Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Rapporten om tårnene omfatter slet ikke kollapset

Påstand

Rapporten om tårnene omfatter slet ikke kollapset.0

Baggrund

Påstanden er fremsat af den danske pensionerede kemilektor Niels Harrit i radioprogrammet DR Detektor, den 9. marts 2011, og han hævder dermed, at National Institute of Standards and Technology (NIST) ikke har beskrevet kollapsene af World Trade Center 1 og 2, som ifølge Niels Harrit i samme udsendelse skulle være minerede med sprængstof. Niels Harrit gentager påstanden i radioprogrammet Aflyttet, på Radio 24syv. Påstanden anvendes endvidere til at kræve en ny undersøgelse af begivenhederne den 11. september 2001.

Fakta

NIST har beskrevet årsagen til kollapset meget detaljeret i deres rapport fra 2004: “Final report of the Collapse of the World Trade Center Towers”1. Undersøgelsen, der omfatter beregninger, målinger, computersimuleringer, billeddokumentation, grafiske forklaringer og en række andre tekniske analyser, fylder 73 sider i denne koncentrerede version og cirka 400 sider i den udvidede version2 og er lavet af en række eksperter og videnskabsfolk både fra NIST selv og fra en håndfuld udvalgte eksterne institutioner.

Collapse initiation:

 • The bowed south wall columns buckled and were unable to carry the gravity loads. Those loads shifted to the adjacent columns via the spandrels, but those columns quickly became overloaded as well. In rapid sequence, this instability spread all the way to the east and west walls.
 • The section of the building above the impact zone (near the 98th floor), acting as a rigid block, tilted at least 8 degrees to the south.
 • The downward movement of this structural block was more than the damaged structure could resist, and global collapse began.

NIST’s undersøgelse bygger videre på FEMA’s præliminære rapport 3 om samme katastrofe og er på en masse områder langt mere omfattende, detaljeret og gennemarbejdet.

NIST’s opgave har ikke bare været at forstå og forklare årsagen til kollapset men også at forbedre standarderne for fremtidig konstruktion og sikring af skyskrabere, så en tilsvarende katastrofe kan undgås eller begrænses.

Der er ingen videnskabelige undersøgelser, der tyder på andet end de konklusioner, NIST er kommet frem til.

Logik

Påstanden er absurd og lodret forkert alene ud fra den betragtning, at NIST-rapportens titel er “Final report of the Collapse of the World Trade Center Towers” og kapitel 6 i rapporten hedder “Reconstruction of the Collapses”. Kollapset er ganske enkelt hovedtemaet for hele undersøgelsen og bliver naturligvis behandlet særdeles indgående.

I fald Niels Harrit mener, at kollapset ikke er forklaret godt nok efter hans smag, er vi blot ude i en personlig vurdering, der ikke kan ligge til grund for en ny undersøgelse.

Under alle omstændigheder er påstanden så åbenlyst forkert, at den virker, som om den enten skal fremprovokere noget eller være bevidst misvisende og manipulerende. Hvis man sammenholder påstanden med Niels Harrits øvrige udtalelser og hyppige foredrag, er det tydeligt, at Niels Harrit mener, at katastrofen den 11. september 2001 ikke var et terrorangreb men et såkaldt inside job begået af den amerikanske regering, som skulle have mineret bygningerne med sprængstoffer. Dette foranlediger Niels Harrit til bevidst at forkaste NIST’s konklusioner, da disse ikke stemmer med hans opfattelse af begivenhederne. Man kan med andre ord sige, at NIST ikke beskæftiger sig med kollapset, sådan som Niels Harrit ønsker, fordi NIST ikke fandt beviser på sprængstof, eller at tårnene var blevet ramt af missiler.

I den senere rapport om World Trade Center 7 kom NIST frem til, at der på ingen måde kan have været anvendt sprængstoffer til at bringe World Trade Center 7 til fald. Konklusionen er så indlysende, at den med rimelighed kan overføres til at gælde for World Trade Center 1 og 2 også. For eksempel er det klart, at der ville have været meget tydelige og hørbare brag fra sprængstofferne, men der findes ikke et eneste spor af dette på nogen af de hundredevis af audio/videooptagelser fra katastrofen.

NIST har ingen interesse i at fordreje eller forfalske resultaterne af deres undersøgelse, eftersom NIST er en politisk uafhængig institution. Det har Niels Harrit til gengæld, idet han repræsenterer en græsrodsbevægelse, hvis mål er at ændre samfundet på revolutionær vis ved at tilsidesætte demokrati og retsstat.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:

 • Usand
 • Udokumenteret
 • Misvisende
 • Manipulerende

Kilder

 1. DR Detektor, 9. marts, 2011 (DR, dødt link)
  DR Detektor, 9. marts, 2011 (YouTube)
  Aflyttet uge 38, 2012, Radio 24syv
  Afskrift, på engelsk
 2. NCSTAR 1 side 81- 154
 3. NCSTAR 1-6
 4. FEMA 403, World Trade Center Building Performance Study

Q & A