Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Den tredje eksplosion bragte tårnet ned

Påstand

Den tredje eksplosion bragte tårnet ned0

Baggrund

Påstanden hidrører fra et Youtube-klip af en live tv-udsendelse fra det amerikanske tv-selskab WCBS. Den danske afdeling af Sandhedsbevægelsen ved Thomas Torrens, et fremtrædende medlem, har den 19. juli 2012 offentliggjort et link til Youtube-klippet under overskriften “Den tredje eksplosion bragte tårnet ned”. Klippet blev ikke ved offentliggørelsen fulgt af yderligere kommentarer.0

Fakta

Klippets fulde ordlyd er:
“CNN is now reporting that there was a third explosion at the WTC, probably an explosion from the ground that caused WTC 1 to collapse on top of itself. Again, there was a third explosion. It is unclear what caused it, whether it was a bomb or whether the first plane that crashed into the tower has somehow been booby trapped with a bomb that was timed to explode later after the crash had occurred, but CNN is reporting that there was a third explosion that caused WTC 1 to collapse within itself and then collapse on other surrounding buildings, but, you know, it is interesting to reflect upon the timing on what appears to be a terrorist attack.”
Der kom mange, hastige rapporteringer fra et hav af nyhedsmedier på samme tid verden over den 11. september 2001. Som i al journalistik kommer nyhederne først og derefter sandheden, når nyhederne er blevet bekræftet og undersøgt nærmere. Når man rapporterer live om f.eks. katastrofer, svirrer det med oplysninger, som det er umuligt at få verificeret med sikkerhed på stedet. Derfor er journalistens eneste mulighed at være forsigtig og tage forbehold og senere vende tilbage og præcisere eller korrigere oplysningerne. Som klippet netop viser, tages visse oplysninger med forbehold. For eksempel siger reporteren “CNN is now reporting…”, hvilket er en klassisk vending man bruger, når man som journalist har modtaget oplysninger, der ikke er bekræftet entydigt af flere uafhængige kilder. Et andet eksempel på samme forsigtighed er, at reporteren siger “It is unclear what caused it”. Til trods for forsigtighed og forbehold sker der alligevel ofte fejl, som senere må dementeres, eller som simpelthen bare slipper igennem. Det er netop, hvad der sker i dette klip. Reporteren siger “…an explosion from the ground that caused WTC 1 to collapse…”, men WTC 1 er ikke det sydlige tårn, men derimod det nordlige tårn, som stadig står oprejst – omend i brand – på billederne. Efterhånden som dagen og begivenhederne skred frem den skæbnesvangre dag, fik nyhedsmedierne og myndighederne gradvist et bedre overblik over begivenhederne og efterretningerne, og her peger et overvældende antal fysiske beviser, vidneudsagn, lyd- og billedoptagelser og tekniske beviser på, at begge tvillingetårne kollapsede på grund af brand og skader fra de kolliderede fly.1 Der var talrige eksplosioner den dag, hvoraf mange er dokumenterede af vidner og video-optagelser. De stammer typisk fra eksploderende bildæk, gasflasker, computerskærme og benzintanke. Efterfølgende er der heller ikke fundet spor af eksplosiver i ruinerne fra World Trade Center.

Logik

Der er to åbenlyse problemer i påstanden.
 1. Thomas Torrens og Sandhedsbevægelsen argumenterer selektivt ved at hævde, at en eksplosion var årsagen til Sydtårnets kollaps.

  Dels fravælger de at tage andre rapporteringer og undersøgelser i betragning, der peger på andre årsager, og dels ignorerer de, at reporteren tager forbehold for fejl, for slet ikke at tale om, at reporteren som nævnt faktisk begår en fejl.

  Endelig modsiger de sig selv på to punkter ved at tage indslaget for gode varer, for det fremgår nemlig også af indslaget, at der er tale om et terrorangreb, “…what appears to be a terrorist attack….”, og at tårnet kollapser på omkringstående bygninger, “…and then collapse on other surrounding buildings…”.

  Sandhedsbevægelsen hævder generelt, at der netop ikke er tale om et terrorangreb, men et såkaldt inside job, og tilsvarende hævder bevægelsen normalt, at de kollapsende tårne styrtede i deres egne fodspor, og altså ikke beskadigede de omkringliggende bygninger.

  Med andre ord vælger Thomas Torrens og Sandhedsbevægelsen kun at fokusere på det, som kan understøtte deres egne konspirationsteorier og ignorere alt, hvad der modbeviser dem.


 2.  

 3. På et overordnet plan modsiger påstanden en anden ofte fremsat påstand fra Sandhedsbevægelsen, nemlig at det eksotiske, hemmeligt militært fremstillede såkaldte nanotermit skulle være årsagen til tårnenes kollaps. Men den påstand strider imod den aktuelle påstand om, at en bombe – enten medbragt i flyet eller placeret i bygningen – skulle være årsagen.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
 • Ubekræftet af andre kilder
 • Uden tekniske beviser
 • Selvmodsigende

Kilder

 1. Thomas Torrens, i11time.dk
 2. 9/11 Commission Report NIST NCSTAR 1, Undersøgelse af WTC 1 og 2

Q & A