Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Asbeststøvet fra Ground Zero blev erklæret ufarligt

Påstand

Støvet fra Ground Zero, som blandt andet indeholdt asbest, blev dagen efter erklæret ufarligt. Brandfolk og redningsarbejderne dør i dag og lider af lungeproblemer. 0

Baggrund

Påstanden insinuerer, at man prøver at dække over, at bygningerne indeholdt så meget asbest, at omkostningerne ved at fjerne det ville overstige bygningernes værdi. Derfor valgte man at sprænge dem, og senere dække over de helbredsrisici der fulgte.0 En anden variant af påstanden hævder, at man ved at sende en masse asbest og andre farlige stoffer ud over New York og omegn ville skabe en krisesituation, der varede i årtier fremover.0

Fakta

Umiddelbart efter den 11. september 2001 begyndte myndighederne at undersøge eftervirkningerne af terrorangrebet. Sideløbende med det enorme rednings- og oprydningsarbejde blev området undersøgt af de relevante myndigheder. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) CDC er et føderalt regeringsorgan under det amerikanske sundhedsministerium, hvis opgave er at beskytte den offentlige sundhed ved at formidle information om helbredsmæssige forhold.1 CDC vurderede risikoen for epidemier, der kunne opstå på grund af de mange lig og ligdele, der befandt sig på katastrofestedet, og udstedte retningslinier for, hvordan redningsarbejderne skulle forholde sig.2 U.S. Geological Survey USGS er en uafhængig videnskabelig forskningsorganisation under det amerikanske indenrigsministerium.3 Den 17. og 18. september 2001 tog man helt konkret 35 prøver fra et område indenfor 1.000 meters radius af World Trade Center. To af prøverne blev taget indendørs og to fra en stålsektion fra World Trade Center. Undersøgelsen af prøverne blev offentliggjort den 27. november, 2001.4 Støvet viste sig at bestå af materialer, der normalt bruges i bygninger, kontorudstyr og lignende:
 • Glasfiberpartikler (silicium, aluminium, kalk, magnesium, natrium og andre grundstoffer)
 • Gips (kalk og sulfater)
 • Beton (kalk, aluminium hydroxider og en række silicium mineraler)
 • Papir
 • Metaller (jern, aluminium, titanium, o.a.)
 • Organisk kul (papir, og andre organiske materialer)
 • Andre materialer
Der blev fundet en række sporstoffer af metal fra de to prøver fra stålsektionen, der sandsynligvis stammer fra adskillige mulige kilder:
 • Maling (titanium, molybdæn, bly og jern)
 • Ledninger, rør, computerudstyr (kobber)
Undersøgelsens prøver rejste ikke mistanke om sprængstoffer. Environmental Protection Agency EPA er et føderalt regeringsorgan, hvis formål er at sikre miljøbeskyttelse.5 Miljøundersøgelser foretaget i dagene efter den 11. september viste som forventet et forhøjet niveau af asbest, op til fire gange de tilladte værdier, på selve Ground Zero og i gaderne, der stødte op til området.6 Man fandt ikke mængder af skadelige stoffer, der kunne blive et problem i området uden for Ground Zero.
The dust near the blast contains levels of asbestos up to four times the safe level, placing unprotected emergency workers at risk of disease, according to a Bonnie Bellow, the director of communications for the regional office of the Environmental Protection Agency that monitors New York and New Jersey. As the burnt-rubber smell spread across Manhattan and nearby New Jersey, fears spread that the entire population was receiving a dose of dangerous asbestos and other chemicals. But Bellow and other officials rushed yesterday to dispel rumors that the plume, which was visible from space, constituted a new health emergency, saying that the danger was confined to those working right at the scene. ”Outside of ground zero, we have not found elevated levels of anything that would cause a problem,” said EPA head Christie Whitman.7
The EPA has warned rescue workers to change their clothes before returning home. It has also warned them to use ventilators because surgical masks will not offer adequate protection from asbestos particles. When the World Trade Center was being built in the early 1970s, asbestos was initially used to fireproof parts of the buildings, before objections forced the builders to switch to less hazardous materials, Newsday reported yesterday. With thousands of bodies and parts of bodies thought to be beneath the rubble, workers from the Centers for Disease Control will be testing the air and water for disease. But health workers said they do not expect to find a threat. ”It is important to remember that human remains from explosions and building collapses do not pose a risk of disease epidemics,” said the CDC in a written statement. ”Your priority is to maintain the dignity of the deceased.”7
Efterfølgende implementerede EPA i samarbejde med byen New York et program, hvor indbyggerne kunne få råd, vejledning og støtte til gratis at få renset deres hjem for efterladenskaber fra katastrofen.8 På trods af sikkerhedsforanstaltningerne var det uundgåeligt, at redningsarbejderne blev udsat for farlige substanser i løbet af oprydningsarbejdet, og det har også vist sig, at nogle har fået mere eller mindre alvorlige skader.9 Der er altså ikke gjort nogen forsøg på at skjule tilstedeværelsen af asbest eller andre skadelige stoffer, hvor højt niveauet var de forskellige steder eller nedtone risikoen for at opholde sig i området.

Logik

Påstanden er absurd i og med, at det ville være helt åbenlyst, hvor skaderne stammede fra. Hvis man ønskede at skabe en stemning af frygt og terror med så mange omkomne og skadede som muligt, er det tåbeligt at skabe en situation, hvor befolkningen i fremtiden dør af miljømæssige skader fra katastrofeområdet. Det ville omgående afsløre konspirationen. De forholdsregler og hjælpeprogrammer, der blev iværksat i kølvandet på terrorangrebet, modsiger også, at man prøvede at skade civilbefolkningen ved at sprænge World Trade Center 1 og 2 i luften10.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
 • Misvisende
 • Manipulerende
 • Udokumenteret
 • Ulogisk
 • Selvmodsigende

Kilder

 1. Løbeseddel, i11time.dk World Trade Center Dust – Settled Dust Aerosol From the Pulverized Towers, 9-11 Research Ground Zero Hazards – Environmental and Health Impacts of the WTC Bombing, 9-11 Research Asbestos in the WTC – Towers’ Destruction ‘Solved’ Asbestos Problem, 9-11 Research
 2. Centers for Disease Control and Prevention
 3. CDC Remembers September 11, 2001
 4. U.S. Geological Survey
 5. Environmental Studies of the World Trade Center area after the September 11, 2001 attack, U. S. Geological Service Chemical compositions of the WTC dusts and girder coating materia, U. S. Geological Service Data for major elements and all trace elements analyzed in the WTC dust and beam coating samples, U. S. Geological Service
 6. Environmental Protection Agency
 7. EPA Response to September 11 World Trade Center Environmental Contaminant Database (WTCECD)
 8. Boston Globe, 14. september 2001
 9. EPA Response to September 11
 10. For the First Time, New York Links a Death to 9/11 Dust, The New York Times, 24. maj, 2007
 11. James Zadroga 9/11 Health & Compensation Act set signed by President Obama in quiet ceremony, New York Daily News, 2. januar, 2011

Q & A