Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Trykbølger knuste ruder 100 meter væk og i lobbyen

Påstand

Trykbølger blæste vinduer ud på bygninger over 100 meter væk, selv nede i lobbyen.0

Baggrund

Med påstanden insinueres det, at eksplosionerne fra flyenes sammenstød med World Trade Center 1 og 2 var så voldsomme, at flyene enten må have været fyldt med sprængstof, eller at de ramte præcis hvor en masse sprængstof på forhånd var placeret, og som umiddelbart efter detonerede.

Fakta

To fly ramte den 11. september World Trade Center 1 og 2, hvilket udløste kraftige brag, trykbølger og ildkugler hvor de respektive fly forsvandt ind i bygningerne. World Trade Center 1 og 2 var konstrueret med elevatorskakte ned igennem midten af bygningerne, og disse fungerede som kanaler for trykbølgen af sammenpresset luft og brændende flybrændstof. Sammenstødet forårsagede eksplosionsagtige ildkugler på flere af de nederste etager, blandt andet i lobbyen i World Trade Center 1, hvor marmorpaneler blev slået løs fra de vægge, der havde elevatorskakte på den anden side. Folk og genstande foran elevatorerne blev ligeledes forbrændt.1 Der er ingen vidner i og omkring World Trade Center, der i tiden op til terrorangrebet har set eller hørt om sprængstoffer, der skulle være placeret i bygningen, eller observeret mistænkelig aktivitet der kunne dække over en sådan placering. Der er ingen vidner i de tre lufthavne, hvorfra flyene lettede – Logan Airport (Boston, Massachussetts), Washington Dulles International Airport (Dulles, Virginia), og Newark International Airport (Newark, New Jersey) – der har observeret placering af sprængstof i flyene eller bemærket mistænkelig aktivitet, der kunne dække over en sådan placering. Der er ikke fundet spor eller rester af sprængstof i ruinerne ved World Trade Center. Der er ingen lyd- eller videooptagelser, der afslører typiske brag fra eksploderende sprængstof i forbindelse med, at flyene rammer bygningerne. Naturligvis kommer der brag fra de eksploderende fly og sammenstødene i sig selv, men der er ikke nogle ekstra detonationer, som ellers ville være meget iørefaldende og bemærkelsesværdige, fordi de ville være uventede. Heller ikke seismografer har registreret sekundære detonationer. Konventionelt sprængstof til kontrollerede sprængninger af bygninger afgiver meget karakteristiske brag og lysglimt ved detonation. Dem er der ingen af på nogen af de talrige videoer, der blev optaget, hverken i forbindelse med sammenstødet, før eller efter.

Logik

Der er for såvidt ikke noget usandt i påstandens bogstavelige ordlyd. Det misvisende ligger i, at smadrede vinduer i nabolag og lobby skulle være et bevis på plantet sprængstof i fly eller bygninger. Det var meget voldsomme kræfter, der udløstes, da flyene bragede ind i World Trade Center 1 og 2. Sammenstødene udløste kraftige trykbølger, der, helt efter forventning, forplantede sig ned gennem bygningerne samt til de omkringliggende bygninger. En sådan trykbølge følger princippet om “den mindste modstands vej”, hvilket betyder, at den vil udbrede sig længst, der hvor den møder mindst modstand. Det følger derfor af naturlovene, at trykbølgen forplanter sig hurtigere ned gennem elevatorskakterne, der primært består af luft, og dermed hurtigt kan nå ned i lobbyen, hvor den så møder modstand i form af vægge, ruder og mennesker, der alle sammen blev skadet i større eller mindre omfang. Tilsvarende er det naturligt, at trykbølgen bevæger sig langt i fri luft væk fra selve kollisionsstederne i World Trade Center 1 og 2 og over til nabobygningerne, hvor ruderne knuses, men hvor selve konstruktionerne ikke bliver skadet. Det er derfor bestemt ikke mistænkeligt, at der er ruder op til 100 meter væk, der blev knust. Trykbølgen fra flyenes kollission med bygningerne sammen med det eksploderende brændstof var meget kraftigere end enkeltdetonationer fra konventionelt sprængstof, der bruges til sprængning af bygninger.

Til sammenligning i øvrigt kan nævnes, at da Dansk Sojakagefabrik på Islands Brygge på Amager i København i 1980 eksploderede ved en ulykke, meldtes der om knuste ruder helt ovre på Vesterbro, som ligger en kilometer væk, på den anden side af havnefronten.2 Påstanden modsiger samtidig en anden, og yderst udbredt påstand fra konspirationsteoretikere om, at der ikke var synderlige skader på World Trade Center 7, før det syv timer senere kollapsede. Da denne bygning netop stod cirka 100 meter væk fra World Trade Center 1, er det ikke utænkeligt, at en række ruder blev knust allerede i forbindelse med, at World Trade Center 1 blev ramt af det kaprede Flight 11. Smadrede ruder er naturligvis beskedne skader i sammenhængen, men det illustrerer meget godt, at World Trade Center 7 senere lider stor strukturel skade, da World Trade Center 1 kollapser, og for alvor udløser voldsomme kræfter.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:
  • Ubekræftet af vidner
  • Uden tekniske beviser
  • Misvisende
  • Selvmodsigende

Kilder

  1. Løbeseddel, i11time.dk
  2. “North Tower. A jet fuel fireball erupted on impact and shot down at least one bank of elevators. The fireball exploded onto numerous lower floors, including the 77th and 22nd; the West Street lobby level; and the B4 level, four stories below ground.” 9/11 Commission Report, side 285

    “Operations. A battalion chief and two ladder and two engine companies arrived at the North Tower at approximately 8:52. As they entered the lobby, they encountered badly burned civilians who had been caught in the path of the fireball. Floor-to-ceiling windows in the northwest corner of the West Street level of the lobby had been blown out; some large marble tiles had been dislodged from the walls; one entire elevator bank was destroyed by the fireball.” 9/11 Commission Report, side 290

  3. Dansk Sojakagefabrik, Wikipedia

Q & A