Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Flight 77 kunne ikke flyve stærkt tæt på jorden

Påstand

Flight 77 kunne ikke flyve stærkt tæt på jorden0

Baggrund

Påstanden florerer flere steder på internettet og er også blevet fremsat i Radio24syv den 16. januar 2015 af journalist Tommy Hansen:0
“En Boeing 757 skulle være fløjet med 853 km/t, hvis jeg husker korrekt, i en højde på cirka 1,5 meter over en græsplæne. Det lader sig ikke gøre på grund af det, der hedder ”grounding-effekten”.

Det er derfor fly nedsætter hastigheden, når de lander. Et fly ville med den hastighed af den størrelse ikke kunne komme nærmere jorden end omkring 80-100-130 meter.”0

På grund af den såkaldte jordeffekt (ground effect), skulle det ikke være muligt for en Boeing 757 at flyve tæt ved jorden med en hastighed på 500 mph (ca. 800 km/t).

Følgen af påstanden er dermed, at noget andet end Flight 77, som var en Boeing 757, ramte Pentagon, efter at have fløjet den sidste del af strækningen med 529 mph (852 km/t) få meter over jorden.

Fakta

Jordeffekt

Jordeffekt er et velkendt aerodynamisk fænomen inden for luftfart. Jordeffekten opstår ved forholdsvis lav hastighed og forholdsvis høj indfaldsvinkel, typisk når man lander et fly.

Effekten giver sig udslag i en øget opdrift og sænket luftmodstand, som et flys vinger genererer, når man flyver tilstrækkeligt tæt på en fast overflade. For eksempel kan jordeffekten give piloten en følelse af at flyet “flyder” ved landing.1 Det er ret let at kompensere for effekten for eksempel ved at mindske indfaldsvinklen ved hjælp af flyets højderor.2

I tilfældet Flight 77, som ganske vist fløj meget tæt ved jorden i den sidste fase af flyvningen inden kollisionen, var der ikke tale om en jordeffekt, der forhindrede flyet i at ramme Pentagon. Flight 77 fløj med høj fart og lav indfaldsvinkel, hvilket netop er de modsatte faktorer af, hvad der fremkalder jordeffekt.

Nedenstående data, faldende højde (Pressure altitude) og en gennemsnitligt beskeden negativ stigningsvinkel (Pitch) fra Flight 77’s flight data recorder3, indikerer, at flyet har en lav indfaldsvinkel i de sidste ca. 90 sekunder af indflyvningen:

Klik på billedet, for at se det i stort format

Klik på billedet, for at se det i stort format

Samtidig viser nedenstående data – også fra Flight 77’s flight data recorder3 – at hastigheden ikke bare er høj, men tilmed øges voldsomt i de sidste 30 sekunder, fra 300 knots (556 km/h) til 465 knots (861 km/t), før flyet rammer Pentagon, en stigning på 65%:

Klik på billedet, for at se det i stort format

Det følger i øvrigt logisk af aerodynamikkens love, at fly ikke nedsætter hastigheden for at undgå jordeffekten, som Tommy Hansen hævder. Tværtimod opstår jordeffekten, netop fordi hastigheden sænkes (kombineret med en høj indfaldsvinkel).

Som det desuden fremgår af denne video-collage, er der ingen problemer for en Boeing 757 i at flyve med høj hastighed tæt ved jorden.

Video af lavtgående fly

Der er desuden offentliggjort omfattende dokumentation, som bekræfter, at det var Flight 77, der ramte Pentagon:

 • Flydata3
 • Radardata4
 • Luftrafikkommunikation5
 • Vidneudsagn6
 • Vragrester7
Her ses en rekonstruktion af Flight 77’s rute, baseret på offentliggjorte data:

Intet understøtter altså, at jordeffekten forhindrede Flight 77 i at ramme Pentagon.

Logik

Påstanden er selvmodsigende, idet den umiddelbare konsekvens ville være, at Flight 77 skulle være fortsat henover Pentagon ude af stand til at ramme. Dette ville medføre, at flyet og personerne i det, passagerer og kaprere, stadig fandtes. Men ingen vidner har set denne overflyvning, ingen kaprere er set eller arresteret, ingen passagerer er fundet i live, og flyet er ikke fundet andetsteds, i hel eller delvis tilstand, eller er dukket på radar.

Dette fører videre til endnu voldsommere konsekvenser, idet samtlige andre offentligtgjorte data og vidneudsagn i givet fald skulle være forfalskede, hvilket ville implicere tusindvis af personer omfattende ansatte hos lufttrafikkontrollen, havarimyndighederne (NTSB), FBI, brand- og redningsvæsnet, ofrenes efterladte og vidner i området, som alle skulle være en del af en konspiration – enten afpressede, bestukkede, eller villigt deltagende – som kollektivt lyver om begivenhederne, og hvoraf ingen endnu har talt over sig.

Hvis man vælger at tolke den sidste måling på 173 fod (55 m) som, at flyet aldrig kom længere ned, underforstået at det fløj over Pentagon, så er dette dels en helt ny påstand, som er rimeligt dækket af artiklen “Der var intet fly ved Pentagon”, og dels er det så i lodret modstrid med påstanden om jordeffekt, for jordeffekten er først aktuel for Flight 77 ved ca. 130 fod ( ca. 40 m) over jordoverfladen, idet jordeffekten træder i kraft, når flyet er tættere på jorden end sin egen bredde ved vingerne, som er 38 m for Flight 77’s vedkommende.

Påstanden modsiger desuden en anden påstand, om at flyene den 11. september 2001 skulle være fjernstyrede8. Jordeffekten gælder uanset om flyet styres af en pilot i cockpittet eller via fjernbetjening.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
 • Udokumenteret
 • I strid med aerodynamikkens love
 • Selvmodsigende

Kilder

 1. The Ground Effect: Why a 757 Going 500 mph Could Not Have Hit the Pentagon A Few Feet Off the Ground Forfra med Jeppesen, Radio24syv, 16/1-2015, (38:50)
 2. Ground effect (aerodynamics), Wikipedia Jordeffekten, WikiTrans
 3. Elevator (aeronautics), Wikipedia
 4. Flight data recorder (CSV)
 5. Air Traffic Control Recording-American Airlines Flight 77, Dec. 21, 2001, [Chapter 1, The 9/11 Commission Report, “We Have Some Planes.” Footnote 53]
 6. Air Traffic Control Recording-American Airlines Flight 77, Dec. 21, 2001, [Chapter 1, The 9/11 Commission Report, “We Have Some Planes.” Footnote 54]
 7. Signs of a plane, 911myths.com
 8. Vragrester, Flight 77
 9. Flyene var fjernstyrede

Q & A