Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


CIA beordrede visa til 15 af kaprerne

Påstand

CIA beordrede visum til 15 af kaprerne0.

Baggrund

J. Michael Springman er tidligere ansat i det amerikanske konsulat i Jeddah, Saudi-Arabien. I et interview med radioværten Alex Jones hævder han, at han nægtede at give 15 af de 19 flykaprere visum til USA, fordi de stod på en såkaldt “watchlist”, men at CIA beordrede ham til at give dem visum alligevel.

Før interviewet kommer Alex Jones med følgende udtalelse0:

“J. Michael Springman worked for the US Government for 20 years, for the Foreign Service, and Consulate. He went public with a story of his involvment in a large scale… exposing a CIA operation that brought hundreds of people from the Middle East to the U.S., issuing them passports, and being trained inside the U.S.”

Påstanden er også fremsat af talsmanden for Sandhedsbevægelsen, Jeppe Severin1.

Fakta

Beviset
Der er adskillige problemer med Springmans påstand. For det første siger Springman klart i det videoklip, der henvises til, at de 15 ikke vakte nogen mistanke:

Strictly speaking, I didn’t have problems with the folks who were part of the 9/11 attack. I had been in Jeddah between 1987 and 1989 at the CIA’s Consulate, where I had people I would routinely reject for a visa to come to the United States, because they could not prove they had any ties either to Saudi Arabia, or their own country, that were sufficiently strong to compel them to return, once they had been to the United States, and done whatever they were supposed to do. In most instances, they could not tell me what they were going to do in the United States, or where they were going.0

Han fortsætter med at fortælle om, hvordan han fik besked om, at de pågældende alligevel skulle have lov til at få et visum til USA. Springman hævder så, at de pågældende personer var i færd med at blive rekrutteret til krigen i Afghanistan mod den sovjetiske invasionsstyrke. Formålet skulle være at destabilisere situationen i Afghanistan for at undergrave Sovjetunionens greb om landet.

For det andet er det slet ikke Springman, der afviser de 15 personers visumansøgning, da han kun er ansat fra 1987 til 1989, otte år før den første af flykaprerne, Hani Hanjour, fik visum, hvilket skete den 2. november 1997.2

Uanset dette hævder Springman, at det var den samme CIA-funktion, der gav visum til de 15 personer, påstanden omhandler. Springman konkluderer så, at fordi man øjensynligt har haft en mindre operation i gang for at rekruttere folk til at destabilisere situationen i Afghanistan, betyder det, at det var bevidst fra CIA’s side at lade de 15 personer slippe ind i USA otte år senere.

Springman afslutter dog med at indrømme, at han ikke har nogen beviser.

De fire
Det er vigtigt at understrege, at det ikke drejer sig om alle 19 terrorister, men om de 15, der havde saudiarabisk statsborgerskab. Det betyder så, at man mangler argumenter for, at de fire, der ikke var saudiarabiske statsborgere, kunne rejse ind i USA. Det drejer sig om disse fire:

 1. Mohammed Atta, selvmordspilot på Flight 11, Egypten
 2. Marwan al-Shehhi, selvmordspilot på Flight 175, Forenede Arabiske Emirater
 3. Fayez Banihammad, Flight 175, Forenede Arabiske Emirater
 4. Ziad Jarrah, selvmordspilot på Flight 93, Libanon

Fortegnelse over hvor og hvornår flykaprerne fik indrejsevisa2


(DOB: Date of Birth; POB: Place of Birth; DOI: Date of Issue; POI: Place of Issue;)

Oversigten viser, at fire fik visa til USA mere end en gang:

 1. Saeed al-Ghamdi, Flight 93 (4. september 2000, og 12. juni 2001)
 2. Khalid al-Mihdhar, Flight 77 (7. april 1999 og 13. juni 2001)
 3. Ahmed al-Nami, Flight 93 (28. oktober 2000 og 23. april 2001)
 4. Hani Hanjour, selvmordspilot, Flight 77 (2. november 1997 og 25. september 2000)

Vi kan dog sige med sikkerhed, at de pågældende 15 ikke var anklaget for noget ulovligt eller eftersøgt af USA, da de så helt sikkert ikke havde fået visum.

Overvågningslister

Der kan være forskellige årsager til, at man fra de amerikanske myndigheders side ønsker at kigge nærmere på en person, der ønsker indrejse i USA. Det kan være rejsemønstret, hvor personen har mange ind- og udrejser uden åbenlys grund, mistanke om smugling eller tidligere domme for kriminalitet.

Efter terrorangrebet den 11. september 2001 blev der oprettet såkaldte “no fly”-lister3, der blev brugt til at vurdere, om personer skulle have lov til at flyve ind i USA. Listen er altså ikke et udtryk for, at personerne, der optræder på listen, er terrorister eftersøgt for terrorhandlinger eller planlægning heraf, men udelukkende at de vurderes til at være for høj en risiko til, at man vil lade dem gå ombord på et fly med destination i USA. Personerne bliver ikke automatisk nægtet indrejse i USA, det skal blot foregå via en havn eller en grænseovergang.

Det er vigtigt at pointere, at udlændinge har lov at rejse ind i USA, med mindre myndighederne har meget stærke argumenter for det modsatte. Dette bunder primært i, at USA er en retsstat, hvor ikke kun borgerne, men også udlændinge, har visse rettigheder.

Dette forhold understreges også af, at Sandhedsbevægelsens medlemmer, der regner sig selv for at være forfulgt og undertrykt af den amerikanske regering, fordi de, efter eget udsagn, “afslører” regeringens skyld i terrorangrebet den 11. september 2001, ikke har nogen problemer med at rejse ind i USA eller forlade landet uden at blive arresteret. Skulle påstanden om, at de amerikanske myndigheder i hemmelighed ulovligt sluser hundreder af saudiarabere ind i landet for at træne dem i terrorvirksomhed være sand, burde det være en smal sag for selvsamme myndigheder at nægte indrejsetilladelse til den relativt lille gruppe mennesker, som Sandhedsbevægelsen udgør. Dette er ikke tilfældet.

Logik

Helt overordnet henvises til en kilde, der underbygger den officielle forklaring: Springman siger direkte, at der var 19 terrorister. Hvis man er fortaler for, at der slet ikke var nogen terrorister, bruger man altså modstridende kilder i sin argumentation.

Udsagnet:

“CIA beordrede visum til 15 af de 19 flykaprere.”

er en logisk fejlslutning, kaldet post hoc ergo propter hoc: Eftersom B fulgte A, må B være forårsaget af A. Eftersom de viste sig at være flykaprere, må deres visum være et resultat af en bevidst indgriben fra CIA’s side.

Påstanden kommer først frem, efter at det er konstateret, at de 15 ud af de “hundreder” viste sig at være flykaprere. Man konkluderer altså ikke ud fra beviser der findes før terrorangrebet, men konkluderer, at fordi de slap igennem kontrollen, må det være en bevidst handling fra den overordnede myndighed, i dette tilfælde CIA.

Påstanden svækkes af, at de 15 udgør en meget lille del af de “hundreder” af saudiarabere, der fik visum til USA i perioden. Den mest plausible forklaring er, at konsulatet ikke har fundet nogen gyldig grund til at nægte gruppen visum, hvorfor personerne lovgivningsmæssigt skal have udstedt deres visum.

Men typisk for konspirationstankegangen anses disse “hundreder” for en forstærkende årsag, hvor man, eksemplificeret af Alex Jones, pludselig anklager samtlige af de “hundreder” af personer for at blive sendt ulovligt ind i USA af CIA, for at blive trænet til terrorhandlinger.

En mere korrekt formulering ville være:

“CIA fandt på det tidspunkt ingen grund til at nægte visum til de 15 personer.”

Det faktum, at fire af personerne fik visum til USA mere end en gang, betyder, at den hemmelige konspiration, hvad angår terrorangrebet den 11. september 2001, må have været igang siden 1997, hvor Hani Hanjour fik indrejsevisum til USA. Dette er interessant, da den hovedmistænkte bag flere terrorangreb mod USA, Osama bin Laden, første gang blev efterlyst den 16. marts 1998. Libyen anklagede Osama bin Laden og tre andre for drabet på Silvan Becker, en agent for Tysklands interne efterretningstjeneste, og hans hustru tilbage i 1994.4 USA efterlyste først Osama bin Laden den 8. juni, 19985.

Generalisering og racisme

I yderste konsekvens har påstanden om, at de “hundreder” af saudiarabere, der skulle være sendt til USA for at blive trænet i terrorisme, et racistisk udgangspunkt: Uanset om man er skyldig eller ej, eller hvilken alder man har, så skulle man være terrorist, blot fordi man kommer fra Saudi-Arabien. En hel befolkning – Saudi-Arabien har knapt 30 millioner indbyggere – bliver dermed udråbt som terrorister, der med al magt skal holdes ude af USA.

En risiko for X anses for at være bevis for X, hvilket er gældende for hele gruppen og ikke kun de personer, man efterfølgende opdager, er terrorister.

Det vil være et meget alvorligt skred i retssikkerheden, hvis borgere anses for at være skyldige, blot fordi de er under overvågning. Et sådant samfund vil endda overgå det tidligere DDR-styre, hvor man overvågede borgerne i en helt uhørt grad. Som borger var man automatisk under mistanke, blot fordi man var borger. Udelukker man hele befolkninger på grund af deres nationalitet, medfører det, at et helt lands borgere er skyldige, hvis myndighederne finder grund til at holde øje med enkelte af dem.

Konklusion

Ironisk nok betyder påstanden, at man kritiserer USA for ikke at være en politistat, der tilsidesætter ikke kun amerikanske statsborgeres rettigheder, men også udlændinges rettigheder til at rejse ind i USA på et visum.

Påstanden er med andre ord:

 • Usand
 • Udokumenteret
 • Selvmodsigende

Kilder

 1. “911”facts”.dk “glemmer” at nævne fx whistleblower Michael Springman, som her forklarer om sine meget klare henvendelser og advarsler direkte til det Hvide Hus: Michael Springman on Alex Jones Tv 1/4: CIA Ordered Visas For 15 of The 19 9/11 Hijackers in Jeddah, Jeppe Severin, Facebook
 2. The Hijackers and their Visas, FBI
 3. No Fly List, Wikipedia
 4. The Untold Story Of Gaddafi’s Hunt For Osama Bin Laden, Die Welt
 5. Wanted, Bin Laden, Usama, Interpol

Q & A