Claus

Jeg konstaterer, at I ikke ønsker at møde os i en offentlig debat.

Med venlig hilsen

Thomas

Kilder

 1. uu911.dk
 2. Interviews & Foredrag
 3. Thomas Nørgaard
 4. Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe, Niels H. Harrit, Jeffrey Farrer, Steven E. Jones Kevin R. Ryan, Frank M. Legge, Daniel Farnsworth, Gregg Roberts, James R. Gourley and Bradley R. Larsen Pp 7-31
 5. Email modtaget, 19. marts 2018 kl. 12:32

  From: Per Brændgaard [perbraendgaard@gmail.com]

  Sent: Monday, March 19, 2018 12:32 PM

  To: Claus Larsen [redaktion@911facts.dk]

  Subject: Debatmøde om 9/11

  Hej Claus

  I forlængelse af vores debat på Arne Astrups facebookside: Jeg stiller som sagt gerne op til debat med jer. Jeg foreslår, at det bliver jer to mod mig og Thomas Nørgaard. Jeg foreslår et program, hvor vi først præsenterer hver for sig i lige lang tid. Efterfulgt af paneldebat først mellem os fire og til sidst med publikum. Hvordan lyder det?

  Mange hilsner

  Per Brændgaard

  www.perbraendgaard.dk

 6. Email modtaget, 19. marts 2018 kl. 18:32

  From: Per Brændgaard [perbraendgaard@gmail.com]

  Sent: Monday, March 19, 2018 6:32 PM

  To: Claus Larsen [redaktion@911facts.dk]

  Subject: Re: Debatmøde om 9/11

  Kære Claus

  Tak for dit svar og oplæg. Nej, det setup kan jeg ikke gå med til, da det vil fremstå for publikum som om, at I er neutrale eksperter, hvilket jeg ikke betragter jer som. Jeg kan heller ikke gå med til at aflevere spørgsmål på forhånd. Jeg ser det ikke som spørgsmål og svar men som en ligeværdig, demokratisk debat.

  Mange hilsner

  Per Brændgaard

  www.perbraendgaard.dk

 7. Email modtaget, 19. maj 2018 kl. 08:18

  From: Per Brændgaard [mail@perbraendgaard.dk]

  Sent: Saturday, May 19, 2018 8:18 AM

  To: redaktion@911facts.dk

  Cc: ‘Thomas Nørgaard’ [thn@oegnet.dk]

  Subject: RE: Debatmøde om 9/11

  Kære Steen & Claus

  Vi vil til enhver tid gerne stille op til en debat, hvor der ikke er nogen former for begrænsninger på, hvad der kan bringes op i forhold til terrorangrebene den 11. september 2001.

  Med venlig hilsen

  Thomas & Per

 8. Email modtaget, 20. maj 2018 kl. 09:34

  From: Thomas Nørgaard [thn@oegnet.dk]

  Sent: Sunday, May 20, 2018 9:34 AM

  To: redaktion@911facts.dk

  Cc: Per Brændgaard [mail@perbraendgaard.dk]

  Subject: Re: Debatmøde om 9/11

  Til 911facts

  Jeg opfatter jer på ingen måde kompetente til noget som helst. Hvis I ikke vil mødes til åben debat, så bekræfter I blot dette.

  Venligst send ikke flere mails til mig, medmindre I er villige til at tage en debat på en time eller to med ligelig taletid til alle parter.

  /Thomas

 9. Lad os få en fri og offentlig debat om 9/11, perbraendgaard.dk, 24. maj 2018
 10. 911fucked up, Google Docs, 24. maj 2018
 11. “Der er nu faldet dom i sagen, hvor den 47-årige krammeterapeut Per Brændgaard stod tiltalt for voldtægt af en kvinde sidst i 20’erne, som han ifølge anklageskriftet var krammeterapeut for.

  Han er idømt et år og to måneder fængsel samt frakendelse af retten til at udøve krammeterapi og kropsterapi i et år fra endelig dom.”

  Krammeterapeut tiltalt for voldtægt: Nu er dommen faldet, Ekstra Bladet 12. Thomas Nørgaard, Facebook

   

Q & A