Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Jernholdige kugler kan kun skyldes termitreaktion

Påstand

Påstanden er fremsat på 911facts.dk’s Facebook-debatside af Thomas Nørgaard, fysiklærer ved Nørre Gymnasium, København1:

I Harrit et al. artikel ‘Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe’ foretager forskerne DSC-målinger. Restproduktet i kalorimeteret efter de rød/grå-chips har reageret, er bla. nogle mikroskopiske jernholdige kugler. Den eneste fysiske/kemiske proces, der kan forklare dannelsen af disse jernholdige kugler, er en termitreaktion.0

Påstanden er også fremsat af Richard Gage, leder af AE911TRUTH.org og en af de absolut førende skikkelser i Sandhedsbevægelsen.

Hardfire: Richard Gage & Mark Roberts

“There is no possible source for these iron-rich microspheres except for an aluminum-thermic reaction in an extremely pressurized condition…”2
(07:05)

Baggrund

Påstanden bruges til at underbygge påstanden om, at der i hemmelighed skulle være placeret mange tons såkaldt nanotermit i World Trade Center 1, 2 og 7 i tiden før den 11. september 2001. Nanotermitten skulle så være blevet antændt, hvilket skulle have fået de tre bygninger til at kollapse.

Fakta

Niels Harrit og hans syv medforfattere til artiklen nævnt i påstanden3 har fundet nogle såkaldt “rød/grå chips”, små flager i millimeterstørrelse, i støvprøver fra ruinerne af World Trade Center-komplekset. Disse chips opvarmes i et eksperiment, til de bryder i brand ved 430 grader Celsius.

Forfatterne viser derpå, at der opstår jernrige mikrosfærer i restproduktet fra forbrændingen, og hævder, at disse jernrige mikrosfærer er et resultat af en såkaldt termitreaktion, fordi et af produkterne i en termitreaktion er elementært jern.

Forfatterne ræsonnerer endvidere, at chipsene må have opnået meget høje varmegrader i processen, selvom de antænder ved 430 grader Celsius, eftersom jerns smeltepunkt ligger meget højere, nemlig omkring 1.500 grader Celsius. I rapporten bliver der dog ikke foretaget nogen undersøgelser, der viser, hvor høje varmegrader, der konkret opnås i processen.

Til gengæld har fysikeren Dave Thomas i et eksperiment påvist, at jernrige mikrosfærer udmærket kan opstå i andre tilfælde, fx når man brænder ståluld af.4 Han har tilmed påvist, i et andet eksperiment, at der også opstår jernrige mikrosfærer, når man afbrænder ståldragere med rustmaling på, vel at mærke ved temperaturer langt under jerns smeltepunkt.5

En af redaktørerne af 911facts.dk, Steen Svanholm, har på Fjord-TV gentaget Dave Thomas’ eksperiment med at afbrænde ståluld. Forsøget resulterede også i dette tilfælde i jernrige mikrosfærer.6

Desuden har Dr. James Millette i 2012 replikeret de centrale eksperimenter i Niels Harrit et al’s rapport og er kommet frem til, at de i påstanden nævnte rød/grå chips ikke er nanotermit.7 Millette peger i sin rapport på, at jernkuglerne kunne være jernoxid. Hvis de nævnte chips skulle være nanotermit, ville afbrændingen resultere i elementært jern, og ikke jernoxid.

Logik

Det er en kardinalregel inden for naturvidenskab, at man afsøger andre forklaringer end ens egen foretrukne forklaring. Påstanden, om at jernholdige kugler kun kan skyldes en termitreaktion, tager dermed ikke højde for, at der kunne være andre forklaringer på kuglerne i restproduktet end en termitreaktion, hvilket der, som beskrevet ovenfor, netop er. Påstanden er derfor i strid med god naturvidenskabelig praksis.

Det er en skærpende faktor, at Thomas Nørgaard er vidende om, at jernkuglerne muligvis er jernoxid, da han har indgående kendskab til Millettes rapport:

Du skriver “Den videnskabelige tilbagevisning af nanothermit teorien er her”. Det kan vi nok blive enige om er en fejlformulering, da Millettes artikel blot er en pdf på nettet, som ikke lever op til det fundamentale krav til videnskabeligt arbejde, at det skal undergå kritik og eftersyn af andre videnskabsmænd. Det er meget lang tid siden, han lovede, at han ville publicere, og indtil videre har det kun været tom snak fra hans side.

At Millette ikke engang har lavet DSC-målinger, skriger til himlen.8

Dermed er Thomas Nørgaard klar over, qua sin faglige baggrund som fysiklærer på Ørestad Gymnasium, at eftersom andre skal kritisere ens arbejde,  findes der ikke kun én mulig forklaring.

Thomas Nørgaard tilsidesætter derfor også princippet om Ockhams Ragekniv9: Hvis man har to eller flere forklaringer, bør man vælge den, der fordrer færrest antagelser. Dette udelukker ikke, at den afviste forklaring senere kan vise sig at være den sande. Det kræver blot, at der fremkommer flere beviser for denne forklaring end for de andre.

Påstanden tager dermed udgangspunkt i forældede og for længst tilbageviste oplysninger. Rapporten “Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe” er fra 2009, men både Dave Thomas’ forsøg og James Millettes rapport er af nyere dato og nemt tilgængelige på internet.

Påstanden er dermed blevet efterprøvet videnskabeligt og fundet ugyldig.

Manipulation
Thomas Nørgaard manipulerer læseren ved at gentage og udvide en retorisk finte, der allerede forekom i Niels Harrit et al’s rapport, nemlig begrebet “jernrige mikrosfærer”. Det er meget tvivlsomt, om mikrosfærerne overhovedet kan karakteriseres som bestående af elementært jern, da der i alle prøverne er markante oxygenmængder, i tre ud af fem endda mere oxygen end jern. Det er derfor mere retvisende at opfatte kuglerne som jernoxid, et fund, som netop Millette også bekræfter i sin rapport. Med andre ord påviser Niels Harrit et al’s rapport ikke elementært jern som restprodukt i forbrændingsprocessen af de rød/grå chips.

Ved at kalde kuglerne “jernrige” bliver fortolkningsfeltet imidlertid så bredt, at det både kan betyde kugler af elementært jern og kugler af jernoxid. På den baggrund er det manipulerende at konkludere, at der har fundet en termitreaktion sted, resulterende i elementært jern. Thomas Nørgaard udvider retorikken ved at omtale kuglerne som “jernholdige”. Dette begreb er nemlig endnu mere åbent for fortolkning end begrebet “jernrig”, idet “jernrig” i det mindste betyder, at der skal være en hel del jern i kuglerne, mens “jernholdig” blot betyder, at der godt kan være meget lidt jern i kuglerne.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:

 • Usand
 • Manipulerende

Kilder

 1. Lærerstab, Ørestad Gymnasium
 2. Hardfire: Richard Gage & Mark Roberts (04:00)
  https://www.youtube.com/watch?v=45Imd5i7IGo

   

 3. Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe, Niels H. Harrit, Jeffrey Farrer, Steven E. Jones Kevin R. Ryan, Frank M. Legge, Daniel Farnsworth, Gregg Roberts, James R. Gourley and Bradley R. Larsen Pp 7-31
 4. Iron microspheres prove Thermite?
  https://www.youtube.com/watch?v=jZ9wSD4Hcys

   

 5. Burning Painted Steel Beams, Making Iron-Rich Microspheres!
  https://www.youtube.com/watch?v=wLyYv5Y2YSM

   

 6. Fjord-TV, del 2 (03:45)
  https://www.youtube.com/watch?v=PrxF5vd0ZcE

   

 7. Progress Report on the Analysis of Red/Gray Chips in WTC Dust, Revised Report of Results: MVA9119, James R. Millette
 8. Sådan svarer du en konspirationsteoretiker, Journalistisk Formidling
 9. Ockhams Ragekniv, Wikipedia

Q & A