Select Page
Optakt 11/9 morgen Flight 11 kapres Flight 175 kapres WTC 1 rammes Flight 77 kapres WTC 2 rammes Flight 93 kapres Pentagon rammes WTC 2 kollapser Flight 93 styrter WTC 1 kollapser WTC 7 kollapser Epilog

Hvordan bruges 911facts.dk?


Hvordan får du mest ud af denne site?


Ny bog på dansk

HVORFOR bliver folk konspirationsteoretikere?
HVORFOR er konspirations-
teoretikere så frustrerende at tale med?
HVORFOR er konspirations-
teoretikeres adfærd så ekstrem?

Disse spørgsmål bliver besvaret i denne bog, der samtidig klarlægger, hvorfor de gængse tiltag overfor konspirations-
teoretikere ikke virker.
Læs mere


Sandhedsbevægelsen

Om
Metoder
Teorier


Publikationer

Akademia
Fakta ark
Quickguide


Booking


Er du interesseret i at booke os til foredrag eller workshop, så kan du gøre det her.


Facebook


Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.


Ingen spor af Flight 93

Påstand

Der er absolut ingen spor af et nedstyrtet fly på stedet i Pennsylvania

Baggrund

Denne påstand er fremsat på 911facts.dk’s Facebook-debat side 15. maj 2021 af brugeren Matthew Maguire, som ifølge sine oplysninger på Facebook også kalder sig selv ”Last Prophet”, bor i Caseyville, Illinois, USA og har studeret på St. Matthew High School i Ottawa, Canada og arbejder som ”Jesus Christ”.0

I sin helhed ser indlægget med påstanden således ud:

”Where should we start? How about there is absolutely no evidence of a plane crash at the Pennsylvania location well except what was given to the court which was a passport a bandanna and a box cutter. Everything else like wheels, engines, wings, tail section,seats, human remains or even blood. Nothing there. i will continue when you answer these instances one at a time.”1

Fakta

Der er masser af spor af Flight 93’s nedstyrtning, som fandt sted i USA den 11. september 2001, kl. 10.03 lokal tid på en mark i Stoneycreek Township nær Shanksville i Somerset County i Pennsylvania ca. 240 km nordvest for Washington D.C.2

 

Vragrester

Normalt står National Transport Safety Board (NTSB) for efterforskningen af flyulykker i USA og får sommetider hjælp af det amerikanske forbundspoliti, FBI (Federal Bureau of Investigation), men når man har mistanke om, at ulykken har forbindelse til en forbrydelse, skifter rollerne, og FBI leder efterforskningen, mens NTSB hjælper til.3

FBI oplyser, at man har fundet og indsamlet tusindvis af vragrester fra flyet på nedstyrtningsstedet. De fleste vragrester er ikke ret store, men adskillige er genkendelige.4

En del af billederne af vragresterne er tilmed offentliggjort, primært i den efterfølgende retssag mod den såkaldte 20. kaprer Zacharias Moussaoui.5

95% af vragstykkerne er siden udleveret til flyselskabet United Airlines, og en mindre del af dem har været udstillet på the Smithsonian Museum of American History.6

Selv blandt konspirationsteoretikere mener man, at der faktisk var et fly og et styrt på det pågældende sted, om end det samtidig hævdes, at flyet blev skudt ned og ikke blev tvunget ned af kaprere fra al Qaeda. 7

Eftersom flyet kolliderede med jorden med omkring 900 km/t blev det flået i mange meget små stykker8, hvoraf mange borede sig dybt ned i jorden og dannede et 12 meter bredt nedslagskrater, mens andre – de mindste – dele spredte sig over et større område. Nogle blev endda båret flere kilometer med vinden, hvilket er beskrevet nærmere i artiklen “Flight 93 blev skudt ned”. Ikke desto mindre har man fundet temmelig store og let genkendelige vragdele fra et fly, fx denne del af flykroppen:

Man har også fundet en del mindre, men genkendelige emner, blandt andet personlige ejendele og mandskabets logbøger.9

Sorte bokse

Blandt vragresterne fandt man begge af flyets to sorte bokse i en stand, hvor man både kunne få adgang til flyets tekniske data og til lydoptagelserne fra cockpittet.

Samtlige flydata10, 11 er offentliggjort sammen med udskrifter af lydoptagelserne12. Sidstnævnte blev i øvrigt spillet i retten i forbindelse med førnævnte retssag mod Zacharias Moussaoui, men det meste er ikke offentliggjort yderligere, formentlig af hensyn til de pårørende. Blandt de offentliggjorte dele er lydoptagelser af kapreren Ziad Jarrah, som man mener overtog pilotens plads og styrede flyet:.
Man kan blandt andet høre ham over højttaler til passagererne sige, at flyet er kapret, at der er en bombe ombord, at passagererne skal blive siddende på deres pladser, og at de vil vende tilbage til lufthavnen.13 Fundet af de sorte bokse har også gjort det muligt at rekonstruere flyets præcise ruter i en computersimulation. Det er der et eksempel på her:

Ligrester, dna og tandsæt

Man fandt også rester fra alle passagererne inklusive kaprerne på nedstyrtningsstedet.14 Resterne var forståeligt nok meget små, da de fleste skelet- og vævsdele gik til i den voldsomme varmeudvikling, som kollisionen med jorden medførte. Den største legemsdel, man fandt, var et rygsøjleled.15 Men delene var store nok til, at man har kunnet finde dna fra samtlige ombordværende og således i kombination med tandsæt få bekræftet personernes identitet. Kaprernes dna blev identificeret ved udelukkelsesmetoden. Passagernes og mandskabets legemsdele er blevet overdraget til de pårørende, så de kunne have noget at begrave.16 Kaprernes legemsdele er overdraget til FBI.17

Passagerlister

Det er fast praksis på alle kommercielle flyafgange verden over, at man fører nøjagtige lister over alle ombordværende, herunder passagererne. I tilfælde af flyulykker er passagerlisterne en helt afgørende dokumentation til at be- eller afkræfte ofre og savnede, fx hvis de er forsvundet til havs.

På alle fire kaprede fly blev passagerlisterne også benyttet til dette18, men herudover også til at udpege kaprerne, hvilket var en ret simpel efterforskningsmæssig opgave, fordi kaprerne var de eneste personer på tværs af de fire fly, som kunne knyttes sammen. Denne proces er beskrevet nærmere i artiklen Flykaprerne blev identificeret for hurtigt.

Radardata og lufttrafikkommunikation

Myndighederne har offentliggjort radardata og udskrifter af kommunikationen19 mellem flyets cockpit og lufttrafiktjenesten i området (Air Traffic Control). Sammenholdt med flydata fra den ene af flyets to sorte bokse, den såkaldte Flight Data Recorder, er Flight 93’s rute og manøvrer fuldstændig kortlagt fra start til slut.20

Våben

FBI oplyser, at de på nedstyrtningsstedet har fundet 14 knive og dele af knive, heriblandt en hobbykniv21 og en kniv gemt i en cigartænder.22 Nogle af passagererne oplyste i telefonopkald fra flyet, at en af kaprerne påstod at have en bombe fastspændt til kroppen. Der er dog ikke blevet fundet spor af sprængstof på nedstyrtningsstedet.21

Manglende fly

Flyselskabet United Airlines mangler deres fly med registreringsnummeret N591UA, som er af typen Boeing 757-222, hvilket er identisk med den registrering, som NTSB har foretaget i forbindelse med deres undersøgelse af ulykken, inden den blev overdraget til FBI. 23

Pårørende

De pårørende til de 40 uskyldige ombordværende savner deres kære og har bevidnet begravelserne af disses jordiske rester. Heriblandt savner flyselskabet også de to piloter og fem personer i kabinepersonalet. De 40 personer og deres indsats i kampen mod terroristerne mindes og æres blandt andet via et nationalt mindesmærke, Friends of Flight 93 National Memorial, bygget i Shanksville Pennsylvania ikke langt fra nedstyrtningsstedet.24, 25

Vidner

Adskillige vidner så flight 93 styrte ned, og deres vidneskildringer er bevaret.26

Hertil skal lægges de mange efterforsknings- og redningsfolk, som ankom til nedstyrtningsstedet i tiden efter sammen med en række journalister og medier27 og ikke mindst de 400 frivillige, som hjalp til.28

Foto

Der findes en række fotos taget kort tid efter nedstyrtningen og i forbindelse med rednings- og efterforskningsarbejdet.

Se flere fotos her: Flight 93 styrter

Video

Der findes en enkelt video optaget kort tid efter nedstyrtningen:

Derudover findes en række videooptagelser af selve nedstyrtningsstedet taget i forbindelse med redningsarbejdet og mediernes dækning:

Telefonsamtaler

Der blev foretaget 37 telefonopkald af 13 personer ombord på Flight 93 efter kapringen. 35 af opkaldene blev foretaget via såkaldte air phones, som sad fastmonteret bag på de bagerste ni sæderækker. Disse opkald har givet eftertiden vigtig information om, hvad der foregik ombord. Udover at bekræfte selve kapringen ved vi også, at kaprerne anvendte knive, at de trængte ind i cockpittet, at de måske havde en bombe, at de havde røde tørklæder på, at passagererne blev tvunget tilbage i flyet, at mindst en passager blev stukket ihjel, at to personer lå livløse på gulvet, formentlig kaptajnen og andenpiloten, og at et medlem af flypersonalet blev dræbt.29

Pressen og medier

Aviser og medier over hele verden har beskrevet terrorangrebet den 11. september, herunder Flight 93, i utallige avisartikler fra stort set enhver vinkel.30 Desuden er der skrevet utallige bøger og lavet dokumentarfilm baseret på fakta omkring Flight 93.31

Samlet set

Der er med andre ord en overordentlig stor og varieret mængde spor af Flight 93. Myndighederne har tilmed offentliggjort langt mere materiale i sagen, end man normalt ville gøre i en kriminalsag.

Logik

Påstanden om, at der ikke skulle være spor efter Flight 93 modsiger en anden påstand fra Sandhedsbevægelsen og dens meningsfæller, nemlig at Flight 93 skulle være skudt ned, for den påstand er nemlig baseret på, at der *var* vragrester fra flyet, hvilket påstanden i nærværende artikel hævder, der ikke var. Begge dele kan ikke være sande på samme tid.

Selv hvis påstanden ikke modsagde en anden påstand, er den stadig usandsynlig, fordi hvis den var sand, ville den indebære et uoverstigeligt coverup. Det ville omfatte tusindvis af personer i form af pårørende, redningsfolk, efterforskere og myndigheder, der skulle lyve og spille komedie og fortsat gøre det nu mange år efter.

Konklusion

I lyset af fakta og logik må påstanden derfor erklæres:

 • Usand
 • I strid med andre påstande
 • Usandsynlig

Kilder

 1. Matthew Maguire(Last Prophet)
 2. Facebook tråd
 3. United Airlines Flight 93, Wikipedia
 4. The NTSB and Parallel Law Enforcement Investigations, Holland & Knight
 5. Frequently Asked Questions, National Park Service, U.S. Department of the Interior
 6. United States v. Zacarias Moussaoui, Criminal No. 01-455-A, Prosecution Trial Exhibits, Phase 1
 7. The Logbook From Flight 93, Smithsonian Magazine
 8. Flight 93, The Fourth Jet Commandeered on September 11th, 911research.wtc7.net
 9. Airplane fragments, Smithsonian National Museum of American History
 10. Flight 93 crew material, Smithsonian National Museum of American History
 11. Flight Data Recorder, National Transportation Safety Board
 12. NTSB (accidents)
 13. Cockpit Voice Recorder, udskrift.
 14. Ziad Jarrah, YouTube
 15. At a 9/11 Site, a ‘Last Funeral’, The New York Times
 16. On Hallowed Ground, The Age
 17. Flight 93 Remains Returned, CBS News
 18. 9/11 terrorists’ remains are turned over to FBI, DeseretNews
 19. Passagerfortegnelse
 20. United Airlines Flight 93 Cockpit Voice Recorder Transcript
 21. Flight Path Study – United Airlines Flight 93, National Transportation Safety Board
 22. Frequently Asked Questions, National Park Service, U.S. Department of the Interior
 23. Revised 9/11 Report Reveals New Details, Fox News
 24. Factual Report Aviation, National Transportation Safety Board
 25. Factual Report Aviation, National Transportation Safety Board
 26. Flight 93 National Memorial, Wikipedia
 27. Flight Path and Witness Locations, Friends of Flight 93
 28. Investigation of United Flight 93, FBI
 29. Flight 93 Remains Returned. CBS News
 30. Phone Calls from the Passengers and Crew of Flight 93, National Park Service, U.S. Department of the Interior
 31. United Airlines Flight 93, The New York Times
  George W. Bush: Jeg troede, de havde skudt flight 93 ned på min ordre, Politiken

 32. Flight 93, IMDB.com

Q & A