Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Flyene var fjernstyrede

Påstand

Et eller flere af flyene var fjernstyrede.0

Baggrund

Flyene skulle ikke være kapret, men overtaget af elektronisk vej, fra et hemmeligt kontrolcenter, og fløjet til deres forudbestemte mål. Påstanden er blandt andet fremsat af et ledende medlem af den danske afdeling af Sandhedsbevægelsen, Josef Hanji.

Fakta

Det kan ikke lade sig gøre at overtage kontrollen af moderne kommercielle passagerfly uden om besætningen og flykontrollen og da slet ikke uden at blive opdaget.1

Teknologi

En meget stor del af en ordinær flyvning er mere eller mindre fuldautomatiseret, men en kaptajn og hans næstkommanderende vil altid være i stand til at tage kontrollen med ethvert system på flyet. Det er det, piloterne i sidste ende er der for, i fald der indtræffer krisesituationer eller blot en ændret flyveplan.1 Alle moderne fly er konstrueret med mange redundante systemer. Hvis ét system fejler, tager et andet automatisk over. Netop denne faktor gør det helt usandsynligt at overtage kontrollen fra et andet sted end cockpittet. De to flytyper, der blev brugt i terrorangrebet var Boeing 757 og Boeing 767. På trods af de forskellige numre er det basalt set samme fly, hvor interne systemer, systemkonfiguration, instrumentering, elektronik og flight management systems, flight decks og handling characteristics er ens. En pilot uddannet til at flyve den ene type kan, efter et kort kursus, også godkendes til at flyve den anden. 1

Sikkerhedscheck

Når et fly er på jorden, bliver det checket grundigt både af teknikere på jorden og af piloten selv. Det er pilotens ansvar at sørge for, at flyets tilstand er i orden.

Plads

Alle fly er designet så optimalt som muligt. Et fly skal ikke kun kunne flyve godt, det skal også være så økonomisk som muligt. Enhver tilføjelse, der koster plads og vægt, er en belastning, både for hvordan flyet flyver, men i særdeleshed for økonomien. Der er ikke plads til ekstraudstyr, der lige kan smides ind, og kobles til på et øjeblik, uden at nogen opdager det.1

Logik

Tiden

Uanset om de ovenstående problemer skulle være overvundet, er der et helt fundamentalt problem ved påstanden: Der mangler tid til at udstyre de fire fly med helt nye systemer. Det kan slet ikke gøres på få øjeblikke, så det må have været en langtidsplanlagt operation, hvor alle fire fly må have været samlet et hemmeligt sted og dermed have være taget ud af drift i længere tid. Der er ingen beviser for dette.

Medkonspiratorer

Hvis flyet var fjernstyret et andet sted fra, er der kun to mulige forklaringer:
 1. Teknikerne på jorden og piloterne må fuldstændigt have overset de meget store ændringer i flyenes mekanik og instrumentering.
 2. Teknikerne på jorden og piloterne må have været med i konspirationen.
Ingen af forklaringerne er plausible. Det er helt usandsynligt, at teknikerne på jorden ikke ville have opdaget, at flyene var ændret så voldsomt. Det giver ingen mening, at de fire piloter skulle flyve fly, hvor de vidste, at kontrollen ville blive overtaget andetsteds fra. Ingen af de fire flys piloter gav på noget tidspunkt udtryk for, at de havde mistet eller afgivet kontrollen over flyene, tværtimod: Lydoptagelser fra alle fire fly viser klart, at flyene blev kapret med vold af flykaprerne. Hvis piloterne på forhånd var klar over, at flyene skulle fjernstyres, er vi pludselig ovre i et scenarie, hvor piloterne er villige til at begå selvmord. Dermed er vi betænkeligt tæt på den officielle forklaring alligevel.

Yderligere problemer:

 • Hvis flyene var fjernstyrede, hvorfor så flyve dem skævt ind i tårnene?
 • Hvis piloterne ikke havde mulighed for at overtage kontrollen, hvorfor så i det hele taget have flykaprere, der agerer piloter?
 • Påstanden står i skærende kontrast til en anden meget udbredt påstand fra konspirationsteoretikere om, at World Trade Center 1, 2 og 7 (alle tre højhuse af stål) ikke kollapsede ved brand, fordi bygninger af den type og størrelse aldrig er kollapset før. Det er nemlig heller ikke før set, at fly er kapret og fløjet ind i højhuse ved fjernstyring, så hvorfor er det ikke noget problem i dette tilfælde?2

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
 • Usand
 • Uden vidner
 • Udokumenteret
 • Ulogisk
 • Selvmodsigende

Kilder

 1. “Ah, hold nu op med at ordkløve – et fjernstyret fly er da for pokker et fjernstyret fly, at kalde det et “ubemandet flyvende objekt”, er da at gøre det sværere for sig selv. Et fjernstyret fly kan da sagtens være bemandet, man behøver bare at blokkere den manuelle styring og styre flyet ved hjælp af fjernkontrol eller ved hjælp af et sporingssystem, det er faktisk ret simpelt (personligt tror jeg det var et sporingssystem med en sender i WTC og en modtager i flyet). Om flyet var bemandet eller ubemandet er rent gætværk, vi må indrømme at vi faktisk ikke ved det. Så at sige at flyet var ubemandet, er efter min mening at drage en forhastet konklusion. Selvfølgelig var der flybenzin i flyet, ellers kunne det jo ikke flyve, men der kan sagtens have været rigget en eksplosion til, da man jo (efter min mening) vidste hvor flyet ville ramme, så det så mere dramatisk ud. Jeg har set nogen mærkelige videoer, hvor der kommer nogle røgpuffs ud af Nordtårnet, i det det andet fly rammer Sydtårnet, for mig ser det ud som om at det der sprøjtes ud af Nordtårnet, får ildkuglen til hurtigt at blive til sort røg, men det er blot en læmandsbetragtning.”
  “Det ligner jo en sværm af ildfluer på en varm sommerdag, ha ha. Fly kan jo også fjernstyres, og jeg tror bestemt at vi taler om fjernstyrede fly og ikke missiler, da det simpelthen vil være for risikofyldt med alle de vidner der befandt sig i New York, at sende misiller ind over Manhatten.”
  Josef Hanji, ledende medlem af den danske afdeling af Sandhedsbevægelsen i11time, 19. oktober 2010 Remote Control and the 9/11/01 Attack, 911review.com
 2. Remote takeover on 9/11, A Critical Analysis
 3. Højhuse i brand er aldrig kollapset

Q & A