Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Poul Nyrup Rasmussen vidste, at det ville ske

Påstand

Poul Nyrup Rasmussen fik varsel om det utænkelige.0

Baggrund

Påstanden henviser til en dokumentarudsendelse på DR2, hvor Poul Nyrup Rasmussen skulle have sagt, at han vidste, at det første tårn ville kollapse, før det skete.

Påstanden bruges til at underbygge konspirationsteorien om, at magtfulde mennesker på forhånd vidste, at terrorangrebet den 11. september 2001 ville finde sted, og at World Trade Center 1, 2 og 7 ville kollapse, idet der ifølge konspirationsteoretikerne var anbragt mange tons nanotermit og sprængstoffer i bygningerne.

I en artikel i avisen Arbejderen0 citerer Niels Harrit daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen for at sige:

Vi! Øh! Jeg får en melding, jeg tror fem-ti minutter før det fysisk sker, at nu er der overhængende risiko for, at tårnene kollapser. Så jeg vidste, katastrofen var på vej!.0

Niels Harrit fortsætter:

Hov! Hvad er grundlaget for dette forvarsel? Hvordan kunne nogen forudsige, at WTC ville styrte sammen? Al forventning er baseret på erfaring. Man kan ikke forudsige et fænomen, som aldrig er sket før.

En meteorolog kan ikke forudsige regnvejr, hvis han eller hun aldrig har oplevet regn, og fænomenet ikke er beskrevet i lærebøgerne. Tanken kan simpelthen ikke tænkes.0

Og Niels Harrit konkluderer:

Muligheden for, at WTC skulle styrte sammen, eksisterede derfor ikke i faglige kredse inden 9/11. Ikke engang den mest erfarne bygningssagkyndige, ikke engang den mest erfarne brandsikringsekspert kunne forvente, at WTC’s tårne ville kollapse.

Deres erfaring rummede simpelthen ikke ‘kollaps’. Alligevel gik der melding til den danske statsminister om det sydlige tårns forestående sammenstyrtning.

Men når grundlaget for denne forudsigelse ikke kunne have været et bygningsmæssigt skøn, så implicerer forvarslet, at kollapset ikke skyldtes kontorbrande.

Det danske efterretningsvæsen bliver tit kritiseret. Men måske er det ikke så dårligt endda. Dette tilsyneladende uskyldige klip med Poul Nyrup Rasmussen er et stykke komprimeret verdenshistorie på 30 sekunder.0

Fakta

Citatfusk
Læg mærke til forskellen på Poul Nyrup Rasmussens ordvalg, og hvordan Niels Harrit tolker det:

“…nu er der overhængende risiko for, at tårnene kollapser”

bliver i Niels Harrits optik til:

“Hvordan kunne nogen forudsige, at WTC ville styrte sammen?”

Der er et langt spring fra at få at vide, at der er risiko for at noget sker, til at få at vide, at noget vil ske. Niels Harrit overfortolker altså helt klart Poul Nyrup Rasmussens bemærkning.

Det fulde citat, der også findes i det klip, som Niels Harrit bruger, lyder:

Poul Nyrup Rasmussen: “Nogenlunde i det øjeblik jeg træder ind i Statsministeriet, får jeg at vide, at det første tårn er nu helt kollapset. Vi, øeh, jeg får en melding, jeg tror… fem, fem, fem-ti minutter, før det fysisk sker, at nu er der overhængende risiko for at, at tårnene kollapser. Så jeg vidste katastrofen var på vej og får det så endelig bekræftet, i det øjeblik jeg træder ind, tror jeg, øh, i huset.”

Tydelige tegn på forestående kollaps
Forud for World Trade Center 1 og 2’s kollaps var der tydelige tegn på, at bygningerne var ved at give efter. I World Trade Center 2’s tilfælde var det meget tydeligt, hvilket NIST-undersøgelsen beskriver således:

9:03 a.m. to 9:36 a.m. EDT
Dire structural changes were occurring in the building interior. Core columns, including the massive southeast corner column, had been severed by the aircraft. The loads from these columns had been redistributed to other, intact core columns and to the east exterior wall. The core leaned to the south and east, restrained from further movement by the east and south walls through the floors and the hat truss.

The fires were weakening the structure in a manner different from WTC1. First, the severed core columns in the southeast corner led to the failure of some column splices to the hat truss. Nonetheless, the hat truss continued to transfer loads from the core to the perimeter walls. Second, the overall load redistribution increased the loads on the east wall. Third, the increasing temperatures over time on the long-span floors on the east side had led to significant sagging on the 79th through 83rd floors, resulting in an inward pull force. Fourth, within 18 minutes of the aircraft impact, there was inward bowing of the east perimeter columns as a result of the floors sagging. As the exposure time to the high temperatures lengthened, these pull-in forces from the sagging floors increased the inward bowing of the east perimeter columns.1

9:36 a.m. to 9:58 a.m. EDT
The physical condition of the tower had deteriorated seriously. The inward bowing of columns on the east wall spread along the east face. The east wall lost its ability to support gravity loads, and, consequently, redistributed the loads to the weakened core through the hat truss and to the adjacent north and south walls through the spandrels. But the loads could not be supported by the weakened structure, and the entire section of the building above the impact zone began tilting as a rigid block to the east and south (Figure 3.5). Column failure continued from the east wall around the corners to the north and south faces. The top of the building continued to tilt to the east and south, as, at 9:58:59 a.m., WTC2 began to collapse.2

Der går altså næsten en time fra World Trade Center 2 begynder at vise tegn på forestående kollaps, til Poul Nyrup Rasmussen får det at vide i Danmark.

Logik

“Muligheden for, at WTC skulle styrte sammen, eksisterede derfor ikke i faglige kredse inden 9/11”, er en absurd påstand. Når en bygning bliver alvorlig skadet af et stort passagerfly fyldt med brændstof, og branden ikke bliver bekæmpet, er risikoen for sammenstyrtning altid til stede, uanset hvad bygningen er lavet af.

Al forventning er ikke baseret på erfaring fra tidligere begivenheder. I videnskaben – som Niels Harrit i kraft af sin uddannelse kender udmærket – fremsætter man hele tiden hypoteser om fremtidige begivenheder, uden at man nødvendigvis har nogen erfaring for, hvad der vil ske.

Et eksempel på, hvor meget man opererer med hypoteser med ukendte konsekvenser i den videnskabelige verden, er Large Hadron Collider (LHC) i det europæiske center for forskning i partikelfysik CERN3, hvor man har satset milliarder af kroner og bygget en 27 km lang ringformet partikelaccelerator for at undersøge en hypotese om eksistensen af mørkt stof i universet.

Hvis Poul Nyrup Rasmussen virkelig havde forhåndskendskab til, at World Trade Center 2 ville blive sprængt, ville han dermed have indrømmet for åben skærm, at han var medskyldig i tusinder af uskyldige menneskers død. Det lyder ikke særlig plausibelt. Der er da heller ingen fra Sandhedsbevægelsen, der har anmeldt Poul Nyrup Rasmussen for disse påståede grove forbrydelser.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:

  • Misvisende
  • Ulogisk
  • Selvmodsigende
  • Manipulerende

Kilder

  1. Poul Nyrup Rasmussen fik varsel om det utænkelige, Niels Harrit, Arbejderen, 25. november, 2009
  2. Final Report on the Collapse of the World Trade Center Towers, NIST, side 43
  3. Final Report on the Collapse of the World Trade Center Towers, NIST, side 44
  4. Large Hadron Collider, Wikipedia

Q & A