Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Osama bin Laden er trænet og betalt af CIA

Påstand

Osama bin Laden er trænet og betalt af CIA.0

Baggrund

Det påstås dermed, at Osama bin Laden har stået i ledtog med en magtfuld amerikansk konspiration, der beskytter ham.

Fakta

Der er ingen beviser for, at Osama bin Laden var i lommen på CIA, eller at CIA fik Osama bin Laden til at være stråmand for terrorangrebet den 11. september 2001. Efter den sovjetiske invasion og besættelse af Afghanistan i 1979 og det følgende årti, blev Osama bin Laden, i lighed med andre muslimer, i stigende grad involveret i kampen mod de sovjetiske invasionsstyrker. Kampen blev primært ført af afghanske styrker på mange niveauer, hvor øget guerilla-aktivitet kun var en del af indsatsen. Ret hurtigt begyndte nogle arabiske organisationer og personer, hvoraf Osama bin Laden var en af dem, at opbygge mindre grupper i landet. Han blev oprindelig sendt på missioner til Afghanistan, hvor han arbejdede med konstruktion af veje og bygninger, og specielt fundraising, som han udviste et stort talent for. Det er korrekt, at USA valgte at støtte visse af de grupper, der bekæmpede USAs vigtigste fjende på det tidspunkt: Sovjetunionen. Invasionen i Afghanistan var et chok for USA og den vestlige verden. Ikke siden den ungarske opstand i 1956 og oprøret i Prag i 1968 havde Sovjetunionen tyet til militær intervention. Specielt USA reagerede skarpt, bl.a. ved at boykotte de olympiske lege i Moskva året efter. I løbet af de ti år Sovjet var i Afghanistan, brugte USA forskellige metoder til at påvirke udfaldet. Visse afghanske grupper fik støtte af forskellig art både økonomisk og militært i form af for eksempel Stinger-missiler, efterretninger og andre taktiske benspænd, som den slags skyggekrige altid medfører. De afghanske oprørsstyrker var selv imod indblanding fra arabiske grupper. De anså de små arabiske grupper, der befandt sig i landet som et irritationsmoment og ønskede ikke, at de fik del i den støtte, de selv havde så hårdt brug for.1 Osama bin Laden har heller ikke haft brug for hverken træning eller penge fra amerikanerne. Udover sine evner som fundraiser, rådede han også selv over betydelige midler, som han ikke var karrig med at dele ud af. Meget tidligt i sin karriere indenfor forskellige muslimske organisationer, som han enten selv var med til at stifte, eller blev deltager i, opbyggede han et ry som ekstremt gavmild. Han dækkede ofte samtlige udgifter for hundredvis af tilhængere ad gangen.

Logik

Det er selvmodsigende at hævde, at Osama bin Laden og al-Qaeda blev trænet og betalt af CIA, når man samtidig hævder, at hverken personen eller organisationen stod bag terrorangrebet.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
  • Usand
  • Udokumenteret
  • Ulogisk
  • Selvmodsigende

Kilder

  1. “…at mane den stærkt savnede cia-agent/hulemand/bøh og bussemand bin Laden frem” Thomas Torrens, i11time.dk
    “Hvad med al Qaeda? De blev dannet af CIA i slut-70’erne-80’erne for at bekæmpe de russiske invasionsstyrker. De forsynede dem med uddannelse og våben. Efter den russiske besættelse, modtog de stadig støtte og blev brugt til CIA-støttede projekter. De blev bl.a. brugt i anti-terror-øvelser i USA (‘Able-Danger, Able-Warrior’). Efter 9/11 ville det have været umuligt for medlemmer af al Quaeda at udføre operationer i USA, da de jo var kendt allesammen (jf. Bill Deagle, der nævner, at al Quaeda betyder ‘the Data Base’ – de er simpelthen en liste over agenter).” Morten Hansen, i11time.dk
    “Dette er temmeligt problematisk, da der for det første ikke fremvises et eneste bevis i det fremlagte link og for det andet får det diskussionen til at blive forkert, fordi det ikke går ind i at Al qaeda er skabt af mørklagte underafdelinger af ISI og CIA.” Leif Briis, i11time.dk
  2. CIA-Osama bin Laden controversy, Wikipedia

Q & A