Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Flight 175 kunne ikke flyve 950 km/t

Påstand

En standard Boeing 767 kan ikke flyve med 950 km/t tæt på havets overflade uden at blive revet i stykker.0

Baggrund

Påstanden begrundes med, at Flight 175, et passagerfly af typen Boeing 767-222, ikke var designet til at kunne flyve så hurtigt, som det gjorde, da det ramte WTC 2. Desuden var det ikke muligt at styre flyet så præcist, at det kunne ramme WTC 2. Man konkluderer derfor, at det ikke var Flight 175, som ramte WTC 2.

Fakta

Al evidens peger på, at det var Flight 175, som ramte WTC 2. Heriblandt kan nævnes:
 • Flyselskabet United Airlines mangler en Boeing 767-222.1
 • Passagerer og mandskab mangler.2
 • DNA fra passagerer om bord.3
 • Lufttrafikkontrollens kommunikation med flyet peger på en kapring.4
 • Radardata viser flyets rute.5
 • Telefonopkald fra flyet bekræfter kapringen.6
 • Tusinder af øjenvidner så kollisionen fra gaderne i New York. Millioner så det live på tv.7
 • Vragstykker fra flyet er fundet på gaderne og i ruinerne.8
De sorte bokse fra flyet stod ikke til at redde, men der er andre kilder, der fortæller noget om hastigheden på flyet.

Den væsentligste kilde er radardata, som viser, at flyet fløj knapt 950 km/t kort før kollisionen med WTC 2.5

Men også videooptagelser af katastrofen kan bruges til at lave hastighedsberegninger, hvilket NIST og MIT har gjort uafhængigt af hinanden, om end disse beregninger peger på en noget lavere hastighed på mellem 810 og 873 km/t.9 Både radar og video – måske især sidstnævnte – har en vis usikkerhed, men der er næppe tvivl om, at flyet i tiden op til kollisionen fløj hurtigere, end det var designet til at flyve i den højde.

Men at et fly flyver hurtigere, end det er designet til, siger ikke noget om, hvordan flyet vil reagere på så høje hastigheder. Der er en stærkt forøget risiko for at flyet vil begynde at desintegrere, men ingen kan sige noget om, hvor hurtigt det vil ske, eller hvordan det vil ske. Det er altså ikke nødvendigvis sådan, at et fly desintegrerer med det samme, man overskrider dets anbefalede topfart.10

Det eneste, man kan sige med sikkerhed, er, at flyproducenterne bygger flyene til at kunne tåle væsentligt meget mere end de anbefalede grænser, således at der er en god sikkerhedsmargin.11

Der er dog en generel fysisk begrænsning omkring lydens hastighed (Mach 1). Det er stort set umuligt for et almindeligt passagerfly, fx Boeing 767-222, at komme op på lydens hastighed. Der vil opstå for megen turbulens allerede inden Mach 1. Dette skyldes blandt andet flyets fysiske konstruktion med vinger i forhold til skroget og de deraf følgende aerodynamiske egenskaber.

Flight 175 fløj ifølge radardata omkring Mach 0,78 på kollisionstidspunktet og var på et tidspunkt oppe på Mach 0,82, mens det dykkede kraftigt fra 14.000 fod til 2.000 fod i minutterne før det ramte WTC 2.5

Det var således ikke i nærheden af lydens hastighed og den meget vanskelige turbulens på noget tidspunkt. Men der er ikke megen tvivl om, at flyet blev presset særdeles hårdt, og at det har været en udfordring, som har krævet en vovehals eller en skrupelløs person af en pilot at flyve på den façon. Og det er vel netop, hvad der kendetegner en selvmordspilot.

Med hensyn til at ramme målet WTC 2, så er det klart, at det er sværere at ramme, jo vildere man flyver, men dels var Tvillingetårnene ret nemme mål at identificere fra luften, ikke mindst i klart vejr, som det var den 11. september12, dels var hvert af tårnene bredere end landingsbanen i Kastrup Lufthavn, og endelig var flyet allerede på rette kurs et godt stykke tid inden kollisonen og skulle sådan blot flyve ligeud.

Her ses en video af Flight 175, umiddelbart inden det rammer WTC 2:

Det skal i øvrigt bemærkes, at netop det, at flyet som før nævnt dykkede temmelig kraftigt, har medvirket betydeligt til at opnå de dramatisk høje hastigheder. Tænk på, at man kan cykle meget hurtigere ned af en stejl bakke end ud af en lige vej. På samme måde er både tyngdekraft og centrifugalkraft væsentlige faktorer under flyvning. Faktisk skal man netop sørge for ikke at dykke for kraftigt for at undgå for stor fart og belastning på flyet.

Eksempler på at Boeing 757 og 767 fly kan flyve meget hurtigt tæt ved jorden, uden at desintegrere:

757 Extreme Low Pass

DHL Boeing 767 High Speed Pass Climb Out RIAT Fairford 2012
Boeing 767 pass @ Fairford
Boeing 757 High Speed Low Pass with near vertical climbout
Avalon Airshow 2009 RNZAF Boeing 757 very fast very low pass
Boeing 757 Low Pass, Awesome Climb – RNZAF Air Show 2009

Logik

Man kan lidt polemisk sige til de folk, der hævder, at det ikke kunne lade sig gøre for Flight 175 at flyve så hurtigt, som det gjorde, at jo, det kunne det åbenbart. Det var ganske vist ukendt for de fleste, måske endda Boeings egne testpiloter, at man kunne presse et passagerfly så langt, men billeder og data fra begivenheden viser, at det godt kunne lade sig gøre, i hvert fald i det her tilfælde. Det er selvmodsigende at hævde, at det må have været en modificeret flytype, som ramte WTC 2, for samtlige videoer viser, at uanset typen, så er det fysiske design det samme, især hvad angår vingernes proportioner og placering på skroget. Det betyder, at Flight 175 ikke ville have markant sværere ved at præstere manøvrerne end et modificeret fly, der ligner Flight 175 så meget, at man ikke umiddelbart kan se forskel på billeder. Omvendt betyder det, at hvis en konspiration havde planlagt angrebet med noget, der ligner Flight 175 så meget, som billederne viser, så ville det være usædvanligt dumt at gasse op til så høje hastigheder som 900-950 km/t, netop fordi det ville være uvist, om flyet holdt hele vejen til dets mål. Påstanden er i modstrid med en anden påstand, nemlig at WTC 1 og 2 var bygget til at modstå moderne passagerfly. Sidstnævnte underforstår nemlig, at de fly, der ramte Tvillingetårnene, var Boeing 767’ere, altså almindelige, umodificerede, kommercielle passagerfly.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
 • Utilstrækkeligt dokumenteret
 • Selvmodsigende
 • I modstrid med anden påstand

Kilder

 1. “En standard Boeing 767 KAN ikke flyve med 950 km/t tæt på sea level (1000 fod) uden at blive revet i stykker.”, Jeppe Severin, Facebook
 2. Hijacking description, Flight 175, Aviation Safety Network
 3. United Airlines Flight 175, victims, CNN
 4. More than half of victims IDd, New York Daily News
 5. Flight Path Study United Airlines 175, National Transportation Safety Board
 6. Radar Data Impact Speed Study United Airlines Flight 175, National Transportation Safety Board
 7. Moussaoui Jury Hears the Panic From 9/11, Los Angeles Times
 8. Nyhedsudsendelser, 11. september, 2001
 9. Billeder af Flight 175, vragdele
 10. NIST NCSTAR 1-2B Analysis of Aircraft Impacts into the World Trade Center Towers, side 67, NIST
 11. Emailkorrespondance med Pierre Viby, flyinstruktør og 767-pilot, Centerair, Roskilde
 12. Factor of safety, Wikipedia
 13. Retrospect: September 11, 2001: Attack on America, WeatherWise.org

Q & A