Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Isolerede sprængninger under kollapsfronten

Påstand

Fotografier og videooptagelser af World Trade Center 1 og 2 viser isolerede sprængningsstøvskyer 20 – 40 etager under kollapsfronten, såkaldte “squibs”. Disse “squibs” er bevis på kontrolleret sprængning.0

Baggrund

Påstanden skal underbygge teorien om, at World Trade Center 1, 2 og 7 ikke kollapsede på grund af selve terrorangrebet, men fordi bygningerne var mineret med mange tons sprængstof og nanotermit. Et af de mest brugte videoklip til at underbygge teorien blev vist på tv-stationen KTLA-5. Den pågældende støvsky kan ligeledes findes på talrige fotografier. Lignende støvskyer kan også observeres, omend i mindre form, under World Trade Center 2 og 7s kollaps. Påstanden er blandt andet opstået på grund af en fortolkning af en ekspert i eksplosiver og næstformand i New Mexico Institute of Mining and Technology, der udtalte følgende til Albuquerque Journal:
“…there were some explosive devices inside the buildings that caused the towers to collapse”.1
I artiklen stod der videre, at:
“Romero said the collapse of the structure resembled those of controlled implosions used to demolish old structures.”1

Fakta

En “squib” er ikke en støvsky fra en eksplosion, men en meget lille sprængladning med meget lille kraft designet til at skabe en lille eksplosion. Typisk bruges squibs som special effects i film og i anordninger, der skal skabe små lokale tryk uden at skade omgivelserne eller personer i nærheden. Et velkendt eksempel er airbags i biler.2 En bygning indholder store mængder luft. Når en bygning kollapser, skal luften ud på en eller anden måde. Lufttrykket forplanter sig ned gennem hele bygningen hurtigere, end bygningen kollapser. Derfor kan man se, at luften bliver trykket ud forskellige steder, der hvor lufttrykket lettest kan komme ud. Det kan sammenlignes med en plasticpose, som man puster op: Når man trykker posen sammen med hænderne, buler posen ud mellem fingrene. Hvis der går hul på posen, presses luften ud gennem hullet. Styrken afhænger naturligvis af, hvor hårdt man presser på posen. Påstanden er blandt andre efterprøvet af Popular Mechanics i martsnummeret 2005.1 Romero gjorde opmærksom på, at han var blevet fejlciteret, og forlangte – og fik – et dementi af Albuquerque Journal allerede den 22. september 2001.1

Logik

Hvis det ikke er luft, der presses ud med voldsom kraft, mangler der en forklaring på, hvor luften, der er i bygningerne, bliver af, for den kan ikke sådan bare forsvinde. Hvis de tre bygninger var mineret på alle etager, burde man ikke kun se få og små støvskyer på enkelte etager. Man burde se støvskyer på alle etager og i et genkendeligt rytmisk mønster, netop som man ser det ved kontrollerede nedrivninger.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
  • I strid med fysikkens love
  • Ulogisk
  • Selvmodsigende

Kilder

  1. Løbeseddel, i11time.dk “The concrete clouds shooting out of the buildings are not possible from a mere collapse. They do occur from explosions”. Avisreklame, New York Times, for bogen Painful Questions: An Analysis Of The September 11th Attack, af Eric Hufschmid “Also captured on video and still photos were isolated explosive jets of material expelled from the sides of the structure 20-60 stories below the so-called “crush zone”. These precisely mimic what are known as “squibs” in the controlled demolition industry. Normally such charges are used to cut structural steel members so that the structure is able to fall with little to no resistance.” Richard Gage, AE911Truth.org
  2. “Like all office buildings, the WTC towers contained a huge volume of air. As they pancaked, all that air–along with the concrete and other debris pulverized by the force of the collapse–was ejected with enormous energy. “When you have a significant portion of a floor collapsing, it’s going to shoot air and concrete dust out the window,” NIST lead investigator Shyam Sunder tells PM. Those clouds of dust may create the impression of a controlled demolition, Sunder adds, “but it is the floor pancaking that leads to that perception.” Debunking the 9/11 Myths, Popular Mechanics, Marts 2005
  3. Squib (explosive), Wikipedia

Q & A