Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Der blev advaret om et angreb, uden at Bush reagerede

Påstand

11 landes efterretningstjenester advarede om et forestående angreb, uden at Bush-administrationen agerede.0

Baggrund

Påstanden bruges til at underbygge konspirationsteorien om, at terrorangrebet den 11. september 2001 ikke var planlagt og udført af islamiske terrorister, men af New World Order, der blandt andet skulle bestå af George W. Bush, Dick Cheney og andre magtfulde mennesker og ofte hemmelige organisationer. De mange advarsler skulle bevidst være ignoreret af den amerikanske regering, fordi denne ønskede at gennemføre vidtstrakte indskrænkninger i borgerrettigheder, så den overordnede plan for New World Order lettere kunne føres ud i livet.

Fakta

Der tilgår altid oplysninger af mere eller mindre troværdig karakter om alskens forestående trusler til efterretningstjenester. Ingen af advarslerne var specifikke nok til, at hverken CIA, FBI eller militæret kunne tage konkrete forholdsregler for at forhindre angrebet. Der var ingen præcise oplysninger om tid, sted, metoder eller mål. En stor del af kilderne er de samme. Man tæller dem altså med for at øge antallet af påståede advarsler. Citatfusk Der plukkes ofte i citaterne, så det ser værre ud, end det var. De følgende eksempler stammer fra 911review.org, en af Sandhedsbevægelsens mest citerede hjemmesider:
CNN: Bush briefed on hijacking threat before 9-11 “President Bush’s daily intelligence briefings in the weeks leading up to the September 11 terror attacks included a warning of the possibility that Osama bin Laden’s al-Qaeda network would attempt to hijack a U.S.-based airliner, senior administration officials said Wednesday.”1
Man har ikke fundet det formålstjenligt at citere næste afsnit, der helt tager luften ud af den skumle profeti:
But, the officials said, there was no speculation about the use of an airplane itself as a bomb or a weapon and no specific, credible information about the possibility of a hijacking of any sort.
Et andet eksempel, fra samme konspirationskilde er en reference til den daværende egyptiske præsident Hosni Mubarak:
Egyptian intelligence warned American officials about a week before September 11 that Osama bin Laden’s network was in the advance stages of executing a significant operation against an American target, President Hosni Mubarak said.2
Hvad man ikke citerer fra artiklen:
Mr. Mubarak said his intelligence officials had no indication what the target would be and had no idea of the magnitude of the coming attack. ”We didn’t know that such a thing could take place,” he said, referring to the Sept. 11 attacks. ”We thought it was an embassy, an airplane, something, the usual thing.”
Man overdriver altså de informationer, der var tilflydt efterretningsvæsenet i de forskellige lande og undlader at citere de dele, der svækker påstanden om, at terrorangrebet den 11. september 2001 var forvarslet. Terrorangrebet ændrede proceduren for kapringer Før den 11. september 2001 var standardproceduren for kaprede fly klokkeklar: Samtlige flykapringer før den 11. september, der ikke skulle flyve kaprerne til specifikke destinationer, havde haft til hensigt at skabe en krisesituation, hvor kaprerne ville få overtaget ved at tage passagererne som gidsler. Derpå gik forhandlinger i gang udfra flykaprernes krav, der som oftest først blev fremsat efter, at det kaprede fly var landet et eller andet sted. Terrorangrebet den 11. september 2001 ændrede alt dette. Med ét slag blev procedurerne for, hvordan terrortrusler skulle gribes an, ændret fundamentalt. Det er selvfølgelig let nok bagefter at sige, hvordan man skulle have gjort, men fakta er, at ingen af de pågældende kilder var i stand til at levere så sikre oplysninger, at det var muligt at forhindre angrebet.

Logik

Påstanden er groft vildledende og manipulerende. Fortalerne for denne konspirationsteori mangler helt at forklare, hvad de ønskede, Bush skulle have gjort. Påstanden er i modstrid med den overordnede konspirationsteori om en ny verdensorden, styret af magtfulde politikere, pengemænd og medier. Hvis den amerikanske regering skulle indføre restriktioner og advare befolkningen om forestående terrorangreb selv på et så usikkert grundlag som det foreliggende, ville det netop medføre voldsomme indgreb i den personlige frihed. Hvis man skulle fare ud med bål og brand hver eneste gang en efterretningstjeneste får meldinger om forestående terrorangreb, ville samfundet med et slag ændres fra et frit demokrati til et undertrykkende regime, der konstant tilsidesætter borgerrettigheder, sender militæret på gaden, aflytter alle telefonsamtaler og datakommunikation på Internettet og indfører den groveste censur. Det er selvmodsigende, når man på den ene side hævder, at der var sikre tegn på et forestående terrorangreb fra al-Qaeda og på den anden side hævder, at Osama bin Laden og al-Qaeda slet ikke stod bag terrorangrebet den 11. september 2001.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
  • Vildledende
  • Manipulerende
  • Ulogisk
  • Selvmodsigende

Kilder

  1. Løbeseddel, i11time.dk
    Early Warnings, 911review.org The White House had (at least ) 28 Advanced Intelligence Warnings Prior to 9/11, Eric Schmidt, Global Research
  2. Bush briefed on hijacking threat before September 11, CNN, 16 maj 2002
  3. New York Times, 4. juni, 2002

Q & A