Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Manhattanprojektet


Baggrund

En af de mest centrale påstande i Sandhedsbevægelsen er, at New World Order med terrorangrebet den 11. september 2001 ville skabe en situation, hvor befolkningen blev skræmt til at acceptere indskrænkninger i borgerrettigheder, og at landet gik i krig. Manhattanprojektet bliver fremhævet som eksempel på, at store “konspirationer” godt kan holdes hemmelige0. Manhattanprojektet1 opstod på baggrund af, at blandt andre kernefysikerne Albert Einstein og Enrico Fermi i 1939 besluttede at undersøge, om de nye opdagelser omkring kernefission kunne anvendes til militære formål. Efter nogle års forberedende arbejde primært på Columbia universitetet på Manhattan i New York gik projektet i 1943 over til selve produktionsfasen. Fysikeren J. Robert Oppenheimer samlede trådene og kunne i sommeren 1945 producere nok plutonium-239 til, at en test kunne udføres, hvilket skete den 16. juli 1945 på Alamogordo-basen i New Mexico. Den følgende måned producerede man to bomber, der blev kastet over henholdsvis Hiroshima den 6. august og Nagasaki den 9. august. Seks dage efter kapitulerede Japan, og den anden verdenskrig var forbi.

Fakta

Der er kolossal forskel på de to “konspirationer”. Manhattanprojektet
 • Projektet var først og fremmest lovligt og godkendt af den amerikanske præsident.
 • Målet var at skabe en eller flere atombomber (hvis det overhovedet kunne lade sig gøre). Bomberne skulle i givet fald bruges mod fjenden.
 • Projektet havde en lang opstartfase, men tog for alvor fart, efter at USA var gået ind i den anden verdenskrig i december 1941.
 • Hemmeligholdelsen var kun mulig, fordi USA var i krig, og der derfor var indført restriktioner blandt andet for pressen.
 • Den centrale del af projektet, arbejdet med at designe og teste en atombombe, kunne udføres af et relativt lille antal personer, der kunne arbejde i afsondrethed.
 • Efterfølgende er det naturligvis gået op for alle involverede, at de var med til at bygge atombomben.
 • Projektet blev faktisk afsløret. Allerede i 1943 havde russerne prøvet at infiltrere projektet. Klaus Fuchs2 og ægteparret Julius og Ethel Rosenberg3 blev senere afsløret som russiske spioner, der formåede at videregive vitale informationer om atombomben til Sovjetunionen.
 • Massemedier og massekommunikation var slet ikke så udbredt som i dag. Tv blev først kommercialiseret i USA i den første halvdel af 1950’erne4. Internettet eksisterede selvfølgelig slet ikke.
Terrorangrebet den 11. september 2001… udført af New World Order
 • Et sådant projekt ville være ulovligt. Der er ingen beviser for, at den amerikanske præsident har godkendt en sådan plan.
 • Målet ville være massemord på USAs egen befolkning.
 • Planen skulle i givet fald være udtænkt og iværksat på et tidspunkt, hvor USA ikke var i krig, og der ikke var restriktioner af nogen art.
 • Planen nødvendiggør involvering af hundredtusindvis af personer på alle niveauer af samfundet.
 • Der er ingen af alle disse hundredtusinder personer, som efterfølgende har opdaget, at de blev misbrugt til at udføre terrorangrebet, eller er stået frem og har fortalt om det.
 • Der er ingen beviser på, at terrorangrebet har været udsat for spionage af nogen art.
 • Internet gjorde det muligt for mennesker at kommunikere øjeblikkeligt på tværs af landegrænser. Det ville dermed være umuligt at holde en så kolossal konspiration hemmelig.

Logik

Ifølge Sandhedsbevægelsen skulle terrorangrebet den 11. september 2001 skabe en situation, hvor befolkningen accepterede indskrænkninger i borgerrettigheder, og at USA gik i krig. Men forudsætningen for, at terrorangrebet kunne planlægges og udføres i hemmelighed, nødvendiggør paradoksalt nok, at USA allerede skulle være i en situation, hvor borgerrettigheder var indskrænkede, og at landet var på krigsfod. Derfor ville der slet ikke være nogen grund til at overveje en sådan kolossal konspiration. Målet ville allerede være opfyldt. Påstanden om, at terrorangrebet var en false flag operation for at sætte borgerrettigheder ud af kraft og gå i krig, er derfor selvmodsigende.

Konklusion

Argumentet er i sig selv et paradoks, i og med at målet for terrorangrebet allerede måtte være opfyldt, hvis angrebet skulle kunne planlægges og udføres i hemmelighed. Et andet paradoks er, at den lette informationsdeling over internet betyder, at New World Order i praksis ikke kan holde noget hemmeligt, specielt ikke en så kompliceret plan. Dette understreges af, at Sandhedsbevægelsen netop har brugt og bruger internet til efter eget udsagn at “afsløre” New World Orders plan. Man overser eller ignorerer helt, at Manhattanprojektet ikke alene blev afsløret af spioner, men også at offentligheden fik indblik i projektet efter verdenskrigens ophør. Vi mangler stadig at se et eneste bevis på, at terrorangrebet den 11. september 2001 var en false flag operation, planlagt og udført af New World Order.

Kilder

 1. “Har du desuden hørt om The Manhattan Project, som er et af flere konspirationer med fortrinsvist grene af den amerikanske regering i spidsen, som indebar hundredevis af involverede, som formåede ikke at sladre?” Jeppe Severin, ledende medlem af i11time.dk
 2. The Manhattan Project, Britannica Online
 3. Klaus Fuchs, Wikipedia
 4. Julius and Ethel Rosenberg, Wikipedia
 5. Television in the United States, Wikipedia

Q & A