Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


USAs flåde lå ved Afghanistan


Påstand

Den amerikanske flåde var placeret ved Afghanistan før den 11. september 2001.0

Baggrund

Påstanden er fremsat af det danske medlem af Sandhedsbevægelsen Brian Gideon1 den 26. juli 2013. Påstanden antyder, at USA allerede havde planlagt at angribe Afghanistan, før terrorangrebet den 11. september 2001 skete. Dette kan have to betydninger alt afhængigt af, hvilken hovedkonspirationsteori man tror på:
 • LIHOP, “Let it happen on purpose”
  Angrebet blev planlagt og udført af al Qaeda, men den amerikanske regering og præsident George W. Bush var bekendt med dette og greb ikke ind.

 • MIHOP, “Made it happen on purpose”
  Angrebet blev ikke planlagt og udført af al Qaeda, men af den amerikanske regering, præsidenten, militæret og andre påståede konspiratorer.

Brian Gideon angiver ingen kilder for sin påstand, men der er noget, der tyder på, at påstanden stammer fra en artikel på WhatReallyHappened.com, en broget hjemmeside dedikeret til alskens konspirationsteorier. Den pågældende artikel har titlen “The Afghanistan War was Planned Months Before the 9/11 Attacks”2 og består udelukkende af udvalgte nyhedsklip fra forskellige kilder:

Kilde 1: Janes.com/LaRouche Publications

Kilden3, der er fra den 15. marts 2001, beskriver Indiens formodede beslutning om at gå i koalition med Rusland, USA og Iran for at imødegå den militære trussel fra Taliban-styret i Afghanistan. Beslutningen skulle være drevet af talibanske styrkers erobring af byen Bamiyan, der sikrede forsyningslinien mellem hovedstaden Kabul og de talibanske tropper i den nordlige del af Afghanistan. Der linkes også til en artikel4 publiceret på websiten Executive Intelligence Review, der er talerør for Lyndon H. LaRouche. Jr. LaRouche er en yderligtgående debattør og konspirationsteoretiker, der ofte har fremsat ekstremistiske udtalelser også af antisemitisk karakter. Han benægter dog selv at være antisemit, men betegner sig selv som anti-zionist. Denne artikel omhandler ikke situationen i Afghanistan, men beskriver en mulig atomkrig iværksat af Israel og en hemmelig plan om, at USA i samarbejde med det britiske monarki ville invadere Sudan.

Kilde 2: IndiaReacts.com

Kilden5, der er fra 26. juni, 2001, omtaler en mulig begrænset amerikansk og russisk militær indsats, i fald de vedtagne økonomiske sanktioner mod det daværende Taliban-styre i Afghanistan ikke fik styret til at ændre kurs. Indien og Iran ville i så fald være de to landes militær behjælpelige, men ikke selv deltage i selve indsatsen.

Kilde 3: BBC

Artiklen6 er fra den 18. september 2001, altså en uge efter terrorangrebet. Her udtaler en tidligere pakistansk diplomat, at USA havde planlagt et angreb mod Osama bin Laden og Taliban, før terrorangrebet fandt sted. Angrebet skulle finde sted, i fald Taliban ikke udleverede Osama bin Laden til USA. Angrebet skulle efter sigende også sigte efter at fjerne Taliban-styret. Usbekistan ville også deltage i angrebet, mens Rusland stod klar med 17.000 tropper.

Kilde 4: MSNBC

Artiklen7 beskriver, at Præsident Bush var klar til at underskrive detaljerede planer for at bekæmpe al Qaeda på verdensplan to dage før terrorangrebet skete. Planen omfattede ikke kun militære aktioner, men også diplomatiske forhandlinger. Det var formodentlig derfor, at USA så hurtigt kunne reagere miltært efter angrebet. Artiklen slutter med et par citater, der indikerer det samme som det ovenstående.

Fakta

Geografi

Afghanistan har ingen kystlinje, og det vil derfor være noget af en bedrift at få en flåde til at ligge “ved” landet:

Militær

USA har været til stede militært i Mellemøsten i årtier både på landbaser forskellige steder og i form af krigsskibe. I årene efter den første Golfkrig i 1991 stod det klart for det amerikanske militær, at en permanent flådes tilstedeværelse var påkrævet. Det resulterede i juli 1995 i skabelsen af Den 5. Flåde, der lige siden har haft en række krigsskibe til at patruljere i Den Persiske Golf, Det Røde Hav, Det Arabiske Hav og omkring Afrikas Horn.8

Logik

Uanset om USA havde planer om at angribe Afghanistan allerede inden den 11. september eller ej, så har det i hvert fald ikke været ved at placere flåden ved Afghanistan, for Afghanistan har ingen kystlinje at placere flåden ved. Det er interessant, at samtlige kilder peger på, at USA forberedte et indgreb mod Taliban og al Qaeda, fordi man mente, at styret i Afghanistan var en trussel mod sikkerheden i området, og at al Qaeda, hvis leder, Osama bin Laden, opholdt sig i landet, udgjorde en stigende trussel imod USA selv. Alle kilder understøtter altså den officielle forklaring om den 11. september, nemlig at al Qaeda udgjorde en alvorlig trussel mod USA, og at denne trussel måtte standses.

Konklusion

 • Det er ikke hele den amerikanske flåde, der var placeret “ved” Afghanistan.
 • Den 5. Flåde var permanent udstationeret i området.
 • Påstanden underbygger den officielle forklaring om den 11. september.
Påstanden er med andre ord:
 • Usand
 • Selvmodsigende

Kilder

 1. Brian Gideon, Facebook, “Hvorfor var den amerikanske flåde placeret ved afghanistan før angrebet på WTC?”
 2. Infowars.dk
 3. The Afghanistan War was Planned Months Before the 9/11 Attacks, WhatReallyHappened.com
 4. India joins anti-Taliban coalition, Janes.com (via Archive.org)
 5. Nuclear War Now?!, Executive Intelligence Review, LaRouche Publications
 6. (dødt link)
 7. US ‘planned attack on Taleban’, BBC News
 8. U.S. sought attack on al-Qaida – White House given plan days before Sept. 11, NBC News
 9. United States Fifth Fleet, Wikipedia

Q & A