Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


En italiensk præsident sagde, at CIA og MOSSAD stod bag 11. september

Påstand

Francesco Cossiga, tidligere italiensk præsident, sagde i 2007, at det var efterretningstjenesterne CIA og Mossad, som sammen gennemførte operation 11. september, og at dette er “almindelig viden” i efterretningsverdenen.0

Baggrund

Påstanden har cirkuleret i Sandhedsbevægelsen i årevis og udgør en central del af, hvad bevægelsen kalder “fløjteblæsere” (fra engelsk: whistle-blowers), mennesker der afslører deres viden om, at terrorangrebet den 11. september 2001 i virkeligheden var en konspiration planlagt og udført af blandt andet den amerikanske regering, det amerikanske militær og en lang række andre involverede.

Citatet bruges også af den danske underafdeling af Sandhedsbevægelsen, i11time.dk.

Fakta

Francesco Cossiga (1928-2010) var en italiensk politiker, landets 43. premierminister (august 1979 til oktober 1980), og den 8. præsident for den italienske republik (juli 1985-april 1992).1

I sine sidste år som præsident begyndte Cossiga at komme med udtalelser, der af mange blev anset for at være upassende, og overskred hans forfatningsmæssige beføjelser. Det fik nogle kommentatorer til at udtrykke tvivl om hans mentale tilstand.

Påstanden stammer fra et interview i 2007 i den italienske avis Corriere della Sera2, hvor Cossiga blev citeret for følgende om en video af Osama bin Laden:

“Kilder tæt på Palazzo Chigi, nervecenteret for det italienske efterretningsvæsen, peger på, at ikke-autenciteten af videoen er afgjort af det faktum, at Osama bin Laden “tilstod”, at al Qaeda stod bag angrebet den 11. september på Twin Towers i New York, mens alle de demokratiske kredse i Amerika og Europa, specielt den italienske efterretningstjeneste, nu godt ved, at det katastrofale angreb var planlagt og udført af det amerikanske CIA og Mossad med hjælp fra den zionistiske verden for at anklage de arabiske lande og for at overtale de vestlige magter til at gå ind i Irak og Afghanistan.”
I interviewet anklager Cossiga også sin politiske modstander Silvio Berlusconi for at have bestilt videoen af Osama bin Laden hos Mediaset, det største mediehus i Italien, som Berlusconi kontrollerer.

Citatet, som i11time.dk bruger, er beskåret, så det ikke fremgår, at Cossiga anklager Berlusconi for at stå bag en falsk video af Osama bin Laden, og så det ikke fremgår, at jøder anklages for at være medskyldige i terrorangrebet den 11. september 2001.

Der er ingen beviser på, at Francesco Cossigas påstand er korrekt. Derimod bruges påstanden selektivt til at anklage CIA og Mossad, men ikke jøderne og Berlusconi.

Logik

Det er vigtigt at huske på, at Cossiga ikke udtaler sig i kraft af nogen position, hvor han har haft adgang til inderkredsen i statsapparatet. I årene mellem terrorangrebet og interviewet havde Cossiga ingen reel politisk magt. Det kan heller ikke ignoreres, at Cossiga og Berlusconi var politiske modstandere. Alene det faktum, at Cossigas hensigt ikke er at afsløre en hemmelig konspiration, men at ramme sin politiske rival, gør hans anklage svær at tage alvorligt.

Hvad selve brugen af citatet angår, er det uklart, hvorfor man fra Sandhedsbevægelsens side helt har udeladt anklagen mod både Berlusconi og jøderne.

En mulighed er, at man ikke anser indblandingen af både Berlusconi og jøderne for at være plausibel. I så fald foretager man en selektiv bedømmelse, hvor man på den ene side tror blindt på Cossiga, når han anklager CIA og Mossad for at stå bag terrorangrebet, og på den anden side blankt afviser, at Berlusconi og jøderne var medskyldige.

En anden mulighed er, at man i Sandhedsbevægelsen ikke udadtil vil skilte med, at jøderne på denne måde bliver anklaget, mens man internt ikke har sådanne skrupler. Hvis dette er tilfældet, forsøger Sandhedsbevægelsen at få folkelig opbakning til en undersøgelse og et retsligt opgør, hvor det først på et senere tidspunkt afsløres, at jøderne også stod bag. Man narrer altså befolkningen til at deltage i jødeforfølgelser, uden at den er klar over det, før undersøgelsen er gået i gang, og det er for sent at stoppe processen.

Uanset hvad årsagen end måtte være, betyder det overordnet, at man fra organisationens side søger at skjule sandheden for offentligheden. Dette er i direkte strid med Sandhedsbevægelsens erklærede mål, nemlig at alt omkring den 11. september skal lægges frem.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
  • Usand
  • Manipulerende

Kilder

  1. (2:13) https://www.youtube.com/watch?v=y8DYtKbAMhM