Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Analyse af en underskriftindsamling: Avaaz.org


Baggrund

Denne artikel vil undersøge en af de talrige underskriftindsamlinger, som Sandhedsbevægelsen siden terrorangrebet den 11. september 2001 har startet, i forsøg på at få, hvad bevægelsen kalder en “uvildig undersøgelse” af begivenhederne den dag. Underskriftindsamlingen blev startet den 7. maj 2012 af en anonym person der kalder sig “Mark G.” på Avaaz.org, der er en website dedikeret til underskriftindsamlinger. I skrivende stund, den 20. maj 2012, har 387 fra hele verden skrevet under 0. Den danske afdeling af Sandhedsbevægelsen, i11time.dk, beskriver tiltaget med følgende overskrift:
0

Analyse

Primært må det konstateres, at det ikke er en organisation, der samler underskrifter ind, men en privatperson (der optræder anonymt), der blot har brugt siten til det, den er beregnet til. Man kan ikke se hvem der har underskrevet, men det er muligt at underskrive anonymt, og i andres navne. Selve appellen begrundes således:
Building 7 of the World Trade Center, a 47 story building, contained offices of the CIA, the Secret Service, the Securities and Exchange Commission (SEC) several financial institutions and then-Mayor Giuliani’s Office of Emergency Management. Despite never being hit by an airplane, Building 7 was reduced to a pile of rubble in about 7 seconds at 5:20 p.m. on September 11, 2001. After 9/11 this fact has been widely covered up by the U.S. mass media and was even omitted from the 9/11 Commission Report. 0
Man udelader at nævne, at Bygning 7 på tidspunktet for kollapset havde været i brand i over syv timer, hvor brandene ikke var blevet bekæmpet grundet mangel på vand til slukning, og at det var besluttet på et langt tidligere tidspunkt at overlade bygningen til at kollapse, da den allerede var blevet evakueret, og redningsindsatsen derfor kunne fokuseres på de kollapsede tårne, hvor man håbede at finde overlevende og sårede. Dernæst anklager man amerikanske medier for et vidtgående cover-up af Bygning 7s kollaps. Dette er ikke korrekt, idet bygningens kollaps er blevet grundigt beskrevet i talrige nyhedsartikler og indslag på tv. At man så ikke synes, at kollapset er blevet beskrevet grundigt nok, er en personlig vurdering og kan ikke begrunde en mistanke om, at medierne er villige deltagere i en konspiration. Endelig fordrejer man også formålet med den kommissionsundersøgelse, der fandt sted i kølvandet på terrorangrebet. Kommissionen havde til opgave at finde svar på to spørgsmål: Hvad skete der der 11. september, og hvordan kan noget lignende forhindres i fremtiden? Det var ikke kommissionens opgave at undersøge de byggetekniske årsager til nogen af World Trade Center-kompleksets syv bygninger, der alle blev ødelagt den 11. september. Man anklager altså Kommissionen for noget, den ikke havde til formål endsige mandat til at undersøge.
NIST, the National Institute for Standards and Technology (a U.S. government agency) was authorized by Congress to determine “why and how WTC 7 collapsed.” NIST produced a preliminary draft of their final report in August, 2008 omitting the fact that Building 7 fell at free fall acceleration for part of its descent. After a physicist challenged NIST on this point the final report, in November 2008 admitted free fall acceleration for 105′ or 2.5 seconds. NIST wrote, “A more detailed analysis of the descent of the north face found . . . (2) a freefall descent over approximately eight stories at gravitational acceleration for approximately 2.25 s . . . .” (Final Report on the Collapse of World Trade Center Building 7, NIST NCSTAR 1A, page 48) 0
Man udelader meget vigtige dele af afsnittet, der i sin helhed lyder:
The observed descent time of the upper 18 stories of the north face of WTC 7 (the floors clearly visible in the video evidence) was 40 percent greater than the computed free fall time. A more detailed analysis of the descent of the north face found three stages: (1) a slow descent with acceleration less than that of gravity that correspond to the buckling of the exterior columns at the lower floors, (2) a freefall descent over approximately eight stories at gravitational acceleration for approximately 2.25 s, and (3) a decreasing acceleration as the north face encountered resistance from the structure below. 1” (fed skrift angiver det udeladte)
Man har altså udeladt følgende:
  1. At de øverste 18 etager af nordfaçaden faldt 40% langsommere end frit fald
  2. At der var tre stadier i selve kollapset, hvilket ikke vil være tilfældet hvis bygningen var kollapset i frit fald
  3. At det første stadie starter langsomt og er mindre end frit falds hastighed
  4. At det tredje stadie indebærer, at den nordlige façade falder langsommere end frit fald hastighed, fordi de underliggende etager yder modstand
Tilmed antydes det kraftigt, at NIST blev tvunget til en indrømmelse af, at hele bygningen kollapsede i frit fald i 2.5 sekunder. Dette er ikke tilfældet, idet NIST i deres rapport gør det klart, at det kun er en del af den nordlige façade, der falder i frit fald i 2,25 sekund (og altså ikke 2,5 sekund, som hævdet). Appellen fortsætter:
However NIST claimed that this was consistent with their own fire based collapse theory which alleged that the entire collapse began because column 79 became laterally unsupported and buckled due to heat. 0
Det er klart, at denne indvending ikke er gyldig, idet de ovenstående udeladelser fuldt forklarer NISTs konklusion.
NIST has refused to disclose their entire computer model and this column 79 theory was not based on any hard evidence. 0
Det er korrekt, at NIST ikke har villet udlevere deres computermodeller. Det skyldes ikke, at de har noget at skjule, men simpelthen at det ikke er kutyme for nogen organisationer, hverken statslige eller private, at udlevere dyrt udviklet software til offentligheden. Det er interessant at bemærke at man i appellen, og i Sandhedsbevægelsen generelt, på den ene side kræver udlevering af computermodeller, og på den anden side afviser resultaterne fra disse modeller. Dette viser, at man ikke har brug for computermodellerne, da man jo allerede konkluderer, at bygningen kollapser “frit”. Derfor tjener anklagen om svindel kun et formål, nemlig at sværte NIST til. Det er ikke korrekt at teorien om søjle 79 ikke er baseret på hårde beviser. NIST gennemgik møjsommeligt vragresterne af Bygning 7 for at identificere og undersøge forskellige dele af konstruktionen og derfra bygge deres computermodeller. Videre lyder det:
NIST has already admitted the scientific fact of free fall acceleration in Building 7. This is remarkable! Now we ask that NIST tell what this means: that the entire building structure below for at least eight floors was removed just as Building 7 began to fall. Does this not imply use of explosives? We petition for a response. 0
Påstanden om frit fald af hele Bygning 7 gentages, hvor otte etager hævdes “fjernet”, idet bygningen begyndte at kollapse. Dette er i modstrid med det udeladte, som allerede beskrevet. Appellen afsluttes med følgende svada:
This may give a very different understanding of what really happened on 9/11. The reason this matters in 2012 is that the U.S. continues to kill countless people in the so called war on terror all based on the assumption that the World Trade Center attacks were done solely by Muslims. Muslims would not have had the access to Building 7, the equipment, the knowledge of the sophisticated process of controlled demolition nor the time to arrange it. I want peace for myself, my family and friends and millions of people I don’t even know. 0
Her fastslås det at Bygning 7 rent faktisk er blevet ødelagt ved en kontrolleret sprængning, og at denne operation må have være udført af folk der havde uhindret adgang til bygningen. Dette kan kun være folk fra den amerikanske regering.

Konklusion

Udeladelserne giver et helt forvrænget billede af, hvad NIST i virkeligheden siger. Udeladelserne er bevidst fusk: Det kan ikke skyldes hverken sjusk eller uvidenhed, idet man åbenlyst har nærlæst NISTs rapport. Også den danske afdeling af Sandhedsbevægelsen, i11time.dk, er klar over, hvad NIST-rapporten rent faktisk siger, men alligevel støtter man op om denne underskriftindsamling. Det er bemærkelsesværdigt at man ønsker at revidere NIST rapporten med en allerede forudbestemt konklusion, og dermed gå langt videre end hvad Sandhedsbevægelsen ellers har haft som erklæret mål, nemlig at få en ny undersøgelse af begivenhederne den 11. september. Man vil altså ikke afvente resultatet af en sådan undersøgelse, men hopper direkte til konklusionen, at Bygning 7 blev ødelagt ved kontrolleret sprængning. Samlet set kan man sige, at Sandhedsbevægelsen ønsker at presse NIST til en ny undersøgelse ved at anklage NIST for svindel baseret på bevidst usande påstande, men at konklusionen er forudbestemt.

Kilder

  1. Revise the U.S. government final report on the collapse of Building 7, Mark G.
    www.avaaz.org samler underskrifter ind til et krav om svar fra NIST!, Brian Fløe, i11time.dk
  2. NIST NCSTAR 1A: Final Report on the Collapse of World Trade Center Building 7, NIST

Q & A