Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Flight 93 blev skudt ned

Påstand

Flight 93 blev skudt ned.0

Baggrund

Krateret

Påstanden om, at Flight 93 blev skudt ned, er fremkommet ud fra, at man har fundet vragrester fra flyet op til 12 kilometer fra nedstyrtningsstedet. Blandt andet lå en flymotor, der vejede et ton, cirka 800 meter fra nedstyrtningsstedet. Påstanden underbygges med argumentet om, at nedstyrtningsstedet ikke ligner et flyulykkested. Der er for få og for små vragrester. Man henviser til, at der ved andre, selv voldsomme, flystyrt er tydeligt genkendelige flydele på nedstyrtningsstedet.
Some officials have suggested that wind scattered the debris once on the ground, but wind certainly couldn’t have blown a one-ton engine a half-mile.1
The wide displacement of the plane’s debris, one explanation for which might be an explosion of some sort aboard prior to the crash. Letters — Flight 93 was carrying 7,500 pounds of mail to California — and other papers from the plane were found eight miles (13km) away from the scene of the crash. A sector of one engine weighing one ton was found 2,000 yards away. This was the single heaviest piece recovered from the crash, and the biggest, apart from a piece of fuselage the size of a dining-room table. The rest of the plane, consistent with an impact calculated to have occurred at 500 mph, disintegrated into pieces no bigger than two inches long. Other remains of the plane were found two miles away near a town called Indian Lake. All of these facts, widely disseminated, were confirmed by the coroner Wally Miller.2

Andre fly i området

I tiden omkring nedstyrtningstidspunktet blev “et hvidt jetfly” i en højde af cirka 34.000 fod, og/eller to F-16 jagerfly observeret i området 3.
Also, there was one brief report on CBS television before the crash that two F-16 fighters were tailing Flight 93.4
I februar 2004 fortæller en pensioneret oberst, Donn de Grand-Pre, at han kender piloten, major Rick Gibney, som har skudt flyet ned ved hjælp af to Sidewinder-missiler affyret fra hans F-16 jagerfly.
No, that was hit at 10:00 hours. It was taken out by the North Dakota Air Guard. I know the pilot who fired those two missiles to take down 93.5

Telefonsamtaler

De telefonsamtaler, der blev foretaget af visse passagerer, anses for at være så mystiske, at de ikke passer ind i billedet af et kapret fly. De var alle, undtagen en enkelt, meget kortfattede på trods af, at en del ringede igen senere. Edward Felt ringede og fortalte, at han havde set hvid røg og hørt noget, der kunne lyde som en eksplosion, et par minutter inden flyet styrtede.6 Det opkald, der varede længst, blev foretaget af Todd Beamer. Beamer, der havde en gravid hustru, snakkede i hele 13 minutter med Lisa Jefferson, der var servicemedarbejder i teleselskabet Verizon.7

Andet nedstyrtningstidspunkt

En række kilder peger på, at tidspunktet for nedstyrtningen skete tre minutter senere end, hvad myndighederne hævder. Kilderne er seismologiske målinger og nyhedsreportager. Forsinkelsen skulle skjule det virkelige tidspunkt, hvor flyet blev skudt ned.8

Fakta

Flight 93 blev bevidst styrtet ned af flykaprerne. Flyet forlod Newark-lufthavnen i New Jersey kl. 8.42. Cirka tre kvarter senere erobrede flykaprerne cockpittet og vendte flyet i retning mod Washington D.C. Passagererne begyndte at ringe til familie og myndigheder for at fortælle om kapringen og blev under disse samtaler klar over, at andre fly var blevet kapret og fløjet ind i World Trade Center. Med den viden blev de klar over, at de var tiltænkt samme skæbne og besluttede derfor at gå i kamp mod flykaprerne i håb om at overmande dem. Før de nåede at erobre cockpittet, blev flykaprerne dog klar over truslen fra passagererne, og valgte at styrte flyet næsten lodret ned i jorden.9

Krateret

Magasinet Popular Mechanics undersøgte i deres marts 2005-nummer de centrale konspirationsteorier om terrorangrebet den 11. september 2001. Flyet ramte jorden med en fart af cirka 900 km/t, så det er forventeligt, at vragdele blev kastet både højt og et godt stykke videre i flyets retning. Langt de fleste vragdele blev da også fundet i umiddelbar nærhed af krateret. Der blev fundet lettere materiale som papir og nylon op til 13 km fra krateret, hvilket ikke er overraskende. Den pågældende del af den ene flymotor blev ikke fundet cirka 1,8 km, men knap 300 meter, fra krateret. Det var et turbineblad, og det vejede ikke et ton. Turbinebladet blev fundet syd for krateret, hvilket betyder, at det må have været fortsat i flyets retning, efter det ramte jorden. Dette er konsistent med forklaringen om, at hele flyet ramte jorden i hel tilstand. Hvis motoren var blevet separeret fra flyet, i fald et missil ramte det, ville motoren være faldet mere lodret til jorden end flyet og dermed ligge før nedstyrtningsstedet, eftersom flyet stadig ville have vinger og fremdrift på den anden motor til at forsinke flyets nedstyrtningstidspunkt. Flyets flight data recorder blev fundet den 13. september. Flyets cockpit voice recorder, der blev fundet dagen efter, havde boret sig hele 8 meter ned i jorden. Det siger lidt om de voldsomme kræfter, flyet var udsat for ved styrtet. Samtlige menneskerester blev fundet i et område på cika 0,28 km2, svarende til omtrent 500 m x 500 m. Den største ligdel var et par sammenhængende rygsøjleled. Alle ombordværende er blevet identificeret.10 Ganske få flystyrt sker med den hastighed, men dette eksempel på et testfly, der rammer en mur, giver et indtryk af, hvilke tilintetgørende kræfter, der er på spil.

Andre fly i området

Popular Mechanics undersøgte også denne påstand. Oberstløjtnant Rick Gibney afstod fra at kommentere, men ifølge talsmanden for Air National Guard, Sgt. David Somdahl, fløj Gibney i en F-16 den morgen. Han var dog langt væk fra nedstyrtningsstedet. Han var lettet fra Fargo, North Dakota for at flyve Ed Jacoby Jr., lederen af New York State Emergency Management Office, fra Bozeman, Montana, til Albany, New York. Jacoby skulle koordinere indsatsen fra de 17.000 redningsfolk, der var sat ind for at imødekomme behovet for katastrofehjælp. Ed Jacoby har bekræftet hvad Somdahl har fortalt.
Popular Mechanics kunne også dokumentere, at det fly, der blev observeret i området, ikke var et jagerfly, men et fly af typen Dassault Falcon 20, en business jet, ejet af VF Corporation of Greensboro, N.C. Flyet var på vej mod Johnstown-Cambria-lufthavnen cirka 30 km nord for Shanksville i en højde af 3-4000 fod, da det blev kontaktet af luftfartsmyndighederne og bedt om at undersøge området, hvor Flight 93 var styrtet. Piloten lokaliserede krateret og informerede luftfartsmyndighederne.10

Telefonsamtaler

Det er usikkert om Edward Felt fortalte om hvid røg og noget, der mindede om en eksplosion, da Felts bror efter at have hørt samtalen hos FBI ikke hørte sin bror sige noget om røg eller eksplosion. John Shaw, der modtog Edward Felts opkald, afviser også historien.11 Hvis Edward Felt alligevel har berettet om dette, taler det dog imod, at flyet blev skudt ned, idet et missil ville have skudt hul i flyet, der øjeblikkelig ville have resulteret i et voldsomt trykfald. Samtalen fandt sted kl. 9.58 lokal tid, hele fem minutter før nedstyrtningen kl. 10.03. Flyet ville ikke have kunnet holde sig i luften i så lang tid, hvis det var blevet ramt af et missil. Felt kan have set damp fra kogende vand, der, ifølge andre telefonsamtaler, blev forberedt af stewardesserne til brug mod flykaprerne. Braget skyldtes højst sandsynligt, at en madvogn blev brugt som rambuk mod døren til cockpittet. På det tidspunkt, hvor Edward Felt ringer, er flyet i 6.000 fods højde, men stiger umiddelbart efter til 10.000 fod, hvilket er i modstrid med teorien om at flyet på det tidspunkt skulle være ramt af et missil. Flyet skulle i så fald omgående begynde at falde mod jorden.12 Todd Beamer talte med Lisa Jefferson i cirka 13 minutter. Hun tilbød at stille ham om til sin kone, men han afslog, da hun var gravid, og han ikke ville forurolige hende.

Andet nedstyrtningstidspunkt

Det er korrekt, at der er en vis usikkerhed om det nøjagtige tidspunkt for nedstyrtningen. Seismologiske målinger indikerer, at det skete kl. 10.06, mens alle andre registreringer fra henholdsvis CVR (Cockpit Voice Recorder), FDR (Flight Data Recorder), ATC (Air Traffic Control) og radarer samstemmende viser kl. 10.03 som nedstyrtningstidpunkt. FBI har senere modtaget en erklæring fra seismologen Won-Young Kim, som forklarer at signal/støj-forholdene i de seismiske målinger gør, at målingerne ikke er definitive. FBI har desværre valgt ikke at offentliggøre erklæringen, hvilket naturligvis svækker denne delforklaring.13 På den anden side må det være langt lettere at manipulere med andre tidspunkter end at måtte indrømme, at de forskellige kilders tidsangivelse ikke stemmer helt overens. Det ville også forhindre tvivl og mistænkeliggørelse.

Logik

Hvis flyet blev ramt af et missil, ville man finde hele kroppe og større ligdele, end hvad tilfældet var. Da Pan Am Flight 103 eksploderede over den skotske by Lockerbie i 1988, fandt man mange passagerer på jorden, der var i hel tilstand. Der er endda noget, der tyder på, at en af de ombordværende var i live efter styrtet, men døde umiddelbart efter.14 Hvis Edward Felt ringer og fortæller om en eksplosion fem minutter før styrtet, er dette i modstrid med en anden del af påstanden, nemlig den om at tidspunktet for styrtet skulle være tre minutter senere end, hvad myndighederne fortæller. Det betyder, at flyet skulle holde sig i luften i otte minutter efter at være ramt af et missil. Det er overraskende, at en nedskydning af Flight 93 bruges som argument for et inside job:
 • Det modsiger påstanden om, at militæret ikke var til stede den dag, hvilket af visse konspirationstilhængere bruges som argument for, at en regeringskonspiration stod bag. Normalt er militæret gearet til at gribe ind i tilfælde af kapring og i værste fald skyde eller tvinge kaprerne ned, men i 2001 var man ikke forberedt på hverken flere samtidige kapringer, eller at flyene ville blive brugt som missiler. Nogle fly fra luftvåbenet nåede på vingerne den dag, men i den totale forvirring fik de ikke klare meldinger om, hvor de skulle flyve hen i det korte tidsrum, hvor angrebene fandt sted.
 • Det får en regeringskonspiration til at fremstå sønderlemmende inkompetent: Først skulle man have planlagt at kapre et fly med henblik på at bruge det som levende missil mod Det Hvide Hus eller Capitol Hill for derpå at skyde det ned på en ligegyldig pløjemark i Pennsylvania. Formålet med denne konspiration skulle være at skræmme og ophidse befolkningen til at støtte op om regeringens krigspolitik, men at skyde flyet ned er langt mindre dramatisk end at lade det nå sit mål, hvilket jo i den grad blev understreget, da Flight 11 og Flight 175 ramte World Trade Center, og Flight 77 ramte Pentagon.
 • Det modsiger også selve planlægningen, for hvorfor skulle man overhovedet kapre flyet og tvinge det i en anden retning endsige sætte terrorister ombord, når man alligevel ville skyde det ned?
 • Der er i øvrigt slet ingen grund til at skjule en eventuel nedskydning. I lyset af dagens øvrige katastrofale hændelser, ville det jo nærmest være det eneste rigtige at gøre. Det ville have været fuldt forståeligt og acceptabelt som et logisk forsvar mod en endnu større katastrofe. Eftersom kampfly allerede var på vej mod det kaprede Flight 93, kunne det meget vel have resulteret i en nedskydning. Passagererne kom blot det uundgåelige i forkøbet ved at gå til angreb på flykaprerne, en særdeles heltemodig handling. Hvis man endelig skulle skjule noget, skulle det være det pinlige i, at man ikke vidste, hvor man skulle sende sine kampfly hen. Det har man så valgt ikke at gøre.
 • Når man ser hele dagens hændelser i sammenhæng, så er påstanden om nedskydning i direkte modstrid med en konspirations mål: Hvorfor skulle man nøje planlægge angreb med selvmordsfly mod fire bygninger og lade det ene slå fejl?
 • Og så er der den helt indlysende selvmodsigelse, at nogle konspirationsteoretikere påstår, at krateret og resterne efter flyet ikke tyder på et flystyrt (svarende til påstanden om, at Flight 93 blev bortført til Cleveland), mens andre påstår, at der har fundet en nedskydning sted. Begge udsagn kan ikke være sande. Så man famler altså i blinde og er uenige internt om et alternativ til den officielle forklaring.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
 • Usand
 • Uden vidner
 • Udokumenteret
 • Ulogisk
 • Selvmodsigende

Kilder

 1. Evidence Indicates Flight 93 Was Shot Down, 911research
 2. Evidence Indicates Flight 93 Was Shot Down , 911research
 3. Unanswered Questions: The Mystery of Flight 93
 4. Evidence Indicates Flight 93 Was Shot Down , 911research
 5. Unanswered Questions: The Mystery of Flight 93
 6. Transcript: Alex Jones Interviews Col. Donn de Grand-Pre, U.S. Army (ret.): Explosive New 9/11 Revelations and Explanations, Prison Planet
 7. Post Gazette, 12. september, 2001
 8. Call anomalies, 911research.com
 9. Evidence Indicates Flight 93 Was Shot Down, 911research
 10. 9/11 Commission Report, side 11-14
 11. Debunking the 9/11 Myths: Special Report – Flight 93, Popular Mechanics
 12. Conspiracy Theory – Who brought down Flight 93? How? And why are so many people still asking questions?, Pittsburgh Pulp, 28. november 2002
 13. Specialist’s Factual Report of Investigation, Digital Flight Data Recorder, National Transportation Safety Board
 14. 9/11 Commission Report, side 461-462
 15. Pan Am Flight 103, Wikipedia

Q & A