Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

SkeptiCamp Monterey 2022

Facepalm – the absurdities of the Truth Movement

Konspirationsteoretikere præsenterer deres alternative forklaringer som langt bedre understøttede end “de officielle forklaringer”. I virkeligheden mangler teorierne ikke kun beviser, de er også absurde og modsiger ofte hinanden. Foredraget vil også give en forklaring på tankegangen bag disse problemer og hvordan Sandhedsbevægelsen håndterer disse absurditeter på en Orwell’sk manér.

Se alle foredrag her