Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


George Bush så første fly flyve ind i tårnene

Påstand

“George Bush påstår, at han så første fly flyve ind i tårnene på vej ind til et skolearrangement den 11/9, men videoen fra første fly blev først vist 12/9.”0
Påstanden er taget fra en løbeseddel uddelt af den danske sandhedsbevægelse i11time.dk.

Baggrund

Det er følgende citat fra Bush, påstanden refererer til:
”I was sitting outside the class room waiting to go in and I saw an aeroplane hit the tower, you know the tv was obviously on, and I used to fly myself and I said: Well, there’s one terrible pilot. And they said: It must have been a horrible accident.”1
Dette opfattes af konspirationsteoretikere, som om Bush havde en viden resten af verden ikke havde, fordi videooptagelsen af det første fly der ramte World Trade Center 1 ikke blev offentliggjort før dagen efter.

Fakta

George W. Bush beskrev forløbet i sin bog, “Decision Points”2:
On the short walk from the motorcade to the classroom, Karl Rove mentioned that an airplane had crashed into the World Trade Center. That sounded strange. I envisioned a little propeller plane horribly lost. Then Condi called. I spoke to her from a secure phone in a classroom that had been converted into a communications center for the traveling White House staff. She told me the plane that had just struck the Trade Center tower was not a light aircraft. It was a commercial jetliner. I was stunned. That plane must have had the worst pilot in the world. How could he possibly have flown into a skyscraper on a clear day? Maybe he’d had a heart attack. I told Condi to stay on top of the situation and asked my communications director, Dan Bartlett, to work on a statement promising the full support of federal emergency management services. I greeted Booker’s principal, a friendly woman named Gwen Rigell. She introduced me to the teacher, Sandra Kay Daniels, and her roomful of second-graders. Mrs. Daniels led the class through a reading drill. After a few minutes, she told the students to pick up their lesson books. I sensed a presence behind me. Andy Card pressed his head next to mine and whispered in my ear. ‘A second plane hit the second tower,’ he said, pronouncing each word deliberately in his Massachusetts accent. ‘America is under attack.’
George W. Bush er kendt som en notorisk ringe retoriker, der ofte vrøvler sprogligt. Han har ligefrem lagt navn til et begreb, Bushisms3. Et par af hans mere morsomme fortalelser:
“They misunderestimated me.” — Bentonville, Arkansas; November 6, 2000
“I know the human being and fish can coexist peacefully.” — Saginaw, Michigan; September 29, 2000
“Rarely is the question asked: Is our children learning?” — Florence, South Carolina; January 11, 2000
“Afghanistan is the most daring and ambition mission in the history of NATO.” —Bucharest, Romania, April 2, 2008
“I remember meeting a mother of a child who was abducted by the North Koreans right here in the Oval Office.” –George W. Bush, Washington, D.C., June 26, 2008
Mange andre politikere og talere har gennem tiden fremsagt absurditeter og fejl, uden at det betyder, at de skal tages bogstaveligt. Bush har aldrig givet til kende, at hans udtalelse skal tolkes, som konspirationsteoretikerne forstår den, eller for den sags skyld gentaget udtalelsen eller blot fremsat en lignende. Erindringsforskydninger og forkert rækkefølgelighed i øjenvidneberetninger er et helt normalt forekommende fænomen. For eksempel vil mange mennesker svare ja, hvis man spørger dem, om de så Apollo 11s månelanding, på trods af at selve landingen aldrig blev filmet. Tilsvarende giver Bush’ udtalelse mening i den forstand, at når man ser billeder af det rygende tårn og får at vide, at et fly lige er fløjet ind i det, så kan man se begivenheden for sit indre.

Logik

Påstanden er sprogligt manipulerende, fordi konspirationsteoretikerne vælger at opfatte Bush’ udtalelse helt bogstaveligt. Ironisk bliver påstanden dermed samtidig selvmodsigende, for hvis man tager Bush bogstaveligt, så var det på tv, at han så det første tårn blive ramt,
”…and I saw an aeroplane hit the tower, you know the tv was obviously on.”1
Men det er umuligt, for videoen blev som sagt først offentliggjort dagen efter. Det er også selvmodsigende i den forstand, at hvis han faktisk havde set det på tv, så ville resten af verden også have set det. Den eneste mulighed for, at han kan have set det live, er således, hvis kanalen er privat og hemmelig, men i så fald er det selvmodsigende, at han offentligt fortæller om det til en masse mennesker. Skulle man tage påstanden fra løbesedlen fra den danske sandhedsbevægelse, i11time.dk, lige så bogstaveligt, hævdes det faktisk, at Bush så en video fra første fly, altså en video der blev optaget om bord på flyet, og at han så et fly ramme begge tårne:
“George Bush påstår, at han så første fly flyve ind i tårnene på vej ind til et skolearrangement den 11/9, men at videoen fra første fly først blev vist den 12/9.”0
Man kan let blive misforstået, hvis ens sproglige evner halter en smule! Hvis George Bush virkelig havde forhåndskendskab til, at terrorangrebet den 11. september 2001 ville finde sted, ville han dermed have indrømmet for åben skærm, at han var medskyldig i tusinder af uskyldige menneskers død. Det lyder hverken særlig plausibelt eller logisk. Der er da heller ingen fra Sandhedsbevægelsen, der har anmeldt George Bush for disse grove forbrydelser.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
  • Usand
  • Manipulerende
  • Selvmodsigende
  • Ulogisk

Kilder

  1. Løbeseddel, i11time.dk
  2. Bush Caught Lying About September 11th, YouTube
  3. George W. Bush, Decision Points, kapitel 5.
  4. Bushism, Wikipedia

Q & A