Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Tegn på sprængstof i FEMA-rapport

Påstand

FEMA-rapportens stålanalyser viser sulfidering, oxidering og intergranular smeltning, hvilket er tegn på sprængstof.0

Baggrund

Påstanden kommer fra en løbeseddel, uddelt af medlemmer af den danske, afdeling af Sandhedsbevægelsen i11time.dk0, og henviser til en rapport fra FEMA1. Terrorangrebets omfang medførte, at FEMA fik til opgave at udføre en række undersøgelser af begivenhederne den 11. september 2001. FEMA udgav disse i en rapport i maj 2002.2

Sandhedsbevægelsen hævder, at især fundet af kemiske svovlprocesser i ruinerne fra de sammenstyrtede bygninger er meget usædvanligt og ikke kan forklares som andet end bevis på, at der har været sprængstoffer placeret i bygningerne. En af de substanser, der hævdes at have været placeret på forhånd, er nanotermit3, der er en særlig kraftfuld udgave af det mere udbredte termit, der er en pulverblanding af forskellige stoffer, for eksempel aluminium, magnesium, calcium, titanium, zinc, silicium og bor, der agerer som “brændstof”, mens stoffer som jernoxid, kobberoxid og kromoxid fungerer som iltningsmiddel. Termit bruges bl.a. til at svejse jernbaneskinner sammen med.4

Nanotermit består, som navnet antyder, af samme stoffer. Blot er partiklerne langt mindre fra mikrometerstørrelse (1/1000 mm) til nanometerstørrelse (1/1000000 mm), hvilket får varmereaktionen til at foregå langt hurtigere og dermed med større kraft. Nanotermit hævdes af den danske pensionerede kemilektor Niels Harrit at være en militært fremstillet blanding:

“Det her er et billede taget af et laboratorieeksperiment, hvor en kollega til mig har prøvet på at fremstille termit efter de her nanoteknologiske metoder, som… for det er nemlig en militær forskning, det her, militært materiale, men de er også nødt til at udsende nogle rapporter engang imellem, de her videnskabsfolk der går og laver det her.”
Niels Harrit, foredrag 5

Fakta

FEMA havde til opgave at indsamle data og udfra disse komme med præliminære observationer og forslag til, hvad der skete med bygningerne, der blev helt eller delvist ødelagt:

This report presents observations, findings, and recommendations regarding the performance of buildings affected by the September 11 attacks on the WTC towers in New York City. This report also describes the structural and fire protection features of the affected buildings and their performance in response to the terrorist attacks. Due to the unprecedented nature, magnitude, and visibility of the terrorist attacks, this event is among the most well-documented in the media, particularly in terms of photographic images, lives affected, and the immeditate responses and ensuing sequence of events. An understanding of these events must include the performance of the buildings under extreme conditions beyond building code requirements. This includes determining the probable causes of collapse and identifying lessons to be learned. Recommendations are presented for more detailed engineering studies, to complete the assessments and to reproduce improved guidance for building design and performance evaluation tools.6

FEMA-rapporten hverken nævner eller konkluderer noget om sprængstof, termit eller nanotermit. FEMA redegør derimod for, at man har fundet nogle dele af Twin Towers’ stålkonstruktion i ruinerne, der var rustet på en usædvanlig måde. Derfor foretog FEMA en begrænset metallurgisk undersøgelse af nogle prøver fra de usædvanlige rustpartier. FEMA opsummerer, men konkluderer ikke endeligt, at den usædvanlige forekomst af rust har gjort stålkonstruktionerne mærkbart tynde. Rusten skyldes høje temperaturer samt en kombination af oxydering og sulfidering.

FEMA kan ikke forklare tilstedeværelsen af svovl eller årsagen til den usædvanlige og kraftige rustproces, men tilføjer dog, at det muligvis kan være en konsekvens af lang tids varme i ruindyngerne efter bygningernes kollaps. Det er dog også muligt, at fænomenet begyndte før kollapset. FEMA slutter med at henvise til yderligere mere detaljerede undersøgelser, der må klarlægge, hvorvidt eksisterende stålkonstruktioner riskerer at undergå samme kraftige rustproces, hvis de udsættes for langvarig brand.7

Efterfølgende har NIST i deres egen undersøgelse konkluderet, at de stoffer, termit består af, allerede var til stede i de materialer, som Twin Towers var bygget af, og at svovl tilsvarende fandtes i de gipsvægge, der udgjorde rumadskillelser inde i selve bygningerne:

Analysis of the WTC steel for the elements in termite/thermate would not necessarily have been conclusive. The metal compounds also would have been present in the construction materials making up the WTC towers, and sulfur is present in the gypsum wallboard that was prevalent in the interior partitions. 8

Logik

Påstanden er bevidst vildledende, idet Sandhedsbevægelsen selektivt vælger kun at fortolke FEMA’s arbejde, der er af indledende karakter og samtidig se bort fra NIST’s efterfølgende og mere sammenfattende arbejde. For på den måde ser det ud, som om FEMA har fundet mistænkelige tegn på sprængstof, når de ikke kan forklare de kraftige rustprocesser, mens det i virkeligheden handler om, at FEMA (og NIST) forsøger at uddrage erfaringer af, hvad der kan ske med store stålbygninger under brand.

Påstanden er selvmodsigende og kildemanipulerende, fordi Sandhedsbevægelsen samtidig forsøger at underminere FEMA’s troværdighed:

“We’ll visit a real-life FEMA camp that will send tingles up your treason-bones. We’ll examine an ex-police officer’s training in a Department of Homeland Security decontamination program that promises round-ups, forced unclothing, detoxification, mandatory vaccines and further detention.”
Camp FEMA: Evidence of Internment Camps in America

“What is the Federal Emergency Management Agency? Simply put, it is the “secret government”. This agency has powers and authority that go well beyond any other agency in the nation. What can FEMA do? It can suspend laws. It can move entire populations. It can arrest and detain citizens without a warrant and can hold them without a trial. It can seize property, food supplies, and transportation systems. And it can even suspend the Constitution of the United States.”
Freedom Files: FEMA’s 911 Concentration Camps

“Therefore it is important to expose the NIST/FEMA reports for what they are: sham cover-ups not worth the paper they are printed on…”
The Daily Paul: Putting the NIST/FEMA 911 Reports to Bed Once and for All

“The Big FEMA Lie: The Towers Had A Concrete Core”
AboveTopSecret.com forum

“FEMA had arrived in New York on monday night, ready for a bio terror drill”
YouTube: 9/11: FEMA in New York on the day BEFORE 911

“FEMA Whistleblower Exposes 9/11 Conspiracy”
Conspiracy Planet: FEMA Whistleblower Exposes 9/11 Conspiracy

Eller man kunne sige det på denne måde: Hvis Sandhedsbevægelsen ikke tror FEMA over en dørtærskel, hvorfor tror man så ganske belejligt, at FEMA har ret lige på det punkt (rustdannelserne og svovlet), hvor FEMA selv udtrykker usikkerhed?

Hvis FEMA vitterligt var med i en konspiration bag begivenhederne omkring terrorangrebet, ville det jo påkalde sig unødig opmærksomhed at lave en rapport, der var åben for fortolkning eller antydede mistænkeligheder.

Konklusion

Påstanden er med andre ord:

 • Usand
 • Udokumenteret
 • Ulogisk
 • Selvmodsigende

Kilder

 1. Løbeseddel, i11time.dk
 2. Wikipedia: Federal Emergency Management Agency
 3. FEMA: World Trade Center Building Performance Study, Appendix C: Limited Metallurgical Examination
 4. Wikipedia: Nano-thermite
 5. Wikipedia: Thermite
 6. Det Syvende Tårn, Niels Harrit Foredrag — Part 2, (6/6), 00:00-00:30
 7. FEMA: World Trade Center Building Performance Study, Chapter 1
 8. FEMA: World Trade Center Building Performance Study, Appendix C: Limited Metallurgical Examination
 9. National Institute of Standards and Technology (NIST) Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster, Webarchive

Q & A