Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Symmetriske støvskyer er tegn på sprængninger

Påstand

Unaturlig symmetrisk støvskydannelse af bygningsdele.0

Baggrund

Påstanden skulle underbygge en af de centrale påstande i Sandhedsbevægelsen, nemlig at World Trade Center 1, 2 og 7 ikke kollapsede som beskrevet i de allerede foretagne undersøgelser.

I stedet skulle alle tre bygninger være blevet ødelagt ved kontrollerede sprængninger udløst via fjernbetjening.

World Trade Center 1s “spir”

I sekunderne efter World Trade Center 1 var kollapset, kunne man i korte øjeblikke se en del af bygningen, der endnu ikke var kollapset:

   
Disse dele af bygningen hævdes at være sprængt eller disintegreret af såkaldte Direct Energy Weapons, en slags laserstråler 1 affyret fra et hemmeligt sted for at få bygningerne til at kollapse.

Fakta

“Symmetri” er et klart defineret begreb:

det at to halvdele er hinandens spejlbillede om en (tænkt) akse

eller overført

ligevægt eller gensidighed mellem de enkelte dele i et hele 2

Det er derfor temmelig underligt, at det hævdes, at støvskyerne fra bygningernes kollaps skulle være særlig “symmetriske”:


World Trade Center 1

World Trade Center 2

World Trade Center 7

Det er muligt, at man i et kort øjeblik kan tyde dele af de respektive kollaps afbildet på et enkelt fotografi eller still-billede fra en video som værende “symmetriske”, men det vil gælde generelt for alle kaotiske begivenheder. På samme måde kan man eksempelvis “tyde”, at djævelen skulle have vist sig både i flammehelvedet, da World Trade Center 2 blev ramt af det kaprede Flight 175, og senere i røgudviklingen under de voldsomme brande i samme bygning:

World Trade Center 1s “spir”

De sidste dele af bygningen bliver ikke “pulveriseret”, men kollapser progressivt i takt med, at de ikke mere understøttes af underliggende strukturer. Det er naturligt, at der efterfølgende findes støvskyer, da alt var blevet indhyllet i tætte skyer fra den kollapsende bygning.

Stråle-våben

Ideen om strålevåben har efterhånden en del år på bagen. Science fiction-forfattere har altid drømt og fantaseret om denne type våben. De mest populære eksempler er nok tegneseriefiguren professor Tournesols opfindelse af et supersonisk våben i Tintins eventyr “Tournesol-mysteriet”, der i sin endelige form kan ødelægge hele byer langvejs fra 3, eller Dødsstjernen fra Stjernekrigsfilmene, hvorfra man kan tilintetgøre hele planeter ved hjælp af en meget kraftig laserstråle. 4

Der er dog ingen beviser af nogen art for at et sådant våben eksisterer.

Logik

Påstanden er karakteriseret ved brug af “gummiord”, der kan tolkes i enhver retning, man synes. Problemet opstår, når der rejses tvivl om, hvad “symmetri” betyder.

Kontrollerede sprængninger er langt fra “symmetriske”. Selv i den mest kontrollerede sprængning er der altid en del ukontrollerbare faktorer. Der er for eksempel altid en risiko for, at sprængningen, enten som helhed, eller delvist, ikke forløber som planlagt. Det er heller ikke muligt præcist at beregne, hvordan de enkelte bygningsdele vil opføre sig under selve sprængningen, eller mens bygningen kollapser. En kontrolleret sprængning medfører altid risici.

Hvis World Trade Center 1, 2 og 7 på forhånd var blevet mineret af en hemmelig konspiratorisk organisation, ville en symmetrisk sprængning være i direkte modstrid med målet, nemlig at få det til at se ud som et kaotisk kollaps.

Hvis World Trade Center 1, 2 og 7 blev ødelagt med laseragtige våben, ville brugen øjeblikkelig afsløre de skyldige. Det ville også være første gang i verdenshistorien, det skete, hvilket er i direkte modstrid med en anden central påstand fra konspirationsteoretikerne, nemlig at det er umuligt, at noget sker første gang.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:

  • Usand
  • Udokumenteret
  • Selvmodsigende

Kilder

  1. Løbeseddel, i11time.dk
  2. The Star Wars Beam Weapons and Star Wars Directed-Energy Weapons (DEW)
  3. Symmetri, Den Danske Ordbog
  4. Tournesol-mysteriet, ComicWiki.dk
  5. Death Star, Wikipedia

Q & A