Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Den officielle forklaring er en konspirationsteori

Påstand

Den officielle forklaring er en konspirationsteori0

Baggrund

Historien om de 19 terrorister fra al-Qaeda, der kaprede fire fly, og hvor det lykkedes dem at ramme tre af deres planlagte mål, anses for at være en langt mindre troværdig forklaring end den overordnede forklaring, der fremsættes af Sandhedsbevægelsen, nemlig at terrorangrebet i virkeligheden var en hemmelig operation designet af New World Order til at få verden overbevist om nødvendigheden af invasion af Irak og Afghanistan, forringelse og afskaffelse af borgerrettigheder og andre tiltag, der skulle give de hemmelige kræfter bag operationen verdensmagten.

Fakta

Det er helt indlysende, at der er kolossal forskel på troværdigheden af de to forklaringer.

al-Qaeda står bag

Terrorangrebet den 11. september 2001 var kendetegnet ved en diabolsk enkelhed både i planlægning, forberedelse og udførelse. Det var højst sandsynligt, at det netop var disse kendetegn, der muliggjorde aktionens succes.

 • Et meget begrænset antal mennesker kendte til operationen.
 • Et minimalt budget var påkrævet.
 • De efterfølgende undersøgelser afslørede spor, der i sig selv ikke gav et klart billede af et forestående angreb, hvad målet/målene var, eller hvordan angrebet skulle udføres.
 • De involverede var drevet af religiøs fanatisme. Selvmordsaktioner anses for en hellig gerning, der sikrer en direkte adgang til paradis. Den type mennesker har intet at tabe, tværtimod, hvilket gør dem langt farligere end mennesker, der er drevet af et ønske om magt.
 • Blot det at ramme de udpegede mål blev anset som succeskriterium. At skaderne blev så omfattende, var blot en ekstra bonus.

På trods af enkeltheden mislykkedes 25% af planen: Det fjerde fly styrtede ned på en mark i Pennsylvania, før det kunne nå sit mål, formodentlig enten Capitol Hill eller Det Hvide Hus.

New World Order står bag

Omvendt er de alternative forklaringer, der indkorporerer forskellige grader af involvering af New World Order, kendetegnet ved en langt større kompleksitet.

Optakt

 • Et enormt antal mennesker, løst anslået til flere hundrede tusinder, havde indgående forhåndskendskab til terrorangrebet. Ingen har talt over sig, eller tilstået.
 • Vicepræsident Dick Cheney tiltvang sig magten til at forhindre militære jagerfly i at lette, og dermed forhindre de ikke-kaprede fjernstyrede fly i at nå deres mål.1
 • De involverede var ikke drevet af andet end viljen til magt.2

Flyene

 • De fire fly skulle udstyres med fjernbetjeningsudstyr, uden at nogen opdagede det.3
 • Flyene skulle fjernstyres, så de ramte præcis der, hvor sprængstofferne var anbragt.3
 • To fly skulle bortføres med besætning og passagerer (Flight 77/Pentagon, og Flight 93/Shanksville) og samtlige ombordværende henrettes, forsvinde eller tvinges/trues til at holde mund for evigt.10, 11

World Trade Center

 • Udvalgte ansatte i World Trade Center komplekset blev advaret før angrebet, men ingen har talt over sig, eller tilstået.4
 • Op til 100 tons tophemmeligt sprængstof (nanotermit) skulle fjernes fra militære lagre, uden at nogen opdagede det.5
 • Et ukendt antal tons konventionelt sprængstof skulle anskaffes, uden at nogen fattede mistanke.6
 • De mange tons nanotermit, konventionelt sprængstof og tilhørende detonatorer skulle anbringes de strategisk rigtige steder i bygningerne, uden at nogen opdagede det.5
 • Nanotermitten skulle rigges til med en ukendt anordning, der gjorde, at man ikke kunne se de voldsomme lysglimt, det ellers ville afgive ved detonation.7
 • Konventionelt sprængstof anvendt i World Trade Center 1, 2 og 7 skulle rigges til med en ukendt anordning, der gjorde, at eksplosionerne blev lydløse.7
 • Man skulle sørge for, at ejeren af World Trade Center 7 og lejer af World Trade Center 1, 2, 3, 4 og 6, Larry Silverstein, fik tilsendt oplysninger før alle andre, og at man tillod/beordrede ham at afsløre plottet for åben skærm.8
 • Man skulle sørge for, at den danske statsminister Poul Nyrup Rasmussen fik tilsendt oplysninger før alle andre, og at man tillod/beordrede ham at afsløre plottet for åben skærm.9
 • Man skulle bestikke New Yorks brandvæsen, havnemyndighed og politifolk.

Pentagon

 • Man skulle opfinde og anvende et magisk missil, der kunne siksakke på meget kort afstand og nedlægge lygtepæle, inden det ramte Pentagon og eksploderede.10
 • En masse vragrester, der lignede et passagerfly, skulle med lynets hast køres ind på plænen foran Pentagon, og placeres korrekt.10

Flight 93/Shanksville

 • Man skulle placere en masse bittesmå vragrester på en mark i Pennsylvania og påstå at Flight 93 var styrtet ned, mens man i virkeligheden og på helt magisk vis både havde bortført det og skudt det ned med et af de militærfly, som Dick Cheney sørgede for ikke kom i luften.2, 12, 13

Epilog

 • Et enormt antal mennesker, løst anslået til hundreder tusinder, har stadig indgående forhåndskendskab til terrorangrebet. Ingen har talt over sig, eller tilstået.

På trods af den enorme kompleksitet lykkedes planen til fulde: Alt gik som planlagt, intet var overladt til tilfældighederne.

Logik

Det er kun rimeligt at kræve, at medlemmerne af Sandhedsbevægelsen fremlægger beviser på deres talrige påstande om en verdensomspændende konspiration, der som en lille del af planen om verdensherredømmet planlagde og udførte terrorangrebet den 11. september 2001:

 1. Ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser

  Jo mere kompleks en forklaring er, jo større er kravene til forklaringen. Der er langt flere forhold, der skal underbygges med beviser. Bevisbyrden vokser altså med kompleksiteten.

 • Onus Probandi – bevisbyrden påhviler den, der fremsætter påstanden

  Det er ikke op til andre at modbevise en påstand. Det er udelukkende den, der fremsætter påstanden, der skal underbygge den med beviser.Hvor den videnskabeligt anerkendte forklaring på terrorangrebet den 11. september 2001 er bygget på solid viden og veletableret videnskab, postulerer Sandhedsbevægelsen så mange ekstraordinære forhold der alle skal passe sammen (men bevisligt ikke gør det), at de nødvendigvis må betegnes ikke kun som ekstraordinære, men direkte pseudovidenskabelige.

  Hvad er en \”konspiration\”?

  Sandhedsbevægelsen, heriblandt Niels Harrit, lægger stor vægt på at slå fast, at de mange forskellige alternative forklaringer ikke er konspirationsteorier, men forklaringer, der udelukkende er bygget på videnskabelige fakta.

  Dette har medført en morsom selvmodsigelse. I et debatprogram på Danmarks Radios P1 den 2. marts 2010 debatterede Niels Harrit med forfatter og historiker Dan H. Andersen om de forskellige alternative forklaringer vedrørende terrorangrebet den 11. september 2001. I løbet af debatten indrømmede Niels Harrit, formodentlig utilsigtet, at hans egen forklaring netop var en konspiration:

  Niels Harrit: \”Fordi, ka\’ vi blive enige om, Dan, en konspiration kalder vi det hvis mere end to personer rotter sig sammen om at begå en forbrydelse?\”

  Dan H. Andersen: \”Jeps.\”

  Niels Harrit: \”Ok. Og vi er enige om at der var mere end to personer der rottede sig sammen om at angribe USA den 11. september 2001.\”

  Dan H. Andersen: Det tror jeg også vi ka\’ blive enige om.\”

  Niels Harrit: \”Så det var en konspirationsteori?\”

  Dan H. Andersen: Ja.\”

  Niels Harrit: \”Og den tror du på?\”

  Dan H. Andersen: Jada.\” 14

  Niels Harrits egne kriterier for en konspiration er altså: når mere end to personer rotter sig sammen om en forbrydelse. Eftersom Niels Harrit også mener, at mere end to personer rottede sig sammen og angreb USA den 11. september 2001, må angrebet derfor være en konspiration, og hans alternative forklaringer må således være konspirationsteorier.

  Konklusion

  Hvis resten af verden skal acceptere, at det, at New World Order stod bag terrorangrebet den 11. september 2001, er en simplere forklaring end, at al-Qaeda og Osama bin Laden gjorde det, må det også være langt lettere for Sandhedsbevægelsen at skaffe og efterfølgende fremlægge beviserne for deres mange påstande. Set i lyset af den heftige og ifølge dem selv stigende aktivitet i bevægelsen, hvor beviserne bare vælter ind, burde det være en smal sag for medlemmerne at fremlægge resultaterne af deres intensive efterforskning for offentligheden, og komme med en langt mere sandsynlig forklaring.

  Dette er ikke sket, og der er intet der tyder på, at det sker. Sandhedsbevægelsen har i stedet valgt en dobbeltstrategi:

  • Internt i bevægelsen er man fuldstændig overbevist om, at det var New World Order, der stod bag. Det tillades ikke at tvivle på denne konklusion.
  • Udadtil giver man det indtryk, at man \”blot stiller spørgsmål\”, og at man slet ikke er kommet til nogen konklusion. Man hævder, at der er så mange uafklarede spørgsmål, at offentligheden må kræve en ny undersøgelse.

  Påstanden er med andre ord:

  • Ude af trit med virkeligheden
  • Ude af proportioner
  • Udokumenteret
  • Selvmodsigende

  Kilder

  1. \”Men jeg siger jo ikke andet, end at den officielle konspirationsteori ikke kan passe\”, Niels Harrit, Politiken, 14. august, 2010\”Det har jeg lige antydet, at fordi der ikke foreligger nogen beviser for at den officielle konspirationsteori er korrekt.\”, DR P1 Debat, 2. marts 2010\”Jeg er ikke fortaler for nogen konspirationsteori, den eneste konspirationsteori jeg beskæftiger mig med, det er den officielle konspirationsteori.\”, DR P1 Debat, 2. marts 2010
  2. Dick Cheney kontrollerede NORAD
  3. New World Order, Wikipedia
  4. Flyene var fjernstyrede
  5. 4.000 israelere mødte ikke op på arbejde
  6. Termit fundet i støvet fra World Trade Center
  7. Tegn på sprængstof i FEMA-rapport
  8. Vidner så eksplosioner og lysglimt
  9. Larry Silverstein gav ordre til nedrivning
  10. Poul Nyrup Rasmussen vidste, at det ville ske
  11. Der var intet fly ved Pentagon
  12. Flight 93 blev bortført
  13. Flight 93 blev skudt ned
  14. De kaprede fly kunne være opsnappet af militærfly
  15. Niels Harrit og Dan H. Andersen, DR P1 Debat, 2. marts 2010

  Q & A

  \"\"