Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Anonym general mener, at terrorangrebet var et “inside job”

Påstand

En amerikansk general har bekræftet, at terrorangrebet den 11. september 2001 var et “inside job”.0

Baggrund

Påstanden stammer fra den amerikanske radiovært og toneangivende frontløber i Sandhedsbevægelsen Alex Jones’ radioprogram den 3. maj 2011, hvor den blev fremsat af Steve Pieczenik1, tidligere ansat i det amerikanske udenrigsministerium, debattør, konsulent og forfatter af blandt andet skønlitterære romaner og selvhjælpsbøger. Steve Pieczenik beskriver sig selv som en enegænger og ballademager. Påstanden er gentaget ukritisk af den danske afdeling af Sandhedsbevægelsen i11time.0

Fakta

Steve Pieczenik nægter at opgive navnet på den pågældende general. Pieczenik vil kun afsløre identiteten til en føderal domstol.

Logik

Det er selvmodsigende, at Sandhedsbevægelsen konstant slår på, at “alt skal frem”, når man samtidig accepterer, at en central kilde ikke vil fortælle navnet på en general, der har afsløret hele plottet. Ved at stole blindt på Steve Pieczenik forhindrer Sandhedsbevægelsen altså, at sandheden kommer frem, hvilket er i direkte modstrid med bevægelsens erklærede mål. Det er desuden ulovligt og dybt uetisk at tilbageholde oplysninger om strafbare forhold, specielt en forbrydelse der af det toneangivende medlem af den danske sandhedsbevægelse, Niels Harrit, bliver betegnet som “den største begivenhed i vor generation, og for vores børn”.2 Steve Pieczeniks insisteren på kun at ville sige navnet på denne general, hvis han vidner ved en føderal domstol, minder i ubehagelig grad om afpresning. Hvis man vil kende sandheden bag terrorangrebet den 11. september 2001, skal man altså underkaste sig visse ultimative krav fra centrale personer i Sandhedsbevægelsen. Føderale domstole bruges i USA kun til at undersøge virkelig alvorlige forbrydelser, og domshandlingerne foregår i hemmelighed3. Det er derfor selvmodsigende, at Sandhedsbevægelsen åbenbart accepterer et retsopgør i denne form, hvor pressen og offentligheden er forment adgang, fordi Sandhedsbevægelsen netop kræver, at alt skal frem. I samme radiointerview hævder Steve Pieczenik også, at Osama bin Laden døde af Marfans syndrom tilbage i juli 2002.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
  • Udokumenteret
  • Selvmodsigende
  • I modstrid med Sandhedsbevægelsens erklærede mål

Kilder

  1. Steve Pieczenik, Alex Jones radio show, 3. maj 2011 i11time.dk, 22. juli 2011:
  2. Steve Pieczenik, Wikipedia
  3. “I think what happened on September 11, 2001 is the most important event to our generation, and for our children…. And the consequenes of this event should be obvious to everyone. But it’s not. But it’s happening at such a slow pace that people maybe do not connect the dots.” Interview with Dr. Niels Harrit on Discovery of Nano-Thermite in WTC Dust, 7. marts, 2011 “When viewed in the rear-view mirror of history, the attack on the USA on September 11 2001 might very well prove to be the single most important political event since World War II. It sparked the so-called “War on Terror,” which has left a trail of casualties and refugees with numbers running into the millions.” Niels Harrit, Ph.D. in Focus: A Look Beyond the Explosive 9/11 Discovery, Architects and Engineers for 9/11 Truth “9/11 is the single most important historical event since the end of the cold war. It heralded a new war, the ongoing and endless ”war on terror”.” Public endorsement for World911Truth’s petition by Niels Harrit, World911Truth.org
  4. Grand Jury, Wikipedia Federal Grand Juries

Q & A