Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Det er muligt at smugle sprængstof gennem sikkerhedskontrollen

Påstand

Det er muligt at smugle sprængstof gennem sikkerhedskontrollen. 0

Baggrund

En artikel fra The Washington Post beskriver, hvordan det i 2009 lykkedes amerikanske sikkerhedsagenter fra The Government Accountability Office (GAO) at snige materialer til små bomber forbi sikkerhedskontrollen i 10 vigtige regeringsbygninger. Agenterne samlede herefter de små bomber og gik uhindret rundt med dem. 1

Artiklen bruges af Sandhedsbevægelsen til at underbygge påstanden om, at der i tiden op til den 11. september 2001 blev anbragt store mængder sprængstof og tophemmeligt militært udviklet nanotermit i World Trade Center 1, 2 og 7. Argumentet lyder, at eftersom det er muligt for agenter i hemmelighed at smugle materialer til sprængstof ind i føderale bygninger, er der intet til hinder for, at World Trade Center 1, 2 og 7 blev destrueret ved kontrollerede sprængninger.

“Might this be considered circumstantial evidence in response to the claim that bombs could not have been planted unnoticed in the WTC?” 0

Fakta

En af de lektier, vi lærte af terrorangrebet den 11. september 2001, var, at det er yderst svært at beskytte sig mod terrorangreb, netop fordi terrorister typisk opererer med relativ simpel planlægning.

En kontrolleret sprængning er derimod en operation, der ikke kan udføres i hemmelighed, slet ikke når det handler om at placere 10-100 tons sprængstof og tophemmeligt militært udviklet nanotermit i bygninger, hvor der dagligt er mange tusinde kontoransatte til stede.

GAO-rapporten omtaler små bomber, der kunne bæres af enkeltpersoner, altså med langt mindre sprængkraft end hvad der er krævet for at destruere tre skyskrabere totalt. Der er meget langt op til de 10-100 tons, som Sandhedsbevægelsen selv hævder blev brugt til at destruere de tre bygninger.

Kontrollerede sprængninger handler ikke om, at enkelte personer smugler materiale til små bomber forbi sikkerhedskontrollen og går rundt med dem ubemærket. Kontrollerede sprængninger er en operation, hvor et stort hold eksperter har uhindret adgang til hele bygningen, hvor de frit kan vurdere, hvor sprængladningerne skal anbringes, bore huller i konstruktionen, trække ledninger og placere sprængladningerne i de korrekte afmålte mængder. Til sidst trykker man så på knappen og sprænger bygningen i luften med de meget genkendelige rytmiske brag til følge.

Det er altså to helt usammenlignelige situationer, der her er tale om.

Logik

GAO-rapporten bekræfter blot, at hvis et sikkerhedssystem skal virke efter hensigten, skal man først og fremmest have den menneskelige faktor som første prioritet. Alle sikkerhedseksperter ved, at det svageste led altid er den menneskelige faktor. Vi har hele tiden vidst, at det desværre godt kan lade sig gøre at smugle ting gennem sikkerhedskontroller; tænk bare på de store mængder narkotika, der hver dag flyder over landegrænser. Men selv om der slipper meget narkotika igennem, så fanges en del smuglere dog.

Derfor ville nogen af de hemmelige konspiratorer, der i dage, uger, ja, måneder skulle have været i færd med at smugle 10-100 tons sprængstof og tophemmeligt militært udviklet nanotermit forbi sikkerhedskontrollen på et eller andet tidspunkt være blevet fanget eller på anden måde spottet. Dermed ville hele komplottet være blevet afsløret, længe inden operationen var fuldført.

Den eneste måde, konspiratorerne ville kunne slippe igennem sikkerhedskontrollen på, ville være, hvis sikkerhedspersonalet også var med i komplottet. Hvis man fra Sandhedsbevægelsen hævder dette, anklager man dermed også direkte sikkerhedspersonalet i de tre bygninger for at være medskyldige i massemord. Det faktum, at Sandhedsbevægelsen ikke har kontaktet nogen anklagemyndighed med disse anklager, viser, at bevægelsen ikke engang selv tror på, at det er tilfældet.

Man holder altså fast i, at det har kunnet lade sig gøre igennem længere tid at smugle 10-100 tons sprængstof og tophemmeligt militært udviklet nanotermit forbi en intetanende sikkerhedskontrol.

Dette er i direkte modstrid med en anden central påstand i Sandhedsbevægelsen, nemlig at de fire fly slet ikke var kaprede. Denne påstand bygger i høj grad på, at det ikke skulle kunne lade sig gøre at smugle små farlige våben forbi sikkerhedskontrollen (i lufthavnene) for derefter at gennemføre selve kapringerne. Men GAO-rapporten viser netop at det ikke er særlig svært at udføre en terrorhandling, så længe man holder sig “under radaren” og ikke vækker opsigt under selve planlægningen, altså: Få mennesker med små våben og en simpel plan.

Man kan snyde nogle mennesker noget af tiden, men man kan ikke snyde alle mennesker hele tiden.

En helt anden pointe, man ofte overser, er, at ikke nok med at der ikke er nogen vidner, der har set noget usædvanligt i tiden op til den 11. september, men der er heller ikke nogen, der har set noget sædvanligt, som kan passe med, at man har placeret sprængstof, altså en dækoperation, der dels har varet længe nok til at smugle 10-100 tons sprængstof ind, dels har varet længe nok til, at man har kunnet placere sprængstoffet og gemme alle sprængsatser og kabler. En sådan dækoperation ville kun kunne skjules, hvis man kunne forfalske et længerevarende håndværkerarbejde, som gav lov til at blotlægge bærende søjler over hele bygningen i en lang periode. Men der er ingen rapporter eller vidneudsagn om et sådant arbejde, der ellers må have været temmelig irriterende for dem, der arbejdede på kontorerne.

Modsat resultat

Det er ironisk, at Sandhedsbevægelsen bruger GAO-rapporten som argument for en regeringskonspiration, der har til hensigt at indføre strengere og strengere kontrol og begrænsninger i den personlige frihed, indtil konspiratorerne til sidst har forvandlet samfundet til en politistat. For hvis man skal tro Sandhedsbevægelsen, der ikke blot mener, at små terrorvåben i for eksempel kuffertstørrelse kan listes forbi sikkerhedskontrol, men at enorme våben på op til 100 tons kan listes forbi og placeres i ro og mag i ugevis, så står det meget værre til end, hvad GAO-rapporten siger. Dermed plæderer Sandhedsbevægelsen altså for endnu mere kontrol og indgreb i den personlige frihed, end der er belæg for i GAO-rapporten.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
  • Vildledende
  • Uden vidner
  • Udokumenteret
  • Selvmodsigende
  • Modsiger andre påstande

Kilder

  1. Drills successful planting bombs in 10 buildings, including DHS offices: GAO, 911Blogger.com
  2. GAO Bomb Sting Finds Lapses at Buildings Guarded by Federal Protective Service, The Washington Post

Q & A