Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Ruinerne på Ground Zero passede ikke med FEMA’s forklaring


Påstand

Der var 400 meter mellem spredte bygningsrester omkring Ground Zero og kun ganske få etager lå i “pandekage”-lag.0

Baggrund

Terrorangrebets omfang medførte, at FEMA fik til opgave at udføre en række undersøgelser af begivenhederne den 11. september 2001. FEMA udgav disse i en rapport i maj 2002.1 FEMA’s præliminære forklaring på kollapsene var, at brandene formodentlig fik gulvbjælkerne til at svigte, hvilket muligvis fik etagerne til at falde som en stak pandekager og dermed knuse bygningerne. Påstanden insinuerer, at eftersom FEMA’s forklaring ikke afspejler de faktiske forhold, må der være ugler i mosen.

Fakta

FEMA-undersøgelsen

FEMA havde til opgave at indsamle data og ud fra disse komme med præliminære observationer og forslag til, hvad der skete med bygningerne, der blev helt eller delvist ødelagt:
This report presents observations, findings, and recommendations regarding the performance of buildings affected by the September 11 attacks on the WTC towers in New York City. This report also describes the structural and fire protection features of the affected buildings and their performance in response to the terrorist attacks. Due to the unprecedented nature, magnitude, and visibility of the terrorist attacks, this event is among the most well-documented in the media, particularly in terms of photographic images, lives affected, and the immediate responses and ensuing sequence of events. An understanding of these events must include the performance of the buildings under extreme conditions beyond building code requirements. This includes determining the probable causes of collapse and identifying lessons to be learned. Recommendations are presented for more detailed engineering studies, to complete the assessments and to reproduce improved guidance for building design and performance evaluation tools.2

NIST-undersøgelserne

I deres senere og langt mere grundige undersøgelser fandt NIST frem til følgende: Nordtårnet (WTC 1) Brandene svækkede de bærende søjler, hvilket fik den sydlige side til at synke ned. Vægten af etageadskillelserne trak de ophedede omkringliggende søjler i sydsiden indad, hvilket svækkede deres bæreevne. De nærliggende søjler blev hurtigt overbelastede, da sydsiden begyndte at bukke indad. Til sidst tippede hele topsektionen mod syd og fik den underliggende del af bygningen til at kollapse progressivt.3 Sydtårnet (WTC 2) Flyets kollision forårsagede voldsomme skader på det sydøstlige hjørne af bygningen. De efterfølgende voldsomme brande fik etageadskillelserne til at synke ned. Vægten af etagerne forårsagede, at de omkringliggende ophedede søjler på østvæggen bukkede indad, hvilket tilsvarende svækkede deres bæreevne. Sydtårnet kollapsede hurtigere end nordtårnet, fordi der skete større skade på den centrale del af bygningen, blandt andet en af de hjørnesøjler, der bar en stor del af vægten af de ovenliggende etager. Desuden skete kollisionen længere nede på bygningen end nordtårnet, så der var meget mere vægt henover det svækkede kollisionssted, som derfor tidligere gav efter. Der var tilsvarende tidlige og vedholdende brande på østsiden af bygningen, hvor sammenstødet havde blæst brandisoleringsmaterialet væk fra det bærende stål.3 400 meter Resultatet af de officielle undersøgelser forklarer, hvorfor bygningsrester spredtes ud over Ground Zero. Når to bygninger, hver over 400 meter høje, kollapser, vil der uvægerligt spredes en masse dele ud over området, hvor selv store bygningsdele blev presset væk fra bygningernes grundplan. Reelt var området med vragrester langt større, da støv, mindre dele, og inventar, blev spredt ud over det meste af Lower Manhattan.

Logik

Påstanden er bevidst vildledende, idet konspirationsteoretikerne selektivt vælger kun at fortolke FEMA’s arbejde, der er af indledende karakter og samtidig se bort fra NIST’s efterfølgende og mere sammenfattende arbejde. Påstanden modsiger en lang række andre påstande, nogle endda fremsat på samme løbeseddel (se ”Relaterede artikler” nedenfor). Specifikt kan nævnes påstanden om, at World Trade Center 1 og 2 skulle være mineret med mange tons sprængstof og såkaldt nanotermit, der skulle være et hemmeligt militært udviklet stof, til at smelte stålbjælker over i eet nu. Dette skulle resultere i, at de to byninger skulle være faldet i egne “fodspor”, altså deres grundplan. Man kan dog ikke hævde, at bygningerne faldt i egne fodspor, samtidig med at man hævder, at bygningsrester blev spredt ud over et område, der dækkede 400 meter i diameter.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
  • Misvisende
  • Manipulerende
  • I strid med andre påstande

Kilder

  1. Løbeseddel, i11time.dk
  2. FEMA: World Trade Center Building Performance Study
  3. FEMA: World Trade Center Building Performance Study, Chapter 1, p. 1-1.
  4. NIST: Final Report on the Collapse of the World Trade Center Towers, Executive Summary, E-3, xxxv.

Q & A