Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Flymotor stammer ikke fra Flight 175

Påstand

Den motor, der blev fundet på Murray Street, passer ikke til den, som Flight 175 officielt havde.0

Baggrund

Da Flight 175 ramte WTC 2 fortsatte dele af flyet ud gennem bygningens modsatte side, herunder noget af den ene flymotor, som senere blev set og fotograferet på Murray Street, hvor den var landet. Det hævdes, at denne motordel ikke kan stamme fra Flight 175, fordi den tilsyneladende har nogle køledyser monteret, som ikke matcher med Flight 175’s motortype.

Det fremtrædende medlem af den danske afdeling af Sandhedsbevægelsen, Jeppe Severin, konkluderer utvetydigt, at den havarerede motor på Murray Street er af typen Pratt & Whitney JT9D-7A -7F eller -7J og ikke af typen Pratt & Whitney JT9D-7RD4, som er den, der bør sidde på Flight 175.1 Det gør han på baggrund af to reservedelsbilleder af turbinekølesystemer sammenlignet med den havarerede motordel:

Reservedel A

Reservedel B

Flymotor, fundet ved Murray Street

En variant af påstanden antyder, at motoren på Murray Street er placeret for at give indtryk af, at WTC 2 blev ramt af et passagerfly, fordi det i virkeligheden skulle være blevet ramt af noget andet.2

Fakta

Flight 175 var et af United Airlines’ fly af typen Boeing 767-222 udstyret med to stk. Pratt & Whitney JT9D-7R4D-motorer.3 Boeing 767-222 kan være udstyret med flere typer motorer4, men alle United Airlines fly af den type benyttede kun JT9D-7R4D-motorer3. Motortyperne JT9D-7A, -7F og 7J er ældre motortyper end JT9D-7R4D5 og benyttes slet ikke på Boeing 767’ere, men på Boeing 747’ere og altid fire af gangen6, ikke kun to som på 767’ere. Der er redaktionen bekendt ingen offentligt tilgængelig dokumentation, der i detaljer viser, hvorledes de to motorer på Flight 175 var konstrueret. Det er ikke bevist, at de billeder, Sandhedsbevægelsen har fremlagt, viser to sammenlignelige reservedele. Reservedelenes navne antyder i hvert fald, at de anvendes til to forskellige ting:
 1. HPT Cooling Duct TOBI, configuration 2
 2. HPT Cooling Duct Assembly
Selvom motoren på Murray Street ser ud til at have vinklede køledyser svarende til reservedelen på billede B, der matcher JT9D-7A, -7F, og 7J-motortyperne (standard på Boeing 747-maskiner), så udelukker det ikke, at der kan være tilsvarende vinklede køledyser på en JT9D-7R4D-motor (standard på Boeing 767-222 og dermed Flight 175). Det andet billede kan i princippet forestille en hvilken som helst reservedel i forbindelse med turbinekølesystemet. Alene vendingen ”Configuration 2” antyder, at der er flere varianter. Der skal ganske enkelt fremlægges mere præcise konstruktionstegninger og/eller et mere komplet sæt reservedelsbilleder, før der kan konkluderes. Bevisbyrden tynges yderligere af, at alle andre fakta peger på, at motoren netop tilhører Flight 175, for eksempel at United Airlines mangler en Boeing 767-2227, at de ombordværende på Flight 175 savnes8, og at radardata9 og videooptagelser10 viser et fly, der svarer til Flight 175, ramme WTC 2. Der er ingen vidner eller anden evidens, der peger på, at motoren på Murray Street skulle være placeret til lejligheden.

Logik

Det ligger indlejret i påstanden, at hvis ikke motoren matcher Flight 175, så blev WTC 2 ikke ramt af Flight 175, men af et andet fly. Problemet er, at den tænkning blot rejser endnu flere spørgsmål og giver anledning til endnu flere antagelser såsom:
 • Hvor er så Flight 175 og alle de ombordværende?
 • Hvilket fly er så dette alternative fly, og hvem var om bord?
 • Hvem har placeret en havareret motor på Murray Street og gjort det helt uset?
Disse nye antagelser har ingen folk bag påstanden givet noget som helst evidensbaseret svar på. Derfor falder påstanden med et brag for ”Ockhams ragekniv” om, at den teori, der fordrer færrest antagelser, som regel er den rigtige. Men selv hvis man ser bort fra Ockhams ragekniv, kan man ikke se bort fra, at bevisbyrden påhviler den, der fremsætter påstanden, og den bevisbyrde er netop ikke løftet. Det er selvmodsigende at påstå, at motoren på Murray Street er en Pratt & Whitney JT9D-7A, -7F eller -7J, for det ville betyde, enten at WTC 2 blev ramt af en Boeing 747, hvilket billederne af flyet inden kollisionen modsiger, da der tydeligvis kun er to motorer på flyet, eller at WTC 2 blev ramt af en helt ukendt flykonstruktion, der ligner en Boeing 767-222 forsynet med to motorer, der normalt hører til en Boeing 747, og derfor slet ikke er kalibreret til at sidde på en 767’er.
Påstanden er i modstrid med en anden påstand, hvor man hævder, at en Boeing 767-222 ikke kan flyve 950 km/t i 1.000 fods højde på grund af luftens densitet, og at det derfor ikke kan være Flight 175, der ramte WTC 2, men i den herværende påstand henviser man til en Boeing 747, hvis aerodynamiske egenskaber ikke giver større eller mindre sandsynlighed for at kunne gennemføre tilsvarende manøvrer og flyvning, fordi de overordnede konstruktionsforskelle mellem en 767’er og en 747’er, hvad angår vinger, haleror, skrog, højderor, etc. ikke er radikalt anderledes funktionsmæssigt i modsætning til fx en Concorde eller en F16. Tilsvarende er det også absurd at pege på en Boeing 747, alene fordi det er meget svært at overse de ret tydelige visuelle forskelle, der trods alt er, i design og længde på en Boeing 767 og en Boeing 747.
Stillbillede fra video af Flight 175, på vej mod WTC 2, med en Boeing 747 indsat:
Påstandens variant om, at motoren skulle være placeret, modsiger hovedpåstanden på den måde, at hvis motoren vitterligt var placeret til lejligheden, så fortæller det intet om, hvad der ramte WTC 2, hvilket dermed godt kunne være Flight 175.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
 • uden sikre beviser
 • selvmodsigende
 • i modstrid med ekstern påstand

Kilder

 1. “…at dens ene motor simpelthen ikke passer til dem, som Flight 175 – som alle UA 767’ere – officielt havde på sig .”, Jeppe Severin, Facebook, den 4/12-2012 kl. 22:44
 2. ” Men jeg ser frem til jeres svar på, hvorfor der var tale om JT9D-7A/7F/7J-motorer og ikke -R4D’ere, som UA 175 officielt havde på sig.”, Jeppe Severin, Facebook den 8/12-2012, kl. 00:54
 3. David Icke Forum
 4. Oversigt over United Airlines’ flåde af 767-222
 5. Wikipedia om 767
 6. Pratt & Wittney, JT9D-historie
 7. FAA-godkendte 747-maskiner
 8. Hijacking description, Flight 175, Aviation Safety Network
 9. United Airlines Flight 175, victims, CNN
 10. Radar Data Impact Speed Study United Airlines Flight 175, National Transportation Safety Board
 11. United Airlines Flight 175, video

Q & A