Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Larry Silverstein gav ordre til nedrivning

Påstand

Larry Silverstein, ejeren af World Trade Center 7, gav selv ordre til at bygningen skulle sprænges i luften.0

Baggrund

Påstanden tager udgangspunkt i et interview med den amerikanske forretningsmand Larry Silverstein i dokumentaren “America rebuilds, A year at ground zero”. Dokumentaren blev vist på tv-stationen PBS, første gang den 11. september 2002.1
Kevin Spacey (kommentator): “Pelted by debris when the North Tower collapsed, [WTC] Seven burned until late afternoon allowing occupants to evacuate to safety.” Larry Silverstein: “I remember getting a call from the fire department commander telling me they were not sure they were going to be able to contain the fire. And I said, “you know, we’ve had such terrible loss of life, maybe the smartest thing to do is, is pull it, and they made that decision to pull, uh, and we watched the building collapse.”
Udtrykket “pull it” bliver af konspirationsteoretikere fortolket som slang i nedrivningsbranchen for en kontrolleret sprængning. Dermed skulle Silverstein have indrømmet, enten ved fortalelse eller for åben skærm, at World Trade Center 7 var mineret, at han vidste det, og at han gav ordre til, at bygningen skulle sprænges i luften.

Fakta

Ejerskab Larry Silverstein ejede World Trade Center 7 og overtog lejemålet af World Trade Center 1, 2, 4 og 5 i slutningen af maj 2001, hvor han underskrev en lejeaftale, der løb over 99 år for 3,25 milliarder dollars. Han forsikrede specifikt bygningerne mod terrorangreb. Seks uger efter skete terrorangrebet, og bygningerne blev totalt ødelagt.2 Pull it “Pull it” bliver ikke brugt i nedrivningsbranchen om sprængning af bygninger, men dækker over en teknik, hvor bygninger med få etager, der er i fare for kollaps, bliver trukket ned med kabler spændt ud fra bygningen. Et eksempel er World Trade Center 6:
Bygningen blev senere revet ned blandt andet ved hjælp at “pull”-teknikken.3 Begivenheder før samtalen Ud på eftermiddagen den 11. september 2001 talte Larry Silverstein med brandchefen, Daniel Nigro, om branden. Silverstein fik at vide, at brandvæsenet og andet redningspersonnel i området omkring World Trade Center 7 havde rapporteret, at bygningen viste tegn på ustabilitet med et sandsynligt kollaps til følge. Der var observeret store brande på mindst seks etager, hvor hver enkelt i sig selv under normale omstændigheder ville have været at betragte som en storbrand. Tilmed havde brandfolkene intet udstyr til rådighed eller vand til at bekæmpe brandene med. Derfor besluttede brandvæsenet cirka kl. 14.30 lokal tid at forlade World Trade Center 7 og evakuere området. Beslutningen betød også, at al redningsindsats omkring World Trade Center 6 og på ruinerne af World Trade Center 1 blev indstillet.4 Larry Silverstein fik derpå det opkald af Daniel Nigro, som Silverstein fortæller om i dokumentaren. Næsten tre timer efter, kl. 17.20 lokal tid, kollapsede World Trade Center 7.

Logik

Hvem gør hvad? Det er vigtigt at huske på, at det var brandchefen, der ringede til Larry Silverstein, ikke omvendt. Ligeledes er det ikke Silverstein, der træffer beslutningen:
…and they made that decision to “pull”…
Hvorfor advare på forhånd? Det svækker påstanden, at Silverstein specifikt peger på det forfærdelige tab af liv som begrundelse for at “pull it”. Hvis Silversteins plan var forsikringssvindel, så skulle han netop sørge for, at så mange mennesker som muligt omkom for derved at gøre det lettere for sig selv, når han senere skulle pege på katastrofens omfang, når forsikringssummen skulle udbetales. Der findes endvidere en lang række vidneudsagn, der bekræfter, at World Trade Center 7 var så skadet, at bygningen snart ville kollapse på egen hånd.4 Uanset om det var Larry Silverstein, der gav ordre til at sprænge bygningen i luften, eller om det var brandchefen, ville det betyde, at brandchefen og store dele af New Yorks brandvæsen var med i konspirationen. Der er ingen beviser for dette, og det er dybt æreskrænkende overfor hele New Yorks brandvæsen, der mistede over 300 brandfolk i katastrofen. Hvis Larry Silverstein virkelig havde givet en ordre til at sprænge bygningen, ville han dermed have indrømmet for åben skærm, at han ikke alene begik forsikringssvindel for milliarder af dollars, men også var medskyldig i tusinder af uskyldige menneskers død. Det lyder ikke særlig plausibelt at indrømme den slags så let. Der er da heller ingen fra Sandhedsbevægelsen eller andre konspirationsteortiske kredse, der har anmeldt Larry Silverstein for disse grove forbrydelser. En langt mere plausibel forklaring end, at Silverstein hele to gange indrømmer medvirken til terrorangrebet for åben skærm, er, at han troede, at der stadig var folk i området, og at han derfor mente, at man skulle trække dem væk for at begrænse antallet af dræbte, der allerede var uhyggelig højt. Silverstein var hjemme hos sig selv og havde derfor ikke nogen reel forestilling om, hvordan situationen var på Ground Zero. Mangler Der er en lang række logiske mangler ved påstanden:
 • Hvis man citerer Silverstein/Nigro for at give ordren “pull it”, så erkender man også, at der var ukontrollable brande, hvilket modsiger påstanden om at det bare var almindelige kontorbrande.
 • Hvis World Trade Center 7 var hemmeligt mineret, er det ulogisk at vente til 7 timer efter World Trade Center 1 og 2 er kollapset, før man sprænger World Trade Center 7.
 • Det er ulogisk, at ingen omkommer i sammenstyrtningen, for så ligner det ikke en del af et terrorangreb, men blot en kontrolleret sprængning, som jo netop ifølge påstanden skulle holdes hemmelig.
 • Det er ulogisk, at man lader bygningen brænde i timevis. Brande kunne helt eller delvist ødelægge mineringen, som man jo i givet fald må have brugt måneder på at placere, i al hemmelighed.
 • Det er ulogisk, at Silverstein overhovedet taler med nogen om at sprænge bygningen, eller for at få dem til at tro, at bygningen er i fare for at kollapse. Det ville skabe mistanke om en hemmelig planlægning.
 • Det er ulogisk og ualmindelig dumt at drøfte emnet på tv.
 • Der er ulogisk, at Silverstein tillader, at en tilståelse bliver offentliggjort, idet interviewet ikke var live. Der var masser af tid til at forhindre en offentliggørelse.
 • Der må, hvis påstanden skal være sand, på den en side være tale om en meget grundig og snedig planlægning gennem lang tid, som er gjort helt usynlig og involverer et hav af mennesker, der alle holder på den forfærdelige hemmelighed. Samtidig er det på den anden side en utrolig klodset og uforsigtig planlægning, dels fordi Silverstein taler over sig hele to gange (først til brandchefen og så til tv), og dels fordi selve sprængningen af World Trade Center 7 finder sted uafhængigt af sprængningen af World Trade Center 1 og 2. Det ville have virket langt mere plausibelt, hvis World Trade Center 7 var blevet sprængt, mens støvskyerne fra World Trade Center 1 skjulte området.
 • Det er i det hele taget komplet idiotisk at planlægge en kontrolleret sprængning af en bygning og få det til at se ud som et kollaps, hvis man vil skjule en masse dokumenter. Der kan reddes ufattelig meget, især papir og dokumenter. Et eksempel er, da Kölns Stadsarkiv kollapsede i 2009. Her har man reddet rigtig meget uvurderligt materiale.5
Hvis man endelig skal destruere en masse papir, dokumenter og digitale data, så er der er en meget bedre og gennemprøvet metode: En brand, der varer så længe som muligt.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
 • Usand
 • Udokumenteret
 • Manipulerende
 • Selvmodsigende

Kilder

 1. “Larry Silverstein, the owner of the WTC complex, admitted on a September 2002 PBS documentary, ‘America Rebuilds’ that he and the NYFD decided to ‘pull’ WTC 7 on the day of the attack. The word ‘pull’ is industry jargon for taking a building down with explosives.” PrisonPlanet.com Løbeseddel, i11time.dk
 2. America Rebuilds – A Year at Ground Zero, dokumentar, PBS
 3. World Trade Center, Wikipedia
 4. World Trade Center 6, Wikipedia
 5. NIST NCSTAR 1-8: The Emergency Response Operations, Analysis of Emergency Responder Operations, side 111
 6. “…på sine 22 reolkilometer rummede det ikke mindre end 65.000 aktstykker fra år 922 og frem. Dertil kom bl.a. 1.800 middelalderlige håndskrifter, 150.000 kort, 50.000 plakater og 500.000 fotos.” … “Der er bjærget mere end en million små konfettistykker af gamle papirer og pergamenter. De skal samles igen. Hvis dette store arbejde skal gennemføres, skønnes det at kræve 200 mands indsats i 30 år.” … “I oktober i fjor havde man bjærget omkring 85 procent af arkivet.” … “Man anslår, at 35 procent af det bjærgede materiale er svært beskadiget. 40-50 procent er middelsvært ødelagt, mens 15-25 procent kun er let tilskadekommet.” 1.000 års historie styrtede ned i metroslugt, Politiken

Q & A