Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Den officielle forklaring er selvmodsigende

Påstand

Fortalerne for den officielle forklaring hævder på den ene side, at det krævede meget sprængstof for at få World Trade Center 1 og 2 til at kollapse og på den anden side, at kollapset kunne opstå alene på grund af flyenes kollision.0

Baggrund

Påstanden hidrører fra den danske underafdeling af Sandhedsbevægelsen, i11time.dk, hvis webmaster, Brian Fløe, i en debattråd udtaler:

“…Et andet eksempel er hvordan det ofte argumenteres at det er absurd at forestille sig at WTC var mineret da der skulle bruges så meget sprængstof for at rive de bygninger ned. Man høre ofte “er du klar over hvor meget sprængstof der skulle placeres i de bygninger????” versus …men flyvemaskiner kan sagtens klare opgaven.” 0

Fakta

Redaktionen er ikke bekendt med, at en eneste fortaler for den officielle forklaring kan citeres for en sådan påstand.

Den officielle forklaring er, at World Trade Center 1 og 2 kollapsede på grund af strukturelle skader fra flyenes kollision og deraf følgende omfattende, ubekæmpede brande. 1

Den officielle forklaring angiver ingen teoretiske eller praktiske mål for, hvor meget sprængstof, der i givet fald skulle bruges til at rive World Trade Center 1 og 2 ned.

Sandhedsbevægelsen kan derimod citeres for en formodning om et ret præcist mål af sprængstof, der menes at være anbragt, nemlig 10-100 tons, som skulle være kørt ind i World Trade Center 1 og 2 på paller. Denne formodning er i øvrigt udokumenteret. 2

Logik

Påstanden bygger enten på en misopfattelse af, hvad fortalerne for den officielle forklaring mener, eller på en sammenblanding af Sandhedsbevægelsens egne opfattelser, som således anvendes til en forkert logisk slutning.

Det er i øvrigt indlysende, at der formentlig ikke skulle ret mange tons sprængstof til at vælte et eller begge World Trade Centers tvillingetårne. Det ved vi fra erfaringerne i forbindelse med terrorangrebet på World Trade Center 1 i 1993, hvor Al-Qaeda placerede en lastbil med en 680 kg stor gødningsbombe, som detonerede og sårede mere end 1.000 mennesker og anrettede store skader på World Trade Center 1. Planen var, at få World Trade Center 1 til at blive så beskadiget på dets bærende dele, at det væltede over i World Trade Center 2. Den plan kunne meget nemt være lykkedes, hvis lastbilen havde været parkeret anderledes. 3

Det er med andre ord ikke umuligt – måske ikke engang svært – at køre en masse sprængstof ind i World Trade Center. Det svære og absurde er at placere al sprængstoffet på næsten alle etagerne i tårnene uden, at nogen bemærker noget som helst, hvilket Sandhedsbevægelsen indirekte påstår ved at sige, at det var en kontrolleret sprængning oppefra og ned. 4

Så noget tyder på, at Sandhedsbevægelsen repræsenteret af Brian Fløe tilsigtet eller ej omfortolker udsagnet:

“Det er absurd, at man skulle kunne placer 100 tons sprængstof i World Trade Center 1 og 2 uden at blive opdaget”

til udsagnet:

“Det er absurd, at der skulle meget sprængstof til at bringe World Trade Center 1 og 2 til kollaps.”

Konklusion

Påstanden er med andre ord:

  • Udokumenteret
  • Vildledende
  • Ulogisk

Kilder

  1. En kujons bekendelser…, i11time.dk
  2. Undersøgelse af WTC 1 og 2, NIST
  3. Niels Harrit, interview, TV2 (05:15)
  4. World Trade Center Bombing 1993, Wikipedia
  5. North Tower Exploding, David Chandler

Q & A