Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Analyse: "The Official Video: ReThink911 September 2013"

I juli, 2013, udgav ReThink911.org0, en paraplyorganisation, der omfatter en række grupper i Sandhedsbevægelsen, en video, der bad om økonomisk støtte til en oplysningskampagne. Målet er at få offentligheden til at indse, at den officielle forklaring om terrorangrebet efter Sandhedsbevægelsens mening er forkert, og at de virkelige skyldige er bl.a. USA’s egen regering, Bush-familien, den økonomiske og politiske elite, medierne, frimurerne, Illuminati, den katolske kirke, Rosencreutzerne, den engelske kongefamilie, Hitler, jøderne, reptilvæsenerne, rumvæsenerne og måske ikke overraskende alle kritikere af Sandhedsbevægelsen. Samlet set kaldes denne gruppe for “New World Order” eller den nye verdensorden.1 Kampagnen afsluttes den 1. august 2013 og er planlagt til at køre i følgende byer0:

By Beløb Medie

New York, USA $55.000 Plakattavle, Times Square
San Francisco, USA $17.000 Tog reklamer
Boston, USA $10.000 Undergrundsbane /taxa reklamer
Chicago, USA $10.000 Undergrundsbane /taxa reklamer
Dallas, USA $17.000 Plakattavle
Washington D.C., USA $15.000 Taxa reklamer
San Diego, USA $10.000 Ukendt
Toronto, Canada $40.000 Plakattavle
Vancouver, Canada $25.000 Bus-stoppesteder
London, UK $13.000 Ukendt
Sydney, Australien $13.000 Ukendt
Kampagnen, andet $225.000 Ukendte byer

Samlet beløb $450.000

Videoen

Analyse

Videoen starter med det, den danske journalist og forfatter Ole Retsbo i sin bog “Konspiration?” kalder “konspirationsteoriernes hellige gral”, nemlig Bygning 7. Bygningen blev ramt af enorme vragstykker fra WTC 1, da dette kollapsede kl. 10:28. Bygning 7 brændte i et syv timers langt forløb, hvor bygningen efter et par timer blev erklæret tabt, og derefter fik lov at brænde, til den kollapsede af egen kraft, kl. 17:20.2
WTC 1 og 2, også kendt som Twin Towers. Tårnene kollapsede hhv. kl. 9:59 (WTC 2) og kl. 10:28 (WTC 1) Spørgsmålet lyder, “Did you know a 3rd building fell on 9/11?” og viser WTC 1 og 2 også kendt som Twin Towers.
Hensigten er at henlede opmærksomheden på Bygning 7, som Sandhedsbevægelsen ønsker fremstillet, som om det er et nærmest “hemmeligt” kollaps, som medierne ikke tør beskæftige sig med, hvilket betyder, at befolkningen ikke er klar over, at Bygning 7 eksisterer. Strategien synes at være, at blot folk hører om Bygning 7, vil de automatisk stille spørgsmål og dermed sætte lavinen i gang.
Videoklip, af Bygning 7s kollaps, kl. 17:20 Klippet fungerer som bevis på, at bygningens kollaps i virkeligheden var en kontrolleret sprængning.
Videoklippet er beskåret, så man kun ser den sidste halvdel af kollapset, nemlig den ydre skal, der står tilbage, efter at det indre af bygningen er kollapset. Kollapset tager mindst 13.5 sekunder og ikke, som hævdet af Sandhedsbevægelsen, 6.5 sekunder. Kollapset sket altså ikke i “nær” frit fald.2 Tilmed er lyden bevidst fjernet, så man ikke kan høre, at der ikke lyder nogen rytmiske eksplosioner, noget, der ellers kendetegner rigtige kontrollerede sprængninger.3
Der henvises til NISTs endelige rapport om Bygning 7s kollaps. Årsagen til kollapset beskrives som “normale kontorbrande”. Man efterlades med det indtryk, at Bygning 7 kollapsede på “mystisk” og “uforklarlig” vis. Beskrivelsen er groft overforenklet og ignorerer helt den fulde forklaring, der lyder, at Bygning 7 kollapsede, efter at have brændt i syv timer, hvor de mange brande inde i bygningen ikke blev bekæmpet. Årsagen til dette er, at brandfolkene havde overladt den allerede evakuerede bygning til sin egen skæbne, da de havde rigeligt at gøre med redningsarbejdet ved de to nyligt kollapsede Twin Towers.4
Citat af S. Shyam Sunder, der ledede undersøgelserne af ødelæggelserne på Ground Zero. I baggrunden ses et videoklip af Bygning 7’s kollaps fra en anden vinkel.
Citatet er, i lighed med henvisningen til NIST’s endelige rapport, beskåret, så det fremstår, som om forklaringen på Bygning 7’s kollaps er yderst simpel.5 Videoklippet, der ledsager citatet, er beskåret på samme måde som det tidligere klip, så man kun ser den sidste halvdel af kollapset. Lyden er også i dette tilfælde skåret fra, så man heller ikke her kan høre, at der ikke er rytmiske eksplosioner.3
Klip af David Chandler, hvis videoanalyse af Bygning 7’s kollaps også vises. Speakeren siger: “In 2008, the government admitted that World Trade Center 7 collapsed at free fall for over 100 feet.” Påstanden er vildledende, på flere punkter: Det var ikke regeringen, der “indrømmede” noget, men NIST, der i sin rapport selv havde peget på, at en del af den nordlige façade var i frit fald i 2,25 sekunder.6
Speakeren fortsætter: “This admission brings with it some serious implications that have yet to be addressed.” Grafen stammer fra NIST’s endelige rapport om Bygning 7s kollaps og viser, hvordan taget på den nordlige façade falder.
Det var ingen “indrømmelse”. Det fortælles ikke, hvilke “alvorlige konsekvenser” det har fået. Grafen viser, at taget på den nordlige façade falder først langsommere end frit fald, så falder det frit i ca. 2,25 sekunder, hvorpå det igen går langsommere. Hvis det havde været i frit fald, ville det ikke gå langsommere efter de 2,25 sekunder.6
Speaker: “Polls show that 30% of U.S. citizens still have questions about the official 9/11 hypothesis.” Der vises et foto af 9/11 Kommissionsrapporten. Der vil altid være en vis del af befolkningen, der tvivler på de officielle forklaringer, der udarbejdes efter f.eks. katastrofer eller attentater. At man har spørgsmål til en forklaring er ikke ensbetydende med, at man tvivler på, at forklaringen er sand. Der vil altid være ubesvarede spørgsmål, uden at det dermed betyder, at den officielle forklaring er usand.
Der opremses følgende grupper, der støtter ReThink911:
 • Videnskabsfolk
 • Tekniske eksperter
 • Fredsaktivister
 • Religiøse personer
 • Krigsveteraner
 • Overlevende familiemedlemmer til ofrene for terrorangrebet
 • Udvalgte lokal-grupper i Sandhedsbevægelsen
Det tydeliggøres, at organisationen søger støtte blandt faggrupper samt ikke-kompetencehavende grupper. At folk er religiøse eller har en politisk dagsorden undergraver påstanden om, at der ønskes en uafhængig undersøgelse. Det er lidt uklart, hvad der menes med “overlevende familiemedlemmer”. Det kunne forstås, som om tiden er ved at rinde ud for at finde familiemedlemmer, da de efterhånden dør af alderdom, eller som om familiemedlemmer dræbes af den hemmelige konspiration for at forhindre dem i at støtte organisationen.
Speaker: “A comprehensive investigation is needed to address irrefutable scientific facts and evidence which simply cannot be ignored.” Der vises et ofte brugt billede af en gravko, der samler glødende metal op fra oprydningsarbejdet på Ground Zero, og et billede af “jernholdige kugler” med forsiden af den såkaldte nano-rapport.
Billedet af gravkoen skal bevise, at der fandtes endog store mængder smeltet metal/jern/stål på Ground Zero i månederne efter angrebet. Billedet viser dog ikke forekomst af smeltet metal/jern/stål, men meget varme vragstykker af ukendt herkomst. Varmen skyldes de spredte brande, der uundgåeligt opstod i kaos efter de to tårnes kollaps.7 Billedet med de mikroskopiske “jernholdige kugler” bruges som bevis på, at tophemmeligt militært udviklet nanotermit blev brugt til at få WTC 1, 2 og 7 til at kollapse. Kuglerne kan dog sagtens forekomme uden brug af nanotermit.8
Der vises photoshoppede eksempler på, hvordan kampagnens reklame kommer til at se ud.
Speaker: “ReThink911 is ready to facilitate renewed and growing interest in this highly relevant issue, by drawing attention to that lesser-known third tower.” Personen, der kigger i mikroskopet, er Steven Jones, en af medforfatterne til nano-rapporten.
Her afsløres den politiske motivation for at “gentænke” 9/11: Man drager en direkte linje fra terrorangrebet til de efterfølgende krige og søger derved at vække mistanke om, at dem, der profiterede på krigene, også var dem, der stod bag terrorangrebet.9
Speaker: “A 47-story skyscraper which was not hit by an airplane but collapsed completely, from top to bottom, on 9/11.” Der vises Bygning 7 før og efter kollaps. Derefter vises et billede af Bygning 7 (længst til venstre) i de øjeblikke, hvor WTC 1 kollapser og indhyller området i støvskyer. Til sidst vises Bygning 7’s kollaps, denne gang fra en ny vinkel.
Billedet af den kollapsede Bygning 7 skal indikere, at der kun var en mindre dynge vragrester tilbage efter kollapset.10 Billedet af de vældige støvskyer er valgt, så man ikke ser de mange tonstunge vragstykker fra WTC 1’s kollaps ramme Bygning 7.4 Videoklippet er, i lighed med de to andre, beskåret, så man kun ser den sidste del af kollapset. Lyden er igen skåret fra.4
Speaker: “World Trade Center Building 7 has been a starting point for many and will be the initial focal point of ReThink911’s campaign to be followed by additional significant facts and points of evidence regarding the total destruction of all three World Trade Center skyscrapers on 9/11.” Videoklippet fra BBC viser en reporter, der ca. kl. 17 taler om Bygning 7’s kollaps, hvor man kan se bygningen i baggrunden. To billeder, af grundplanerne for WTC 1, 2 og 7.
Hele dagen var der indløbet mange forvirrende nyhedsbulletiner, hvor Bygning 7’s kollaps var en af dem.11 Reporteren fortæller, at bygningen er kollapset, mens informationerne fra Ground Zero gik på, at bygningen ville snart kollapse.12 Det er paradoksalt, at man viser billederne af grundplanerne for de tre bygninger, idet man samtidig hævder andetsteds, at de tre bygninger faldt i “egne fodspor”. Billederne viser tydeligt det stik modsatte, at der ligger masser af vragstykker langt uden for deres grundplaner.10
Videoklip af den danske 9/11 sandhedsaktionskomite, hvor bl.a. Pernille Grumme og Niels Harrit udtrykker deres støtte til kampagnen. Pernille Grumme: “We strongly support the ReThink911 initiative because we are opposed to crime.” Niels Harrit: “And because we believe that our civilization is doomed unless we confront the unanswered questions of 9/11.” Group: “ReThink911!”
Sandhedsaktionskomiteen er dannet til kampagnen. Det var på det tidspunkt, hvor videoen fremkom ikke muligt at få oplyst, hvilke personer der er medlemmer.
Der vises eksempler på kampagnens produkt og afsluttes med en opfordring til at støtte den finansielt.
Videoen afsluttes med parolen “Be the media. Be the change”, uden speak. Parolen kan opfattes som om ReThink911 har til hensigt at overtage kontrollen af mediestrømmen, så befolkningerne verden over bliver oplyst om kampagnens budskab.

Reklamen

Begrundelsen for i det hele taget at “gentænke” 9/11, lyder:
“Building 7, not hit by a plane, collapsed in free-fall 7 hours after the Twin Towers”
Det er forkert, at bygningen kollapsede i frit fald: Det var kun den nordlige façade, der faldt i frit fald og kun i 2,25 sekunder.6

Grupper

ReThink911.org består af følgende grupper: Den danske underafdeling, i11time.dk13, er ikke repræsenteret. Til gengæld optræder en af de ledende kræfter i Sandhedsbevægelsen, Niels Harrit, i videoen med en gruppe, der kalder sig “The Danish 9/11 Truth Action Committee”. Noget kunne altså tyde på, at Sandhedsbevægelsen internationalt er ved at kappe forbindelsen til i11time.dk og i stedet vil satse på Niels Harrits egen gruppe.

Konklusion

Videoen skal skaffe penge til en kampagne, der skal vække verdens befolkninger til (fornyet) interesse om terrorangrebet den 11. september 2001, fordi organisationen mener, at der er talrige ubesvarede spørgsmål om katastrofen.14 Sandhedsbevægelsen har igennem årene forsøgt sig med forskellige tiltag, der skulle vække befolkningerne, så bevægelsen kunne få sit hovedkrav opfyldt, nemlig en såkaldt “uvildig undersøgelse” af de aspekter af terrorangrebet, de selv finder ikke er undersøgt endnu.15 Med stiftelsen af den danske 9/11 sandhedsaktionskomite har Niels Harrit valgt at opgive sin position som videnskabsmand til fordel for rollen som politisk aktivist. Han kan altså ikke længere fremstå som en uvildig person. Hvad spørgsmålene angår, er det klart, at man sagtens kan stille spørgsmål, uden at de manglende svar dermed betyder, at nogen prøver at skjule noget. Sandhedsbevægelsen i Danmark har samlet en række spørgsmål, de udgiver som løbesedler. Samtlige af spørgsmålene er dog besvaret.15 Kampagnen er altså bygget op om to løgne:
 1. Der er ikke fundet svar på spørgsmålene.
 2. Bygning 7 kollapsede i frit fald.
For at understøtte påstandene bruges bl.a. manipulerede videoklip, hvor de dele, der modbeviser påstandene, er skåret væk, og hvor lyden er fjernet, så man ikke hører, at der ikke er rytmiske brag, hvilket er kendetegnende for rigtige kontrollerede sprængninger. Man fremstiller det også, som om der slet ikke er fremkommet svar på Sandhedsbevægelsens centrale spørgsmål, fordi man ikke selv vil eller kan acceptere de svar, der rent faktisk findes.

Kilder

 1. ReThink911.org
 2. Om 911facts.dk
 3. World Trade Center 7 – Kollapssekvens
 4. Vidner så eksplosioner og lysglimt
 5. World Trade Center 7 fik ikke væsentlige skader
 6. Frit fald og symmetrisk kollaps
 7. NIST NCSTAR 1-9: Volume 2: Chapters 9 – Appendix E, side 603
 8. Tonsvis af smeltet metal ved Ground Zero
 9. Fjord tv, Samtale med Steen Svanholm om 911facts (03:00)
 10. Den officielle forklaring er en konspirationsteori
 11. World Trade Center 1, 2 og 7 faldt i egne fodspor
 12. Tv-udsendelser på internet fortæller en anden historie
 13. Pludseligt kollaps
 14. i11time.dk
 15. Vi stiller bare spørgsmål
 16. Løbesedler

Q & A