Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Flight 77 fløj en mistænkelig rute

Påstand

Flight 77 lavede en kompliceret 330 graders vending før den ramte Pentagon.0

Baggrund

Påstanden bruges til at argumentere for, at Flight 77 ikke blev fløjet af en af kaprerne, Hani Hanjour, fordi manøvren skulle være for vanskelig til, at utrænede piloter kan udføre den. Dermed bruges påstanden som argument for, at flyet var fjernstyret, hvilket igen skulle pege på, at der ikke var nogen al Qaeda-folk involveret i terrorangrebet den 11. september 2001, men at begivenheden var et såkaldt inside job. Påstanden leder videre til endnu en påstand, nemlig at det slet ikke var Flight 77, der ramte Pentagon men en såkaldt Global Hawk-drone, som er et førerløst, fjernstyret militærfly.

Fakta

The National Transportation Safety Board (NTSB), der svarer en del til Havarikommissionen i Danmark, fremlagde i 2006 radardata om Flight 77s flyverute1, hvoraf det ses, at Flight 77 foretager en 330 graders drejning i området, inden det rammer ind i Pentagon-bygningen.
Der kan naturligvis være flere årsager til denne manøvre, men et fingerpeg kunne være, at flyet ved ankomsten til området var for højt oppe til at ramme sit mål, for højdedata viser, at flyet dykker fra 8.000 fod i starten af vendingen til 2.000 fod ved slutningen af vendingen.1 Den pågældende manøvre er efterprøvet og sandsynliggjort i simulatortest. 2 Kritikere af den officielle forklaring har omvendt også afprøvet ruten i simulator og kom frem til, at det ikke kunne lade sig gøre efter flere forsøg i træk.3. Se mere om dette nedenfor i ”Logik”. Det er også sandsynliggjort, at det med relativt få flyvetimers erfaring kan lade sig gøre at styrte et passagerfly ned et bestemt sted, når flyet allerede er i luften.4 Det er til gengæld temmelig usandsynligt, at flyet skulle være fjernstyret. Blandt andet kan alle systemer i et passagerfly overtages af piloterne. Der er ingen dokumentation at der skulle være monteret fjernstyringsudstyr i flyet. Intet taler i øvrigt for, at det skulle være lettere at fjernstyre Flight 77 i den nævnte flyrute og ind i Pentagon end at gøre det manuelt. Det er dokumenteret, blandt andet i 9/11 Kommissionsrapporten om terrorangrebet, at Hani Hanjour var pilotuddannet i at flyve kommercielle passagerfly med hundredvis af flyvetimer bag sig, omend han aldrig nåede at have et arbejde som pilot, og at han ikke blev betragtet som en særlig dygtig pilot.5 Men utrænet kan man næppe kalde ham. Der er ingen vidner, der har stillet sig frem med konkret viden om, at nogen har udstyret Flight 77 med fjernstyringsudstyr, eller at nogen har overtaget flyet ved hjælp af fjernstyring. Der er ingen dokumenter eller tekniske beviser for, at der har fundet en fjernstyring sted. Hvad angår teorien om en Global Hawk-drone, er der ingen vidner, der har set en sådan og ingen vragrester, der matcher den. Desuden var Global Hawk-dronen en så ny type, at den ikke var operationel endnu den 11. september 2001.6 To personer fra Sandhedsbevægelsen, Frank Legge og Warren Tutt, har i øvrigt på baggrund af forespørgsel til den rette myndighed fået udleveret og undersøgt data fra flyets Flight Data Recorder i en meget grundig detaljeringsgrad, og de har – noget overraskende for mange i Sandhedsbevægelsen – konkluderet, at Flight 77s rute stemmer overens med den officielle forklaring.7

Logik

Påstanden er selvmodsigende i forhold til en anden af Sandhedsbevægelsens ofte fremsatte påstande, nemlig at der ikke var noget passagerfly, der ramte Pentagon. Hvis man taler om, at manøvreringen af Flight 77 skulle være et bevis på fjernstyring og dermed et inside job, så har man samtidig anerkendt, at Flight 77 faktisk var ved Pentagon. Der kan ikke både være et passagerfly og ikke være et passagerfly på samme tid. En anden selvmodsigelse ligger i, at hvis der vitterligt var tale om et inside job, så er det absurd, at den bagvedliggende almægtige konspiration har lagt alle de ”mistænkelige” data om flyvningen offentligt frem og dermed afslører sig selv. Det havde været meget nemt at forfalske data, så de f.eks. ikke indeholdt en “mistænkelig” drejning på 330 grader. Man kunne i øvrigt argumentere for at selve manøvren bærer præg af, at det netop ikke var en topprofessionel pilot, der sad bag roret, for så havde både højde og hastighed passet til målet allerede ved ankomsten uden at der skulle foretages en 330 graders vending først. Dette peger mere i retning af kaprere med middelmådige pilotkvalifikationer, og som improviserer lidt undervejs, end i retning af en nøje udregnet strategi med avanceret og ukendt fjernstyringsteknologi. Man kan spørge sig selv, hvorfor nogen kommer frem til at det kan lade sig gøre at flyve ruten, mens andre kommer frem til at det ikke kan lade sig gøre. Det giver anledning til to ræsonnementer:
 1. Dels er det i og for sig ligegyldigt om nogen tester det og mislykkes. Det afgørende er at vise at det kan lade sig gøre – altså en såkaldt positiv bevisførelse, proof of concept.
 2. I realiteten burde det være nok at sandsynliggøre, at man kan ramme Pentagon bare nogenlunde på en rute, der lignede Hanjours, for det vil altid være tæt på umuligt at kopiere en anden pilots rute helt nøjagtigt. Det svarer til at køre en tur i høj fart i bil fuldstændig i dæksporene på en forankørende bil.
Der er også en selvmodsigelse på et højere plan, nemlig i forhold til Flight 93, der styrtede ned ved Shanksville, Pennsylvania. Hvis Flight 77 var fjernstyret, så burde Flight 93 jo også være det, da de er en del af samme masterplan, men hvis Flight 93 var fjernstyret, giver det ingen mening at det pludselig styrter ned i stedet for at nå sit mål. Endelig er der en bemærkelsesværdig selvmodsigelse indlejret i følgepåstanden om, at flyet må have været fjernstyret, for hvis vi skal følge den tankegang, så er det hurtigt indlysende, at den mest optimale form for fjernstyring ville være, at man styrede flyet fra en flysimulator, men Sandhedsbevægelsen hævder netop via Jesse Venturas tv-program, at det ikke kan lade sig gøre i en simulator.

Konklusion

 • Udokumenteret
 • Uden vidner
 • Uden tekniske beviser
 • Selvmodsigende

Kilder

 1. 11. september – stadig ingen svar?, Tommy Hansen, s. 20 Did Flight 77 really crash into the Pentagon?, Killtown
 2. Flight Path Study – American Airlines Flight 77, National Transportation Safety Board
 3. https://www.youtube.com/watch?v=fOblpjokS5M https://www.youtube.com/watch?v=YVDdjLQkUV8
 4. https://www.youtube.com/watch?v=GNMakBEECqA
 5. Oh, no! Not another expert!, Giulio Bernacchia
 6. For Agent in Phoenix, the Cause of Many Frustrations Extended to His Own Office, New York Times, 19. juni, 2002 9/11 Commission Report
 7. RQ-4A/B Global Hawk, Airforce Technology
 8. Flight AA77 on 9/11: New FDR Analysis Supports the Official Flight Path Leading to Impact with the Pentagon, Frank Legge, Warren Stuff, januar 2011

  Q & A