Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Der skulle adskillige retssager til at frigive billeder fra Pentagon

Påstand

Der skulle adskillige retssager til at frigive billeder fra overvågningskameraerne omkring Pentagon. Der blev frigivet cirka 10 billeder, men ingen kunne fremvise et passagerfly.0

Baggrund

Påstanden forsøger at underbygge forestillingen om, at en regeringskonspiration og ikke al-Qaeda og Osama bin Laden stod bag terrorangrebet på blandt andet Pentagon.

Formålet med at forhindre offentligheden i at se billederne skulle være at skjule, at de ikke viste, at et kapret fly ramte bygningen.

Fakta

Det er forkert, at der kun er blevet frigivet cirka 10 billeder. Den 16. maj 2006 frigav forsvarsministeriet 6 minutter og 43 sekunders video og 12 still-billeder fra det overvågningskamera, der bedst dækkede angrebet.1

Det er korrekt, at overvågningskameraet ikke viser et klart billede af det kaprede fly Flight 77. Det er forventeligt, idet overvågningskameraer typisk ikke filmer levende billeder, men tager enkeltbilleder, i dette tilfælde 1 billede per sekund. Kameraet var rettet mod en indkørsel til Pentagon og var derfor ikke gearet til at optage et uventet angreb med et passagerfly længere nede.

Langt de fleste af de videooptagelser, der blev indsendt til FBI, har næppe bidraget afgørende med opklaringsarbejdet, i den forstand at de ikke viste hvad der skete. Et overvågningskamera fra en nærliggende Citgo tankstation viste sig eksempelvis at pege væk fra katastrofestedet og havde derfor ikke optaget angrebet.1

Ligesom i Danmark er det alene politimyndighederne i USA, der kan frigive overvågningsvideoer eller andet bevismateriale fra gerningssteder. FBI har frigivet to overvågningsvideoer fra Pentagon, der viste angrebet, og derudover har de frigivet overvågningsvideoer fra en nærliggende tankstation og et nærliggende hotel, da retssagen mod Zacarias Moussaoui var overstået.2

Udover disse videoer beslaglagde FBI et antal videoer fra private firmaer og privatpersoner. FBI kan, som andet politi, ikke uden videre frigive optagelser foretaget af private til offentligheden, især ikke mens en forbrydelse stadig er under efterforskning, og mens den efterfølgende retssag pågår.

Der lå ingen retssag til grund for frigivelsen af optagelserne, men derimod en anmodning i 2004 på baggrund af en lov om offentlig aktindsigt, den såkaldte Freedom of information Act 4. Men allerede i 2002 offentliggjorde man billeder fra Pentagon-angrebet.3

Freedom of Information Act
FOIA er en føderal lov, der har været i kraft siden 1967.

Enhver amerikansk borger har ret til, i følge den såkaldte Freedom of Information Act (FOIA)4, at kræve regeringsmateriale udleveret. Beslutningen om at frigive materiale skal typisk gives af en dommer, men der er ikke tale om deciderede retssager.

I årene op til terrorangrebet den 11. september 2001 udvidede daværende præsident Bill Clinton loven til at omfatte mere og mere materiale, der kunne frigives.

Den 1. november 2001 udstedte daværende præsident George W. Bush den såkaldte Executive Order 132335, der begrænsede offentlighedens indsigt i tidligere præsidenters arkivmateriale. Begrænsningen havde altså ikke til hensigt at forhindre materiale vedrørende terrorangrebet den 11. september 2001 i at slippe ud til offentligheden. Ordren blev delvist omstødt af Bush i oktober 2007 og helt fjernet af præsident Obama i 2009 som noget af det første efter hans indsættelse.

Logik

Det taler imod, at en regeringskonspiration stod bag terrorangrebet den 11. september 2001, at man overhovedet frigiver materiale. Det ville være langt lettere at sige, at materialet “desværre” var forlagt eller måske endda ved en “fejl” var blevet destrueret.

Hvis en regeringskonspiration har til hensigt at skjule bevismateriale for offentligheden, er det underligt, at det sker efter terrorangrebet. Hvis alt var planlagt og tusindvis af hemmelige agenter var placeret rundt omkring i USA klar til at placere/fjerne bevismateriale, hvorfor udstationerede man så ikke blot et par personer på de steder, der havde overvågningskamera og sørgede for, at kameraerne “desværre var ude af drift”?

Konklusion

Påstanden er med andre ord:

  • Usand
  • Misvisende
  • Ulogisk
  • Selvmodsigende

Kilder

  1. Løbeseddel, i11time.dk
  2. Overvågningskamera, Flight 77, Pentagon
  3. Prosecution Trial Exhibit P200022, United States v. Zacarias Moussaoui, Criminal No. 01-455-A
  4. Images show September 11 Pentagon crash, CNN, 7. marts, 2002
  5. Freedom of Information Act, Wikipedia
  6. Executive Order 13233, Wikipedia

Q & A