Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


NIST udelod FEMAs konklusion om smeltet stål

Påstand

I deres rapport om World Trade Center 7 udelod NIST de beviser på smeltet stål, der var beskrevet i FEMAs rapport.0

Baggrund

Påstanden stammer fra forfilmen til “Solving The Mysteries of WTC 7”, en film produceret i 2011 af en af Sandhedsbevægelsens organisationer Architects & Engineers for 9/11 Truth.

Påstanden antyder kraftigt, at eftersom det amerikanske teknologiske institut National Institute for Standards and Technology (NIST) ikke behandlede et appendiks i den præliminære rapport om katastrofen fra det amerikanske katastrofeberedskab Federal Emergency Management Agency (FEMA), må årsagen være, at NIST enten skjuler eller bevidst undgår at undersøge visse ting, der i virkeligheden er bevis på, at World Trade Center 7 blev ødelagt ved en kontrolleret sprængning den 11. september 2001.

FEMA-rapporten hævdes at omtale smeltet stål, der i Sandhedsbevægelsen anses som bevis på, at der blev anvendt det såkaldte nanotermit til i et nu at smelte bærende stålelementer i World Trade Center 7, og at dette skulle være en del af en kontrolleret sprængning.

Fakta

FEMAs appendiks C omhandler fund af kraftigt rustet stål i to indsamlede prøver fra vragresterne af de sammenstyrtede bygninger ved World Trade Center.1

 

1

Konklusionen af FEMA-rapportens appendiks C lyder således:

 

Summary for Sample 1

 1. The thinning of the steel occurred by a high-temperture corrosion due to a combination of oxidation and sulfidation.
 2. Heating of the steel into a hot corrosive environment approaching 1,000 °C (1,800 °F) results in the formation of a eutectic mixture of iron, oxygen, and sulfur that liquefied the steel.
 3. The sulfidation attack of steel grain boundaries accelerated the corrosion and erosion of the steel.

Summary for Sample 2

 1. The thinning of the steel occurred by high temperature corrosion due to a combination of oxidation and sulfidation.
 2. The sulfidation attack of steel grain boundaries accelerated the corrosion and erosion of the steel.
 3. The high concentration of sulfides in the grain boundaries of the corroded regions of the steel occured due to copper diffusing from the HSLA steel combining with iron and sulfur, making both discrete and continuous sulfides in the steel grain boundaries.

“The severe corrosion and subsequent erosion of Samples 1 and 2 are a very unusual event. No clear explanation for the source of the sulfur has been identified. The rate of corrosion is also unknown. It is possible that this is the result of long-term heating in the ground following the collapse of the buildings. It is also possible that the phenomenon started prior to collapse and accelerated the weakening of the steel structure. A detailed study into the mechanisms of this phenomenon is needed to determine what risk, if any, is presented to existing steel structures exposed to severe and long-burning fires.“ 1

FEMA taler altså om stål, der er rustet eller tæret påfaldende hurtigt. FEMA kalder fænomenet ualmindeligt og kan ikke med sikkerhed bestemme årsagen, men peger på to muligheder: At fænomenet opstod under brandene i bygningerne, eller at det opstod efterfølgende i brandtomten af sammenstyrtede bygningsdele.

Logik

Der er ikke en entydig forklaring på, hvorfor NIST ikke følger op på FEMAs konklusion om, at man er nødt til at undersøge forekomsten af rust/tæring nærmere for at kunne årsagsbestemme den. Men der er samtidig ingen tvivl om, at FEMA peger på, at det er brandene i World Trade Center – enten undervejs eller efterfølgende – som formodes at være kilden til fænomenet og ikke andet.

Det er altså ikke for at undgå at nævne noget, der kunne lede tanken hen på kontrolleret sprængning eller nanotermit, at NIST udelader at følge op på fænomenet.

NISTs opgave er at udstikke standarder for blandt andet bygningskonstruktion, således at man for eksempel kan bygge mere brandsikkert. Derfor kunne en logisk årsag til, at NIST ikke følger op på rustforekomsten ligge i det lille “…if any…” i FEMAs bemærkning til sidst:

A detailed study into the mechanisms of this phenomenon is needed to determine what risk, if any, is presented to existing steel structures exposed to severe and long-burning fires.

Bemærkningen er meget åben, og derfor er det temmelig uklart, om der overhovedet foreligger nogen betydningsfuld risiko i praksis, især når man tager i betragtning, at begivenhederne den 11. september 2001 var unikke og ekstreme.

Det er selvmodsigende, at en given konspiration skulle udgive to rapporter, hvoraf den ene (FEMA) kommer til at afsløre konspirationen, mens den anden (NIST) forsøger at dække over den “utilsigtede afsløring” ved at fortie emnet I stedet for for eksempel at forsøge at bortforklare det. Det ville betyde, at den eventuelle konspiration skulle være klodset nok til at dumme sig helt grundlæggende to gange i træk, men samtidig være sofistikeret nok til at kunne placere tonsvis af sprængstoffer af konventionel og eksotisk art samt affyringsmekanismer, uden at et eneste vidne har bemærket noget.

Påstanden er samtidig usand, fordi FEMAs beskrivelse af rustet og tæret stål oversættes til “smeltet stål”, som, selv hvis det var tilstede, ikke ville være et sikkert tegn på hverken konventionelle sprængstoffer eller termitiske stoffer.

Desuden er påstanden manipulerende, fordi den er fremkommet som et bevidst fejlcitat. Man kan nemlig kun kende til sagen ved at have læst både NISTs og FEMAs rapporter, men så vil man også vide, at FEMA ikke omtaler fundet af rust/tæring som smeltet metal og heller ikke peger på andre årsager end brand.

For god ordens skyld bør det samtidig nævnes, at dem der viderefremsætter påstanden således enten godt er klar over, at det er et fejlcitat (fordi de har tjekket kilden), eller at de ikke er klar over det (fordi de ikke har tjekket kilden). Begge dele er uvederhæftigt.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:

 • Selvmodsigende
 • Usand
 • Manipulerende

Kilder

 1. ”I’d like to know why NIST excluded the document from FEMA appendix C that documented the evidence of molten steel.”
  Solving The Mysteries Of WTC 7, Interview med Jason Cheshire, kemisk ingeniør, 7:14