Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Osama bin Ladens tilståelsesvideoer er falske

Påstand

De videoer, hvor det påstås, at Osama bin Laden indrømmer angrebet, er tydeligvis falske.0

Baggrund

I tiden efter terrorangrebet den 11. september 2001 udsendte al Qaeda en række proklamationer enten i skreven form, som lydoptagelser eller videoer, hvor specielt Osama bin Laden gjorde rede for blandt andet al Qaedas grunde til at planlægge og udføre terrorangrebet. Sandhedsbevægelsen hævder, at de proklamationer, hvor Osama bin Laden indrømmer organisationens ansvar, er falske. En video, der fremkom i december 2001, bliver fremhævet som det måske mest tydelige bevis på et fupnummer.
Sandhedsbevægelsen giver flere grunde til dette:
  • Oversættelsen indeholder fejl, der overdriver eller forvansker udtalelserne fra Osama bin Laden, så det fejlagtigt ser ud til at være en tilståelse.
  • Personen, der fastslår al Qaedas ansvar, hævdes ikke at kunne være Osama bin Laden.0

Oversættelsesfejl

Den tyske tv-station, Westdeutscher Rundfunk, lod videoen undersøge af tre eksperter1, Dr. Abdel El M. Husseini, forsker i arabisk kultur, Dr. Murad Alami, diplomoversætter, og Professor Gernot Rotter, Islam-forsker og forsker i arabisk kultur, Asien-Afrika-Institut, Hamburgs Universitet.
Dr. Abdel El M. Husseini: “Jeg har omhyggeligt gennemgået Pentagons oversættelse. Denne oversættelse er meget problematisk. På de vigtigste steder, som skulle bevise, at bin Laden var gerningsmanden, er den ikke identisk med den arabiske tone.”1
Det er uvist, om der menes “den arabiske sprogtone” eller “det, der bliver sagt på båndet på arabisk”. Det er formodentlig det sidste. I tv-programmet hævder man, at der findes mange eksempler på forkerte oversættelser, men man nævner kun tre: Eksempel 1
Ifølge Pentagon-oversættelsen siger bin Laden: “Vi har beregnet antallet af døde på fjendens side på forhånd.” “Im Voraus”, på engelsk (dansk): “på forhånd”. Dr. Murad Alami: “Der står ikke “på forhånd” (nogen steder i teksten). Det er forkert. Når man går ud fra den originale version på arabisk, og der foreligger ikke nogen misforståelse, så kan man reelt ikke forstå det (få det ud af det, forstå det på den måde).”1
Eksempel 2
Ifølge Pentagon-oversættelsen siger bin Laden: “Vi havde modtaget en underretning/efterretning/meddelelse den foregående torsdag, om at begivenheden ville finde sted på denne dag:” “Foregående”: “previous”. Dr. Murad Alami: “Foregående findes ikke. Den efterfølgende sætning om, at denne begivenhed ville finde sted på den dag henholdsvis på denne dag, kan ikke høres ud af denne arabiske originaludgave.”1
Eksempel 3
Ifølge Pentagon-oversættelsen siger bin Laden: “Vi opfordrede enhver af dem (dem alle/hver enkelt af dem) til at tage til Amerika.” “Vi”, på engelsk “we”. Dr. Murad Alami: “Denne oversættelse med “vi” er forkert. “Det blev krævet af dem’, hedder det i den arabiske originaludgave, som jeg har hørt. Det, der kommer derefter, i sætningen henholdsvis efterfølgende (del)sætning er uforståeligt.”1
På tysk findes dels verbet fordern: kræve, fordre, og dels det sammensatte verbum auffordern: opfordre. Professor Rotter havde denne kommentar:
Professor Gernot Rotter: “Uafhængigt af om Bin Laden selv var involveret, organisatorisk, aktivt i attentaterne eller ej: Dette bånd er af så dårlig kvalitet, at det i passager slet ikke er til at forstå. Og det, som kan forstås, er ofte revet ud af sammenhængen, så man slet ikke kan bruge det til at konstruere noget bevis(middel). De amerikanske oversættere, som har lyttet til båndene og transskriberet dem, har åbenbart på mange steder skrevet ting ind (tilføjet ting), som de ønskede at høre, men som ikke kan høres – heller ikke efter at lytte til det flere gange.”1

Forkert person

Det påstås også, at personen, der ses i videoen, slet ikke er Osama bin Laden:
Endelig er der ikke meget, der tyder på, at det er bin Laden i den omtalte video. Eller måske var han så forfængelig, at han fik rettet på sin næse og kindben? Penge havde han jo nok af.2
Hvem af disse personer er ikke Osama Bin Laden ?
SVAR: Hvis du har valgt som de fleste, har du valgt “E” og er enig med de fleste i, at denne person ikke er den rigtige Osama Bin Laden! “E”-Osama optræder iøvrigt i den såkaldte “tilståelsesvideo”, som blev fundet ved et mindre mirakel i Afghanistan, og som er kronbeviset på, at Osama Bin Laden stod bag 11. september-angrebet.3

Fakta

Oversættelsesfejl

Enhver oversættelse indebærer fortolkninger af, hvad der bliver sagt. Her sammenlignes en oversættelse fra arabisk til engelsk med en oversættelse fra arabisk til tysk. Engelsk og tysk er vestgermanske sprog, mens arabisk tilhører de afroasiatiske sprog. Oversættelsen tager allerede højde for, at visse passager er uforståelige eller giver anledning til tvivl om indholdet. Derfor kan man ikke nødvendigvis drage den konklusion, at oversættelsen er bevidst fordrejet eller forkert. Det kan sagtens være fortolkningsmæssige skøn. Kritikken af oversættelsen går på enkelte ord, der ikke har afgørende betydning for hele budskabet. Kritikerne har øjensynligt ikke haft noget at indvende overfor disse oversættelser fra en lidt længere video, der klart viser, at Osama bin Laden tager ansvaret for terrorangrebet (04:26 – 06:00):
OBL: The brothers who executed… All they knew was that there was a martyrdom operation. They were asked to go to the United States… Europe… but they did not know one single little thing about the nature of the operation. [male voices in the background] Unidentified Sheikh: Praise be to God. OBL: They were just getting trained… They were not told about things there until a short period of time before they boarded [the airplanes]… Unidentified Sheikh: Praise be to God. OBL: [UI] – and those are not the leaders of the airplane. The leaders of the airplane are there, getting trained. These [trainees] did not know those [trainees]. Unidentified Sheikh: Praise be to God. OBL: [UI] in the airplane, and they are going very fast and it is hitting the building – and the operation is going on… [laughing]… They broke the good news. We said, God bless you…” [UBL and males laughing]
Download videoen her Derfor må kritikken af oversættelsen anses for at være i småtingsafdelingen, hvor det mere er et spørgsmål om fortolkning end om bevidst fordrejning.

Forkert person

Ser man hele videoen igennem, er det tydeligt, at personen er Osama bin Laden. Her er nogle tidsangivne eksempler på stillbilleder, der ikke er forstørret, så forvrængninger undgås:
00:42 00:52
00:55 06:31
06:44 07:51
09:14 09:22
Man udvælger altså et enkelt stillbillede, hvor gengivelsen ikke er optimal, men ignorerer de mange stillbilleder, hvor det er tydeligt, at personen er Osama bin Laden. Der kan være flere forklaringer på, hvorfor man kun baserer sin konklusion på et enkelt stillbillede. Enten har man ikke selv set videoen igennem og forsøgt at finde de klareste stillbilleder, men har blot ukritisk overtaget andres udlægning, eller også har man specifikt udvalgt et meget uklart stillbillede for bevidst at så tvivl om personens identitet.

Logik

Hvorvidt Osama bin Laden har tilstået på forskellige videoer/lydbånd eller ej, er ikke afgørende for, om han stod bag forbrydelsen. En person, som er mistænkt for en forbrydelse, klarer jo ikke frisag, blot ved at benægte at stå bag forbrydelsen. Omvendt er en person ikke skyldig, blot han tilstår. Man kan stille sagen på spidsen og pege på den manglende tilståelse fra George W. Bush, om at han, sammen med andre, skulle være de virkelige bagmænd bag terrorangrebet den 11. september 2001. Hvis påstanden om, at Osama bin Laden ikke selv stod bag, fordi han selv benægter det, skal tages alvorligt, betyder det jo tilsvarende, at George W. Bush heller ikke er den skyldige (hvilket Sandhedsbevægelsen ellers ofte antyder), da han ikke engang har udtalt sig om sin egen skyld. I yderste konsekvens betyder det, at eftersom ingen har taget skylden på sig, er terrorangrebet slet ikke sket. Påstanden om en manglende tilståelse ses også hos Holocaustbenægtere, som peger på en manglende ordre fra Adolf Hitler om systematisk at udrydde jøderne under anden verdenskrig. Hvis en sådan ordre ikke kan findes, argumenteres det, at jøderne slet ikke blev udryddet af nazisterne.4 Påstanden modsiger endda sig selv: Hvis personen i videoen ikke siger, at det var al Qaeda, der stod bag, så er det ligegyldigt om personen er Osama bin Laden eller ej. Det omvendte gælder også: Hvis personen ikke er Osama bin Laden, så er det ligegyldigt hvad personen siger.

Konklusion

På trods af divergerende fortolkninger viser hele oversættelsen klart, at Osama bin Laden har taget ansvaret for terrorangrebet den 11. september 2001. Ser man på hele videoen og ikke kun et enkelt udvalgt stillbillede er det åbenlyst, at personen er Osama bin Laden. Påstanden er med andre ord:
  • Usand
  • Ulogisk
  • Selvmodsigende

Kilder

  1. Løbeseddel, i11time.dk CIA bag Bin Laden video, Thomas Torrens, i11time.dk Osama Bin Ladens “confession-video” er ikke oversat korrekt, Leif Briis, i11time.dk
  2. Bin-Laden-Video: Falschübersetzung als Beweismittel?, Westdeutscher Rundfunk
  3. Osama Bin Ladens “confession-video” er ikke oversat korrekt, Leif Briis, i11time.dk
  4. CIA bag Bin Laden video, Thomas Torrens, i11time.dk
  5. Holocaust Denial, Anti-Defamation League

Q & A